:

Hvordan finder man længden af en side i en Ensvinklet trekant?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan finder man længden af en side i en Ensvinklet trekant?
  2. Hvad vil det sige at to trekanter er ensvinklede?
  3. Hvad vil det sige at to figurer er kongruente?
  4. Hvordan finder man forholdet mellem to sider?
  5. Hvordan finder man en vinkel i en vilkårlig trekant?
  6. Hvordan finder man forholdet mellem to trekanter?
  7. Hvad er Arealforholdet mellem de to trekanter?
  8. Hvad betyder det at en figur er ligedannet?
  9. Hvad er en Forstørrelsesfaktor?
  10. Hvordan beregner man en vilkårlig trekant?

Hvordan finder man længden af en side i en Ensvinklet trekant?

Den anden variant går på man skal beregne en sidelængde, når man ”går” fra en stor trekant til en lille trekant. Man skal i princippet finde størrelsesforholdet mellem de to trekanter, og herefter gange med en sidelængde for, at finde den anden sidelængde i den ensvinklede trekant.

Hvad vil det sige at to trekanter er ensvinklede?

Vi siger, at to trekanter er ensvinklede (eller ligedannede), hvis deres vinkler er parvist lige store. Ensvinklede trekanter vil have samme form, og den eneste forskel på dem vil være, at den ene er en forstørrelse/formindskelse af den anden.

Hvad vil det sige at to figurer er kongruente?

Kongruens, i geometri er to figurer kongruente ("geometrisk ens"), når de ved en flytning kan bringes til at dække hinanden. Fx er to trekanter kongruente, når to sider og den mellemliggende vinkel i den ene er parvis lig to sider og den mellemliggende vinkel i den anden.

Hvordan finder man forholdet mellem to sider?

Ensvinklede trekanter kaldes også ligedannede trekanter. Det at to trekanter er ensvinklede betyder at der findes en skaleringsfaktor der kan "transformere" den ene trekant om til den anden. Denne skaleringsfaktor er ens for alle tre sider. kstor=a′a=b′b=c′c.

Hvordan finder man en vinkel i en vilkårlig trekant?

For de vilkårlige trekanter, der ikke indeholder rette vinkler, er man nødt til at bruge enten sinusrelationen eller cosinusrelationen for at beregne sider og vinkler. Hvilket udtryk man bruger afhænger af de givne oplysninger. Sinusrelationen er defineret nedenunder.

Hvordan finder man forholdet mellem to trekanter?

Ensvinklede trekanter kaldes også ligedannede trekanter. Det at to trekanter er ensvinklede betyder at der findes en skaleringsfaktor der kan "transformere" den ene trekant om til den anden. Denne skaleringsfaktor er ens for alle tre sider. kstor=a′a=b′b=c′c.

Hvad er Arealforholdet mellem de to trekanter?

Vi udnytter, at to trekanter har samme areal, hvis længden af grundlinjerne og højderne er ens (Euklid sætning 31, Bog I). Hvis to trekanter har samme højde må forholdet mellem deres arealer være det samme som forholdet mellem grundlinjerne.

Hvad betyder det at en figur er ligedannet?

To figurer er ligedannede, hvis den ene figur er en forstørrelse eller en formindskelse af den anden figur, eller hvis figurerne er kongruente.

Hvad er en Forstørrelsesfaktor?

Skalafaktoren er det samme som forstørrelsesfaktoren, da den beskriver hvor mange gange større siderne i den store trekant er større end siderne i den lille.

Hvordan beregner man en vilkårlig trekant?

For de vilkårlige trekanter, der ikke indeholder rette vinkler, er man nødt til at bruge enten sinusrelationen eller cosinusrelationen for at beregne sider og vinkler. Hvilket udtryk man bruger afhænger af de givne oplysninger. Sinusrelationen er defineret nedenunder.