:

Hvor dyrt er det amerikanske sundhedssystem?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor dyrt er det amerikanske sundhedssystem?
 2. Hvem har det bedste sundhedssystem i verden?
 3. Hvordan fungerer det amerikanske sundhedssystem?
 4. Hvor meget koster en operation i USA?
 5. Hvor mange har ikke sygeforsikring i USA?
 6. Hvad koster en kræftbehandling i USA?
 7. Hvordan fungerer det danske sundhedsvæsen?
 8. Hvordan er det danske sundhedsvæsen finansieret?
 9. Hvis man bliver syg i USA?
 10. Hvad er den dyreste operation?
 11. Hvad koster en blindtarmsoperation i USA?
 12. Hvor mange amerikanere har en sundhedsforsikring?
 13. Hvad koster det at behandle en kræftpatient?
 14. Hvor meget koster en kemobehandling?
 15. Hvad er sundhedsudgifter?
 16. Hvad er egentlige private sygehuse?
 17. Hvad er sygehuse?
 18. Hvor er sygehuse organiseret?

Hvor dyrt er det amerikanske sundhedssystem?

Den gennemsnitlige løn for en praktiserende læge i USA er i gennemsnit 218.173 dollars eller næsten 1,38 million kroner. I andre lande er den mellem 550.000-970.000 kroner. USA bruger også flere penge end andre lande på ren administration af sundhedssystemet.

Hvem har det bedste sundhedssystem i verden?

Verdens bedste sundhedssystem findes ifølge ny kæmpeundersøgelse i Andorra. På de næste pladser kommer Island, Schweiz, Sverige og Norge. Finland ligger nr. 7.

Hvordan fungerer det amerikanske sundhedssystem?

Det amerikanske sundhedssystem er baseret på sundhedsforsikringer frem for at være finansieret over skatten, som i Danmark. Størstedelen af borgerne i USA er dækket gennem en privat sundhedsforsikring via deres arbejdsgiver.

Hvor meget koster en operation i USA?

20.000 danske kroner). Hvis det derimod drejer sig om et mere kompliceret brud, som fx kræver en operation, så kan regningen godt lyde på op mod 40.000 dollars eller ca. 270.000 danske kroner. Omkostningerne i forbindelse med en hospitalsindlæggelse varierer selvfølgelig alt efter, hvad du måtte fejle.

Hvor mange har ikke sygeforsikring i USA?

Det er USA's tragedie, at mindst 46 millioner amerikanere ikke har en sundhedsforsikring. Et af præsident Barack Obamas vigtigste valgløfter var da også, at alle borgere skal have adgang til en sygeforsikring. Og det holder han tilsyneladende fast ved på trods af den økonomiske krise, der plager USA.

Hvad koster en kræftbehandling i USA?

fra 19, og i 1999 brugte landet i gennemsnit 70.000 dollars per kræfttilfælde. I Europa brugte man samme år gennemsnitligt 44.000 dollars per kræfttilfælde. USA's udgifter til kræftbehandling er fortsat med at stige efter 1999, mere end i Europa, og lå i 2004 på 72 mia. dollars.

Hvordan fungerer det danske sundhedsvæsen?

Det danske sundhedsvæsen spiller en central rolle i vores velfærdssamfund og har til opgave at sørge for god, hurtig og tryg behandling af alle borgere. Hvert eneste år er 9 ud af 10 danskere i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde.

Hvordan er det danske sundhedsvæsen finansieret?

Regionernes finansieringsundhedsområdet er sammensat af fire elementer fastlagt i ”Loven om regionernes finansiering”, hvoraf det statslige bloktilskud udgør den største del: Statsligt bloktilskud. Nærhedsfinansiering. Aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne.

Hvis man bliver syg i USA?

rejser til USA - SOS International - Dansk. Hvad gør du, hvis du bliver syg på rejsen til USA? Hvis du får brug for at opsøge læge, mens du er på din rejse i USA, skal du kontakte vores alarmcentral på +45 . Her vil en af vores assistancekoordinatorer henvise dig til nærmeste og bedste behandlingssted.

Hvad er den dyreste operation?

Her er en liste over de 10 dyreste operationer. Tarmtransplantationer er indimellem kombinerede med levertransplantationer, hvilket gør denne type transplantation til den dyreste operation. Næsten 80 % af disse omkostninger går til administrationsgebyrer og døgnbehandling.

Hvad koster en blindtarmsoperation i USA?

I den mindst bekostelige ende af skalaen finder man en blindtarmsoperation, som i USA koster 162.000 kr. Fraktur på lårbenet samt en indlæggelse i en halv snes dage løber let op i 880.000 kr. Fraktur på skinnebenet og en uges indlæggelse kan klares for 650.000 kr., mens en rygoperation koster ca. 600.000 kr.

Hvor mange amerikanere har en sundhedsforsikring?

Sammenlignet med andre OECD-lande bruger USA cirka dobbelt så meget af sit bruttonationalprodukt på sundhedssystemet. Det offentlige dækker knap halvdelen af udgifterne til sundhedssystemet i USA på trods af, at over 50 % af amerikanerne er dækket via en privat forsikring.

Hvad koster det at behandle en kræftpatient?

Over en femårig periode koster en gennemsnitlig kræftpa tient 315.000 kr., når man medregner sundhedsomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste for både patienten selv og dennes eventuelle partner. Ganges dette tal med ca. 36.700 nye tilfælde om året, fås en samlet samfundsøkonomisk omkostning på næsten 11,6 mia. kr.

Hvor meget koster en kemobehandling?

Men immunterapi er dyrt. Prisen er cirka 550.000 kroner pr. patient. Kemoterapi koster til sammenligning maksimalt 100.000 kr.

Hvad er sundhedsudgifter?

af sundhedsudgifterne går til hospitalstjenester, hvilket inkluderer både indlæggelser og ambulante behandlinger på sygehusene, jf. figur 7. De offentlige udgifter til både hospitalstjenester og lægebesøg mv.

Hvad er egentlige private sygehuse?

 • Egentlige private sygehuse ( privathospitaler ), der alene drives på grundlag af betaling fra patienterne eller deres forsikring, er i Danmark et nyt fænomen, endnu meget fåtallige og af ubetydelig størrelse sammenlignet med det samlede sygehusvæsen.

Hvad er sygehuse?

 • Sygehuse, institutioner indrettet og udrustet til undersøgelse, behandling og pleje af personer med sygdomme eller andre helbredsproblemer. Organisations- og lovmæssigt bruges betegnelsen sygehuse, mens betegnelsen hospitaler kun sjældnere bruges i nutiden, ofte om større sygehuse eller i sammensatte ord, fx Rigshospitalet.

Hvor er sygehuse organiseret?

 • I Danmark organiseres sygehusene overvejende af det offentlige, dvs. stat eller region, men i de senere år er privathospitaler dukket op. Samtidig er en lang række mindre sygehuse i mindre provinsbyer blevet ned- eller sammenlagt. Sygehuse har ofte navn efter en sted og styrende magt: Amtssygehuset i Herlev, Århus Kommunehospital osv.