:

Hvad betyder udtrykket?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder udtrykket?
 2. Hvad er Forkortelse for eksempel?
 3. Er fx dansk?
 4. Hvad betyder nytænkende?
 5. Hvad betyder fatale konsekvenser?
 6. Hvad betyder fremstår?
 7. Hvad står FKS for?
 8. Kan man skrive fx?
 9. Hvad er flg en forkortelse af?
 10. Hvad er en innovationsproces?
 11. Hvad betyder jeg er innovativ?
 12. Hvad er en røster?
 13. Hvad betyder en skæbnesvanger?
 14. Hvad vil det sige at præsentere noget?
 15. Hvad betyder at forekomme?

Hvad betyder udtrykket?

formulere sig på en bestemt måde, ved hjælp af et bestemt ordvalg el. lign.

Hvad er Forkortelse for eksempel?

På dansk introduceres et eller flere eksempler ofte med ordene for eksempel, der kan forkortes f. eks. eller fx. Fra latin kendes forkortelsen e.g., der står for exempli gratia 'for eksempels skyld'.

Er fx dansk?

en forkortelse af udtrykket "for eksempel". Fx er en forkortelse for "f. eks.". Den ekstra korte forkortelse udnytter, at det græske bogstav "Ξ" = "ξ" udtales som "ks" eller "eks".

Hvad betyder nytænkende?

Nytænkning, en. original (fordomsfri, ukonventionel) tænkning. en modig og genial Nytænkning.

Hvad betyder fatale konsekvenser?

Fatal betyder omtrent det samme som Skæbnesvanger.

Hvad betyder fremstår?

Fremstår betyder dukke op.

Hvad står FKS for?

Hallen blev opført i 1977 af Firmasports Klubbernes Sammenslutning i Odense, heraf navnet FKS Hallen.

Kan man skrive fx?

Forkortelsespunktum viser at et ord i den skriftlige form er afkortet ved at bogstaver er udeladt: ca., f. eks. (men fx uden punktum), gnsntl., Chr.

Hvad er flg en forkortelse af?

Forkortelsen f. for følgende bruges således kun efter taltegn; i andre sammenhænge skriver man flg. Omvendt modsvarer en forkortelse ofte kun en vis an- vendelse af et ord eller en ordforbindelse.

Hvad er en innovationsproces?

Innovation er nye ideer, der omsættes til praksis og skaber værdi. De udgør et brud med tidligere praksis, og er med til at skabe værdi inden for organisationens kerneområder. Denne definition er i dag udbredt inden for forskningen i offentlig innovation.

Hvad betyder jeg er innovativ?

innovatio 'fornyelse', af in- og afledn. af novus 'ny'), udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis.

Hvad er en røster?

Røst betyder omtrent det samme som pigestemme.

Hvad betyder en skæbnesvanger?

MO.; sml. fatal) som vil faa afgørende indflydelse paa ens skæbne, en kommende udvikling, rummer spiren, aarsagen til kommende alvorlige begivenheder (ulykker, en katastrofe), en alvorlig vending af udviklingen.

Hvad vil det sige at præsentere noget?

Præsentere betyder omtrent det samme som Forestille.

Hvad betyder at forekomme?

Betydninger. 1. For hver gang jeg så ham, forekom han mig at være blevet yngre og yngre AnHjort90.