:

Hvordan finder man korden i en cirkel?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan finder man korden i en cirkel?
 2. Er punktet på cirklen?
 3. Hvordan finder man en Centervinkel?
 4. Hvor stor er en cirkel?
 5. Hvordan beregner man en cirkelring?
 6. Hvordan regner man Buelængde?
 7. Hvordan bestemmer man en cirkels radius?
 8. Hvordan bestemmer man cirklens radius?
 9. Hvordan finder man arealet af et cirkelafsnit?
 10. Hvordan finder man Cirkelbuens længde?
 11. Hvad er cirklens periferi?
 12. Hvordan beregner man et cirkelafsnit?
 13. Hvordan regner man et cirkeludsnit?
 14. Hvordan skriver man radius?
 15. Hvad er cirkelsnit?
 16. Hvad er cirklers omkreds?
 17. Hvad er linjer i en cirkel?
 18. Hvad er en vinkel ved cirklen?

Hvordan finder man korden i en cirkel?

En korde er en ret linje som forbinder to punkter der ligger på omkredsen (periferien). Et specialtilfælde af en korde er diameteren. Her går korden igennem centrum. En tangent derimod er en ret linje som kun har ét berøringspunkt med cirklen (se evt.

Er punktet på cirklen?

En cirkel er bestemt ud fra to ting: dens centrum og dens radius. Hvis et punkt P(x,y) ligger på cirklens periferi, så er afstanden mellem punktet og centrum lig med radius.

Hvordan finder man en Centervinkel?

Centervinklen i en trekant fra cirklens centrum ud til to af firkantens nabopunkter er en ret vinkel. T = 1 2 ⋅ r ⋅ r hvor r er cirklens radius. Anden tilnærmelse er en regulær indskrevet ottekant, P8. Tredie tilnærmelse er en regulær indskrevet 16-kant, P16.

Hvor stor er en cirkel?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²).

Hvordan beregner man en cirkelring?

En cirkelring består af to cirkler og har derfor to radier. Radius i den lille cirkel kaldes (lille) r og den store kaldes (store) R . Hvis man skal beregne cirkelringens areal, skal man bare trække arealet af den lille cirkel fra arealet af den store cirkel.

Hvordan regner man Buelængde?

En vinkels radiantal er defineret som forholdet mellem vinklens buelængde og cirklens radius.

 1. vinkel i radianer=buelængderadius.
 2. x=v360∘⋅2π
 3. v=x2π⋅360∘

Hvordan bestemmer man en cirkels radius?

At finde radius er ganske simpel, men følg med alligevel. Hvis du har diameteren, så kan du blot dividere denne med 2 også har du radius. Radius er jo som bekendt fra cirklens yderpunkt indtil midten (altså en halv diameter).

Hvordan bestemmer man cirklens radius?

Cirklens centrum afgør cirklens placering i et koordinatsystem. Alle punkterne på cirkelperiferien har samme afstand til cirklens centrum C. Afstanden fra cirkelperiferien til cirklens centrum kaldes cirklens radius r.

Hvordan finder man arealet af et cirkelafsnit?

Arealet af kan beregnes som arealet af hele cirkeludsnittet hørende til cirkelbuen fratrukket arealet af trekanten under korden, ....Pilhøjde.

vPilhøjde
90∘=π2r⋅(1−cos(45∘))=r⋅(1−√22)=0,293⋅r
120∘=2π3r⋅(1−cos(60∘))=r⋅(1−12)=0,5⋅r
135∘=3π4r⋅(1−cos(67,5∘))=0,617⋅r
150∘=5π6r⋅(1−cos(75∘))=0,741⋅r

Hvordan finder man Cirkelbuens længde?

En cirkelbue, se figur 3, er en del af en cirkelperiferi bestemt ved cirklens radius, , og vinklen, , mellem radierne til cirkelbuens to endepunkter. Cirkelbuens længde er direkte proportional med vinklen .

Hvad er cirklens periferi?

Cirkelperiferi (eller cirklens periferi): En kurve bestående af samtlige punkter der har radius' afstand til centrum (4). Længden af denne kurve, målt fra et punkt og én gang rundt om cirklen, kaldes for cirklens omkreds eller perimeter.

Hvordan beregner man et cirkelafsnit?

Et cirkelafsnit kan bedst forklares som en halvbue. Hvis du skærer en cirkel lige igennem et tilfældigt sted, er det mindste stykke et cirkelafsnit.

Hvordan regner man et cirkeludsnit?

 1. Areal (Grader) A=π⋅r2⋅v360.
 2. Buelængde (Radianer) S=r⋅θ
 3. Buelængde (Grader) S=r⋅v⋅π180.

Hvordan skriver man radius?

Vi kan også sige, at omkredsen er lig med 2 gange pi gange radius. Det skrives ofte som 2 pi r. Lad os se, om vi kan anvende det til at løse nogle opgaver: Lad os sige, at vi har en cirkel som den her. Den har en radius på 3.

Hvad er cirkelsnit?

 • Cirkelafsnit: Arealet mellem buen (1) og en korde (8) eller sekant (11) mellem to punkter på periferien (9). Cirkeludsnit (eller, cirkelsektor eller sektor): Arealet mellem benene på en centervinkel (2) samt den bue (1), den afgrænser. Diameter: En ret linje der går igennem centrum (4) og to punkter på periferien (9).

Hvad er cirklers omkreds?

 • Cirkler kan nemt tegnes med en passer, og den streg, som passeren tegner, kaldes for cirklens omkreds. Alle cirkler har desuden et centrum og alle punkter på omkredsen (også kaldet cirkelperiferien) ligger lige langt væk fra centrum. Denne strækning kaldes for cirklens radius og 2 radier danner en diameter (se billedet nedenunder).

Hvad er linjer i en cirkel?

 • Linjer i og omkring en cirkel 1 Cirkelbue: Et stykke af periferien (9), afgrænset af to punkter på denne. 2 Centervinkel: En vinkel med toppunkt i cirklens centrum (4), som afgrænser en bue (1), dvs. et stykke af cirklens periferi (9). 3 Centraltrekant: En ligebenet trekant, der afgrænses af en korde (8) mellem to punkter på periferien (9), samt af radierne (10) i de to perifieripunkter.

Hvad er en vinkel ved cirklen?

 • Der er tale om 2 slags vinkler ved cirklen: 1 Centervinkel: En vinkel der har sit toppunkt i centrum af cirkelen. altså i midten. 2 Periferivinklen: En vinkel der har sit toppunkt på periferien, og hvis ben er korder. Altså startpunktet sidder på... More ...