:

Hvad er affaldsgebyr?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er affaldsgebyr?
 2. Hvad koster afhentning af storskrald?
 3. Hvor langt må min skraldespanden stå fra vejen?
 4. Hvad er Affaldsbekendtgørelsen?
 5. Hvilke typer affald må den private borger selv bortskaffe?
 6. Hvor meget koster renovation?
 7. Kan man bestille afhentning af storskrald?
 8. Hvor meget må man sætte til storskrald?
 9. Hvor langt fra skel må skraldespanden stå?
 10. Hvor skal min skraldespand stå?
 11. Hvilke trin findes der i lovgivningen om affald?
 12. Hvad er en affaldsproducerende virksomhed?
 13. Hvor skal kuglepenne smides ud?
 14. Hvad gør folk som ikke selv kan køre til genbrugspladsen?
 15. Hvor meget betaler man i renovation?

Hvad er affaldsgebyr?

Gebyret går bl. a. til at dække kommunens udgifter til lave affaldsplaner og -regulativer, information og sagsbehandling vedrørende erhvervsaffald m.v. Affaldsgebyret udgør i år i alt 407 kr. + moms.

Hvad koster afhentning af storskrald?

Dit storskrald bliver hentet gratis ved din bolig. Du skal bare bestille storskraldsbilen her på siden.

Hvor langt må min skraldespanden stå fra vejen?

Adgangsvejen fra vejen og hen til skraldespanden må højst være 20 m lang, og den skal være mindst 1 m bred. Der skal være mindst 2 m frihøjde i forhold til fx grene, porte eller udhæng over adgangsvejen, og der hvor beholderen står. Havelåger skal kunne stå åben af sig selv.

Hvad er Affaldsbekendtgørelsen?

BEK nr 2512 af 21. § 1. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, klassificering af affald, planlægning om affald, ordninger for affald, data om affald, brug af affaldssystemer og anmeldelse af affald m.v.

Hvilke typer affald må den private borger selv bortskaffe?

Som privat borger vil du typisk kunne aflevere det meste affald på genbrugsstationen, der så sørger for den videre behandling, fx aflevering til forbrænding eller på deponi.

Hvor meget koster renovation?

110 l pose 1 gang pr. uge: 1.582, l pose 14 dags tømning: 792, l pose - sommerhustømning: 985,00 kr.

Kan man bestille afhentning af storskrald?

Du kan få hentet storskrald ved din bopæl hver 4. uge hele året. Det gør du ved at bestille en afhentning senest to hverdage før din afhentningsdag. Du kan bestille afhentning her.

Hvor meget må man sætte til storskrald?

Har du over 10 m3 storskrald, skal du bestille en midlertidig container. Der ikke komme stort elektronik eller træ i en container.

Hvor langt fra skel må skraldespanden stå?

det er en god idé at stille den frem aftenen før. Skraldemanden skal ikke tømme beholderen eller skraldespanden, hvis den står forkert. Mere end 40 meter fra skel til standplads. skraldebilen kan holde.

Hvor skal min skraldespand stå?

Sådan skal din skraldespand stå Vejen hen til skraldespanden skal have et plant og stabilt underlag af fx fliser, asfalt eller beton. Det duer ikke med grus, græs eller brosten. Der ikke være stigninger, trin eller trapper. Husk at beskære træer og buske så de ikke vokser ud over vejen, hvor skraldebilen skal køre.

Hvilke trin findes der i lovgivningen om affald?

1) Farligt affald. 2) Emballageaffald. 3) Affald egnet til materialenyttiggørelse. 4) Forbrændingsegnet affald.

Hvad er en affaldsproducerende virksomhed?

Definitionen på affaldsproducerende virksomheder er alle virksomheder der producere affald. Det er tidligere blevet frit fortolket, hvilke fraktioner der skal sendes til genanvendelse.

Hvor skal kuglepenne smides ud?

Afleveres på genbrugsstationen som ' Småt brændbart '. Småt brændbart er det, der ikke kan genanvendes. Husk at sortere dit affald.

Hvad gør folk som ikke selv kan køre til genbrugspladsen?

Selvom du ikke selv gider tage dig af sorteringen, så skal det altså stadig gøres korrekt, og her er vi hos Skraldebilen eksperter. Vi kan nemlig fungere som dit alternativ til en genbrugsplads. Vi ved alt om affald og om, hvordan det skal håndteres, og derfor kan du med ro i sindet overlade sorteringsprocessen til os.

Hvor meget betaler man i renovation?

Når du har en 110L sæk betaler du årligt 2.875,00 kr. Når du har en 190L spand betaler du årligt 3.312,50 kr. Storskrald, haveaffald og genbrugspladsen betales af alle borgere som en del af den samlede takst.