:

Hvad betyder generiske lægemidler?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder generiske lægemidler?
 2. Hvad er handelsnavn og generisk navn?
 3. Hvor bliver medicin produceret?
 4. Hvad betyder det hvis to lægemidler er analoge?
 5. Hvad er generiske produkter?
 6. Hvad er generisk?
 7. Hvad er det generiske navn?
 8. Hvad er handelsnavn på medicin?
 9. Hvordan er medicin fremstillet?
 10. Er der forskel på kopimedicin?
 11. Hvad er synonyme lægemidler?
 12. Hvad betyder pauseret medicin?
 13. Hvad er generiske data?
 14. Hvad er et generisk billede?
 15. Hvad er lægemiddelform?

Hvad betyder generiske lægemidler?

Generisk medicin er lægemidler, der indeholder det samme aktive stof som et originalprodukt. Det betyder, at det virker på samme måde, og at man kan forvente de samme bivirkninger. Generisk medicin kaldes også for "kopimedicin", men den betegnelse er misvisende, da den også bruges om forfalsket medicin.

Hvad er handelsnavn og generisk navn?

Et lægemiddel indeholder altid et aktivt indholdsstof med en terapeutisk (behandlende) virkning. Derfor har alle lægemidler på markedet to navne: Det ene navn er lægemidlets produktnavn, som producenten har valgt. Det andet navn er det generiske navn, som er den kemiske betegnelse for det aktive indholdsstof.

Hvor bliver medicin produceret?

Tidligere blev der produceret store mængder medicin i Vesteuropa, men i dag produceres det meste i Asien, især i Kina.

Hvad betyder det hvis to lægemidler er analoge?

Analoge lægemidler: Analoge lægemidler ligner hinanden kemisk og har en ensartet virkning i kroppen, men har i modsætning til synonyme lægemidler ikke samme indholdsstof. De har ofte ens indikationsområder, men alle analoge lægemidler behøver ikke at have samtlige indikationer.

Hvad er generiske produkter?

Hvad er generika? Generika er lægemidler, som indeholder det samme aktive lægemiddelstof. Generika kaldes også 'kopimedicin', men denne betegnelse er uheldig, da den også kan bruges om forfalsket medicin.

Hvad er generisk?

Generisk betyder 'som vedrører køn eller art'.

Hvad er det generiske navn?

Generiske navne er fællesnavne, der med få ændringer anvendes ensartet på alle sprog. De sikrer en entydig kommunikation, da der til samme generiske navn kan svare flere forskellige handelsnavne.

Hvad er handelsnavn på medicin?

Under præparatets handelsnavn er angivet eventuelle andre handelsnavne. Præparatnavnet er det samme navn, som anvendes i Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk. Hvis navnet er et registreret varemærke, er det efterfulgt af ®. Under præparatets navn angives præparatets indholdsstof(fer).

Hvordan er medicin fremstillet?

Bliver lægemidlet godkendt, starter virksomheden en forhandling med myndighederne om, hvad medicinen skal koste, og herefter er lægemidlet endelig godkendt og klar til at komme på markedet. Alligevel kan det faktisk være, at medicinen samtidig skal gennem en afsluttende analyse.

Er der forskel på kopimedicin?

Det eneste, der kan være forskelligt fra den originale medicin, kan være de hjælpestoffer, man tilsætter. Og der kan være forskel i pillernes størrelse, farve eller smag, alt efter hvilke hjælpestoffer der er tilsat.

Hvad er synonyme lægemidler?

Lægemidler med samme aktive indholdsstof i beslægtede lægemiddelformer kan indbyrdes erstatte hinanden. Ordningen kaldes generisk substitution af synonyme lægemidler, og den har været anvendt siden november 1991.

Hvad betyder pauseret medicin?

Hvis patienten har været i behandling med dosisdispenseret medicin, som er pauseret, udstedes recepter på alle lægemidler, så patienten kan behandles sufficient, indtil dosisdispenseringen kan genoptages.

Hvad er generiske data?

Der vil ofte være generiske data, dvs. data der kan relateres til de råvarer, der faktisk anvendes i lak- og farveindustrien, eller det kan være data om de samme råvarer anvendt i en helt anden forbindelse.

Hvad er et generisk billede?

Eksempler på generiske billeder, som ikke er tilladte, omfatter billeder med logoer eller billeder med teksten "Der er intet tilgængeligt billede". Produkter med generiske billeder forbliver afvist og vises ikke i Shopping-annoncer eller gratis fortegnelser, før du har opdateret billederne.

Hvad er lægemiddelform?

Ved en lægemiddelform forstås den fysiske form, som lægemidlet fremstilles i - til administration hos brugeren. Den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur.) fastsætter standarden for lægemidlers kvalitet, herunder krav til fremstilling, kontrol og opbevaring af lægemidler.