:

Hvor mange kanter er der i en cirkel?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange kanter er der i en cirkel?
 2. Hvordan finder jeg omkredsen af en cirkel?
 3. Hvad betyder en cirkel?
 4. Hvad hedder en halv cirkel?
 5. Hvad er formlen for en cirkel?
 6. Hvad er en cirkels omkreds når diameteren er 6 cm?
 7. Hvordan finder man arealet og omkredsen af en cirkel?
 8. Hvad er symbolet for en cirkel?
 9. Hvad symboliserer universet?
 10. Hvordan finder man Periferivinklen?

Hvor mange kanter er der i en cirkel?

Geometrisk er en cirkel en 'rund figur'. I modsætning til trekanter, firkanter og andre figurer indenfor geometri i planen, kan man ikke tale om at cirkelen har sider, men derimod har den en periferi. Udover en periferi, har en en cirkel også et centrum, hvilket er et fastsat punkt.

Hvordan finder jeg omkredsen af en cirkel?

Hvis man kalder omkredsen af en cirkel for O og diameteren for d kan man finde en cirkels omkreds ved at gange d med π:

 1. O = d · π
 2. O = 2 · r · π
 3. O = 2 · π · r.
26. okt. 2010

Hvad betyder en cirkel?

“At løse cirklens kvadratur” har oprindelig en kosmologisk betydning: Cirklen symboliserede himlen og gud og kvadratet jorden og mennesket; “løsningen” er derfor et forsøg på en forvandling ved at forene de to størrelser. Cirklen er endvidere forbundet med sol og måne, med hjulet og med ringen som symbol.

Hvad hedder en halv cirkel?

(jf. halv (2 og) 3) m. mere ubest. bet.: større del af cirkelbue; halvbue; halvkreds.

Hvad er formlen for en cirkel?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²). Lær at bruge denne formel til at finde arealet af en cirkel, når du kender diameteren.

Hvad er en cirkels omkreds når diameteren er 6 cm?

Da diameter er lig to gange radius, kan omkreds af cirkelen defineres både ud fra radius, og ud fra diameter. Omkreds er lig diameter gange pi. Og dermed er omkreds, samtidig, lig med to gange pi gange radius.

Hvordan finder man arealet og omkredsen af en cirkel?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²).

Hvad er symbolet for en cirkel?

En cirkel har ingen begyndelse og ingen slutning, og derfor er den tit blevet brugt som et symbol på guddommelighed, evighed og det evige liv. Cirklen kan også symbolisere et øje, et hul eller en åbning - og et rundt hul kan symbolisere en kropsåbning eller en invitation til sex.

Hvad symboliserer universet?

Tiden er universets horisontalitet, rummet vertikaliteten; tilsammen udgør de “alt”. På en måde er tid og rum menneskets “opfindelse”, og dog findes de også i den ydre virkelighed: Træer vokser fx, fylder rummet mere og mere og er samtidig tidens symbol, fælder løvet, går til.

Hvordan finder man Periferivinklen?

En periferivinkel på en cirkel, er en vinkel, som spænder over en cirkelbue, og som starter på cirklens periferi (kanten af cirklen). Periferivinklen er det halve antal grader af det buestykke, den spænder over.