:

Hvad skal køberen have fra sælgeren for at sælger undgår sit Mangelsansvar?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad skal køberen have fra sælgeren for at sælger undgår sit Mangelsansvar?
 2. Hvor længe gælder sælgers mangelsansvar?
 3. Hvilke muligheder har en sælger for at fraskrive sig sit Mangelsansvar?
 4. Hvad er god ejendomsmæglerskik?
 5. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at sælgeren er ansvarsfri?
 6. Hvordan kan sælger blive frigjort fra sit 10 årige mangelansvar over for køber?
 7. Hvad hæfter sælger for?
 8. Kan sælger fraskrive sig ansvar ved hussalg?
 9. Hvad er en ansvarlig ejendomsmægler?
 10. Hvilke opgaver har en ejendomsmægler?
 11. Hvad er en Ansvarsfraskrivelsesklausul?
 12. Hvilke krav er der til en ejerskifteforsikring for at sælger kan blive frigjort for sit 10 årige mangelsansvar?
 13. Hvilken erstatning kan køberen have ret til ved mangler?
 14. Hvad hæfter sælger for ved salg af lejlighed?
 15. Hvad er ansvarlig ejendomsmægler ansvarlig for?

Hvad skal køberen have fra sælgeren for at sælger undgår sit Mangelsansvar?

Sælgers fritagelse for det 10-årige mangelansvar Hvis sælger skal opnå ansvarsfrihed, kræves det, at køber, inden købsaftalen indgås, modtager følgende: Tilstandsrapport og el-rapport om boligens fysiske tilstand. Oplysninger om ejerskifteforsikring (forsikringstilbud)

Hvor længe gælder sælgers mangelsansvar?

Som sælger kan du undgå at blive juridisk ansvarlig for mangler ved dit hus, når du sælger det. Hvis du vil undgå sælgers 10-årige mangelansvar, skal du fremlægge en række dokumenter over for køber, inden I indgår købsaftalen.

Hvilke muligheder har en sælger for at fraskrive sig sit Mangelsansvar?

Sælger skal tilbyde at betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikringspræmie, og derefter tydeliggøre over for køber, at forsikringen betyder, at du som sælger slipper for mangelsansvar.

Hvad er god ejendomsmæglerskik?

En ejendomsmægler skal udføre sit opdrag omsorgsfuldt og iagttage god ejendomsmæglerskik, herunder virke for, at der bliver handlet, og at handelen bliver gennemført inden for en periode, til en pris og på vilkår, som er nærmere aftalt med sælgeren.

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at sælgeren er ansvarsfri?

Betingelser for sælgers ansvarsfrihed

 • Der skal udarbejdes en tilstandsrapport.
 • Der skal udarbejdes en el-rapport.
 • Du skal indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde køber at betale halvdelen af forsikringspræmien.

Hvordan kan sælger blive frigjort fra sit 10 årige mangelansvar over for køber?

Hvis sælger vil frigøre sig fra sit mangelansvar og får udarbejdet en tilstandsrapport, skal køber, inden købsaftalen underskrives, have et tilbud fra et forsikringsselskab på, at der kan tegnes ejerskifteforsikring på boligen.

Hvad hæfter sælger for?

Sælger hæfter stadig for mangler vedrørende selve grunden, fx forurening. Endvidere hæfter sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer er ulovlige, da sælger er ansvarsfri herfor.

Kan sælger fraskrive sig ansvar ved hussalg?

Sælger kan således med Huseftersynsordningen fraskrive sig ansvaret for mangler ved bygningen, og for at en bygnings el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige, eller at de er ulovlige i henhold til offentligretlige forskrifter.

Hvad er en ansvarlig ejendomsmægler?

Ansætter du en ejendomsmægler til at stå for salget af fx dit hus, overtager mægleren det ansvar for salgsprocessen, du har som sælger. Mægleren fungerer også som din rådgiver i forbindelse med salget. Ejendomsmægleren skal ifølge loven tage sig af en række obligatoriske opgaver i forbindelse med salget af din bolig.

Hvilke opgaver har en ejendomsmægler?

Ejendomsmæglere formidler køb og salg af huse, grunde, ejerlejligheder og andelsboliger. Dit arbejde består i at vurdere ejendommens værdi, vise den frem for køberne og stå for alt papirarbejdet i forbindelse med salget. Ejendomsmægler er typisk ansat i et ejendomsmæglerfirma eller er selvstændige med eget firma.

Hvad er en Ansvarsfraskrivelsesklausul?

Formålet med ansvarsfraskrivelsesklausulerne er at mindske sælgers risiko for efterfølgende at blive gjort ansvarlig for mangler ved ejendommen. Effekten af de standardiserede ansvarsfraskrivelser er dog begrænset.

Hvilke krav er der til en ejerskifteforsikring for at sælger kan blive frigjort for sit 10 årige mangelsansvar?

For at sælger kan frigøre sig fra det 10-årige mangelsansvar skal han, inden købsaftalen skrives under af køber:

 • fremlægge en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for køber.
 • fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber.

Hvilken erstatning kan køberen have ret til ved mangler?

I det tilfælde at sælgeren har tilsidesat sin loyale oplysningspligt, og køberen kan bevise dette, så kan køberen kræve erstatning hos sælgeren for manglen. Men der er en bagatelgrænse på omkring 5.000 kr. Såfremt manglen derfor har en værdi på under 5.000 kr., må man som køber affinde sig med manglen.

Hvad hæfter sælger for ved salg af lejlighed?

Sælger hæfter stadig for mangler vedrørende selve grunden, fx forurening. Endvidere hæfter sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer er ulovlige, da sælger er ansvarsfri herfor.

Hvad er ansvarlig ejendomsmægler ansvarlig for?

Ansætter du en ejendomsmægler til at stå for salget af fx dit hus, overtager mægleren det ansvar for salgsprocessen, du har som sælger. Mægleren fungerer også som din rådgiver i forbindelse med salget. Ejendomsmægleren skal ifølge loven tage sig af en række obligatoriske opgaver i forbindelse med salget af din bolig.