:

Hvorfor har gasser generelt har en meget mindre densitet end faste stoffer?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor har gasser generelt har en meget mindre densitet end faste stoffer?
 2. Hvad sker der med molekylerne Når en væske bliver til en gas?
 3. Hvad er en tilstandsform?
 4. Hvad er gasarter?
 5. Hvad er luftens densitet?
 6. Hvad sker der med molekyler når de opvarmes?
 7. Er vanddamp en gas?
 8. Hvilke faser kan et stof have?
 9. Hvad betyder gasser?
 10. Hvilke gasser findes der?
 11. Hvad er luftens densitet ved 20 grader?
 12. Hvad er gulds massefylde?
 13. Hvorfor bevæger molekyler sig hurtigere i varme?
 14. Hvad sker der med molekylerne når is smelter?
 15. Er vanddamp en idealgas?

Hvorfor har gasser generelt har en meget mindre densitet end faste stoffer?

I stoffer på dampform (gasser) er atomer og molekyler ikke bundet til hinanden og kan derfor bevæge sig frit mellem hinanden. Gassers densitet er derfor betydeligt lavere end faste og flydende stoffer. Plasmaform. Atomkerner og elektroner er ikke bundet til hinanden og kan derfor frit bevæge sig mellem hinanden.

Hvad sker der med molekylerne Når en væske bliver til en gas?

Energien får nemlig vandmolekylerne til at bevæge sig hurtigere, så stiger temperaturen. Kogepunktet er den temperatur, hvor der er nok energi i vandet til at det går fra væske- til gasform. Når vand er blevet til gas, så fylder det meget mere, end når det er flydende.

Hvad er en tilstandsform?

Aggregattilstande eller tilstandsformer er tilstande, som stoffer og materialer kan optræde i. De aggregattilstande, der forekommer hyppigst på jordkloden, er fast form, væske og gasform. Desuden findes mere specielle aggregattilstande som plasma, superleder og flere.

Hvad er gasarter?

De vigtigste brændbare komponenter i brændselsgas er hydrogen (H2), kulmonoxid (CO), methan (CH4) og ethan (C2H6). Ikke brændbare komponenter som nitrogen (N2) og kuldioxid (CO2) forekommer også, ofte i anseelige koncentrationer, idet disse komponenter kan benyttes til at indstille gassens brændværdi.

Hvad er luftens densitet?

Ved normalt atmosfæretryk ved 15 grader celsius vejer luft ca. 1,225 kg pr. kubikmeter. Massefylden aftager dog en smule ved stigende luftfugtighed.

Hvad sker der med molekyler når de opvarmes?

Jo varmere et stof er, des hurtigere vibrerer dets bestanddele (som molekyler og ioner). Denne bevægelse er simpelthen det, der ligger i begrebet temperatur, og det kaldes termisk bevægelse.

Er vanddamp en gas?

Damp er en farveløs gas (helt usynlig), men ordet bruges udenfor fagkredse også (ukorrekt) om fx de vanddråber, der ses, når vanddampen fortættes over en kedeltud eller i skyerne. Ved normalt tryk på 1,013 bar koger vand ved 100°C. Et kg vand bliver til 1,7003 m³ vanddamp.

Hvilke faser kan et stof have?

Som du har læst i kapitel 1 kan de fleste stoffer optræde på tre forskellige former: Fast, flydende og gas. Hvilken tilstand (fase), et givent stof er på, bestemmes af tryk og temperatur. Jo varmere et stof er, des hurtigere vibrerer dets bestanddele (som molekyler og ioner).

Hvad betyder gasser?

Et stof betragtes almindeligvis som gas, når det ved stuetemperatur (ca. 18–21 °C.) og 1 atmosfæres tryk er på gasform. Det er gennemsnitshastigheden af molekylerne, som bestemmer temperaturen af gassen.

Hvilke gasser findes der?

Atmosfæren på jorden består af en blanding af en række gasser. Det er nogenlunde målt i volumenprocent:

 • N2 Kvælstof/nitrogen 78 %
 • O2 Ilt/Oxygen 21 %
 • Ar Argon 0,93 %
 • CO2 Kuldioxid 0,031 %
 • Ne Neon 1,8*10-3 %
 • He Helium 5,2*10-4 %
 • Kr Krypton 1,14*10-4 %
 • H2 Brint 5*10-5 %

Hvad er luftens densitet ved 20 grader?

I atmosfæren er tætheden ved vandets overflade 1,293 kg/m³ ved 0°C og 1,204 kg/m³ ved 20°C.

Hvad er gulds massefylde?

Gulds massefylde er 19,3 g/cm3. Mens blys massefylde er 11,3 g/cm3.

Hvorfor bevæger molekyler sig hurtigere i varme?

Varme skabes af atomer og molekyler i bevægelse. Jo hurtigere partiklerne bevæger sig, jo oftere kolliderer de og overfører bevægelsesenergi til hinanden, og jo varmere bliver stoffet. I takt med at temperaturen stiger, ændrer stoffer tilstand fra fast form, når det er koldest, til plasma, når det er varmest.

Hvad sker der med molekylerne når is smelter?

Is er lettere end vand Stærke brint-bindinger, som formes ved frysepunktet 0°C, låser vandmolekylerne lidt væk fra hinanden. Når is smelter, kollapser strukturen og molekylerne bevæger sig nærmere hinanden. Flydende vand ved 4°C er omkring 9% tungere end is.

Er vanddamp en idealgas?

Vanddamp er ikke nogen særlig ideal gas, der er afvigelser fra idealgasloven, men de er moderate. Der er også andre luftarter, som har afvigelser der er fra ideal gasloven, f. eks. CO2 (carbondioxid) og NH3 (ammoniak).