:

Hvilke repræsentationsformer har funktioner?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke repræsentationsformer har funktioner?
 2. Hvilke funktioner er der?
 3. Hvornår er det ikke en funktion?
 4. Hvad er de 4 repræsentationsformer?
 5. Hvilke 4 Repræsentationsformer har vi for variabelsammenhænge?
 6. Hvad er et konstantled?
 7. Hvad er en Repræsentationsform?
 8. Hvornår er det en funktion?
 9. Hvordan regner man funktioner ud?
 10. Hvad er ikke en funktion?
 11. Hvad er en logaritmefunktion?
 12. Hvad er en repræsentationsformer?
 13. Hvad er de variable i sammenhængen?
 14. Hvordan skriver man en variabel?

Hvilke repræsentationsformer har funktioner?

Fire repræsentationsformer

 • Funktionsforskriften.
 • Grafen for funktionen.
 • En tabel med sammenhørende x- og y-værdier.
 • En sproglig beskrivelse af sammenhængen mellem x og y.

Hvilke funktioner er der?

Funktionstyper

 • Lineære funktioner.
 • Eksponentielle funktioner.
 • Potensfunktioner.
 • Logaritmefunktioner.
 • Polynomier (inkl. andengradspolynomier)
 • Trigonometriske funktioner (cos, sin og tan)

Hvornår er det ikke en funktion?

En funktion er i matematik en regel, der til hvert x knytter nøjagtigt et y. Man kan forstå funktioner som en slags maskine, hvor man kommer et x ind, og så spytter den et y ud på den anden side. så spytter funktionen tallet 11 ud. Når x er 3, bliver y altså 11.

Hvad er de 4 repræsentationsformer?

Rent sprogligt, som en ligning, i en tabel eller i en graf.

Hvilke 4 Repræsentationsformer har vi for variabelsammenhænge?

En sammenhæng mellem to variable kan være givet på fire forskellige måder: I form af en tabel, som en graf, ved hjælp af en sproglig beskrivelse og ud fra en formel.

Hvad er et konstantled?

Undertiden vil vi også skrive y ax b = + . Husk at der er underforstået et gangetegn imellem a og den variable x. a kaldes hæld- ningskoefficienten og b kaldes konstantleddet. Hvis man tegner grafen for en lineær funktion, vil man se, at det giver en ret linje.

Hvad er en Repræsentationsform?

Matematikkens sammenhænge kan præsenteres på flere forskellige måder. Rent sprogligt, som en ligning, i en tabel eller i en graf. Der er andre repræsentationsformer, men de fire her er nogle af de mest almindelige repræsentationsformer.

Hvornår er det en funktion?

En funktion er en matematisk beskrivelse af sammenhængen mellem to eller flere variable. Dette kompendium handler om funktioner, der beskriver sammenhængen mellem to reelle variable. Når en variabel y afhænger af en anden variabel x, så siger vi, at y er en funktion af x.

Hvordan regner man funktioner ud?

 1. Hvis alle punkter på en graf ligger på en ret linje, siger vi, at funktionen er lineær. ...
 2. y=x+3.
 3. Hvis vi kommer forskellige tal ind på x's plads, får vi de tilsvarende y-værdier. ...
 4. Generelt kan vi sige, at en lineær funktion er en funktion, der har forskriften.
 5. y=ax+b.
 6. x og y er variable.

Hvad er ikke en funktion?

Det er mange sammenhænge fra virkeligheden, der ikke kan beskrives med lineære funktioner. Hvis I fx skal beskrive bevægelsen af en basketbold, der bliver kastet eller en bakteriekulturs vækst, så bliver det grafiske udtryk ikke en ret linje. Den type sammenhænge kan beskrives med ikke-lineære funktioner.

Hvad er en logaritmefunktion?

Den naturlige logaritmefunktion defineres som den omvendte funktion til f(x)=ex f ( x ) = e x og betegnes med ln(x) ⁡ (det er et "L" ikke et "i").

Hvad er en repræsentationsformer?

Graf. Matematikkens sammenhænge kan præsenteres på flere forskellige måder. Rent sprogligt, som en ligning, i en tabel eller i en graf. Der er andre repræsentationsformer, men de fire her er nogle af de mest almindelige repræsentationsformer.

Hvad er de variable i sammenhængen?

Regel: En sammenhæng mellem to variable x og y er lineær hvis den har en ligning af typen y = a∙x+b hvor a , b og x (an være alle tal.

Hvordan skriver man en variabel?

11 ? (1) I spørgsmål (a) får vi oplyst tallet 11. Er dette tal x eller y eller ingen af delene? (2) I spørgsmål (a) spørges om et tal. Er dette tal x eller y eller ingen af delene? (3) Hvad er svaret på (a). (4) Hvornår er temperaturen 9 °C ? (5) Hvor mange grader stiger temperaturen fra kl.