:

Hvor mange timer må man køre på out?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange timer må man køre på out?
 2. Hvor mange timer må man arbejde om natten?
 3. Hvad er 11 timers reglen?
 4. Hvad gør nattevagter ved kroppen?
 5. Hvornår må man køre på out?
 6. Hvor lang tid må man køre uden førerkort?
 7. Hvor mange timer på nathold?
 8. Hvor mange nattevagter må man have?
 9. Hvor ofte må man bryde 11 timers reglen?
 10. Hvad sker der hvis man ikke overholder 11 timers reglen?
 11. Hvor lang tid skal man sove efter nattevagt?
 12. Kan man blive syg af natarbejde?
 13. Hvad må køres på out?
 14. Hvornår skal man bruge Takografkort?
 15. Hvad er undtaget kørsel?

Hvor mange timer må man køre på out?

Den daglige køretid ikke overstige 9 timer. 2 gange om ugen kan køretiden sættes op til 10 timer. Den ugentlige køretid ikke overstige 56 timer. I to på hinanden følgende uger summen af køretiderne ikke overstige 90 timer.

Hvor mange timer må man arbejde om natten?

Når du arbejder om natten, dine vagter efter EU-direktiv i gennemsnit ikke overstige 8 timer i døgnet set over en periode på 4 måneder. Andet kan være aftalt lokalt med din arbejdsplads eller indgå i din overenskomst.

Hvad er 11 timers reglen?

11 timers hvileperiode Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.

Hvad gør nattevagter ved kroppen?

Mange med natarbejde oplever at søvnlængde og søvnkvalitet ændres ved natarbejde. Der kan opstå almen utilpashed, uoplagthed og hovedpine, irritabilitet, rastløshed, tristhed, angst og nervøsitet. Søvnproblemerne kan i nogle tilfælde også påvirke det sociale liv.

Hvornår må man køre på out?

Hvis man kører blandet kørsel, hvor man både har kørsel underlagt K/H-reglerne og kørsel, som ikke er underlagt reglerne, skal man sætte tachografen på OUT, når man kører undtaget kørsel og sætte tachografen tilbage på almindelig kørsel, når man kører underlagt kørsel.

Hvor lang tid må man køre uden førerkort?

Man må som udgangspunkt aldrig køre uden førerkort, når man er underlagt køre- & hviletidsreglerne. Der findes dog to undtagelser, som vil blive beskrevet herunder. Det drejer sig om situationer hvor førerkortet er beskadiget/i stykker eller bortkommet/stjålet.

Hvor mange timer på nathold?

Natperioden aftales på den enkelte virksomhed, men kan for overenskomstdækkede medarbejdere også være defineret i overenskomsten. Natperioden er på 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 05.00.

Hvor mange nattevagter må man have?

Højest 3 nattevagter i træk. Mindst 11 timer mellem to vagter. Højest 9 timers varighed af vagter.

Hvor ofte må man bryde 11 timers reglen?

Dispensation for 11 timers reglen Dog maksimalt èn gang pr uge. Når der sker afvigelser, skal der snarest muligt ydes tilsvarende kompenserende hvileperiode.

Hvad sker der hvis man ikke overholder 11 timers reglen?

Som virksomhed er det vigtigt at have styr på 11 timers reglen (reglerne for hviletid), som er en del af Arbejdsmiljøloven. Den sikrer nemlig at dine medarbejdere får deres retmæssige hvileperiode. Hvis man som virksomhed ikke overholder reglerne for hviletid, kan det resultere i bødestraf.

Hvor lang tid skal man sove efter nattevagt?

Man skal sove ca. 7-8 timer (behov er personafhængigt) i døgnet, og det er ok at sove eksempelvis 3 timer før en nattevagt og 4,5 timer efter. Afbrudt søvn er med andre ord bedre end ingen søvn.

Kan man blive syg af natarbejde?

Al forskning viser, at de helbredsmæssige risici ved natarbejde er mange, og at det kan være direkte livsfarligt at arbejde om natten. Øget risiko for hjertekarsygdomme, brystkræft, diabetes, demens og Alzheimers er bare nogle af de sygdomme, der kan følge med en ændret døgnrytme.

Hvad må køres på out?

1.2. godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 tons. b. personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusive føreren, og er beregnet til dette formål.

Hvornår skal man bruge Takografkort?

Alle køretøjer, som registreres for første gang den 15. juni 2019 eller senere, og som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal have installeret en intelligent takograf.

Hvad er undtaget kørsel?

Det er en betingelse for at være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet. Hvis føreren af køretøjet alene er ansat som fører i virksomheden til at udføre kørsel med materialer og ikke skal udføre arbejde med det gods, der transporteres, er betingelsen ikke opfyldt.