:

Er mundtlig matematik obligatorisk?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er mundtlig matematik obligatorisk?
  2. Hvad sker der hvis man udebliver fra en eksamen?
  3. Hvordan foregår eksamen på universitetet?
  4. Hvilke eksamener 2022?
  5. Er matematik eksamen obligatorisk?
  6. Hvad er konsekvensen hvis du udebliver fra eksamen uden gyldig grund?
  7. Kan man bytte eksamenstid?
  8. Hvordan laver man en eksamensplan?

Er mundtlig matematik obligatorisk?

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 17. juni 2022.

Hvad sker der hvis man udebliver fra en eksamen?

Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, at aflevere blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg. Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra universitetet.

Hvordan foregår eksamen på universitetet?

I forbindelse med eksamen lærer du en masse om dit stof, og du får øvelse i at formidle din viden om stoffet. Eksamen er din mulighed for at lære en masse om dit stof og forbedre dine formidlingsevner enten skriftligt eller mundtligt. Jo bedre du forbereder dig til din eksamen, jo bedre går det oftest også.

Hvilke eksamener 2022?

Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2022 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i.

Er matematik eksamen obligatorisk?

Matematik er et obligatorisk fag i gymnasiet. Langt de fleste skal have matematik på B-niveau, men vælger du en studieretning, hvor du har tre eller flere sprog, kan du nøjes med matematik på C-niveau. Det er også muligt at få matematik på A-niveau.

Hvad er konsekvensen hvis du udebliver fra eksamen uden gyldig grund?

Hvis du er udeblevet fra eksamen uden sygemelding og lægeerklæring, vil det tælle som et brugt eksamensforsøg. Læs om de uddannelsesspecifikke regler vedr. reeksamen og sygeeksamen i din studieordning.

Kan man bytte eksamenstid?

Ved mundtlig eksamen skal samtlige eksaminander møde 10 min før eksamen begynder. Det er ikke muligt at få flyttet en eksamensdato eller bytte med en medstuderende.

Hvordan laver man en eksamensplan?

Det er en rigtig god idé at lave en læseplan for din eksamensforberedelse. En læseplan kan være en simpel oversigt eller et skema, hvor du har skrevet ned, hvad du regner med at skulle nå indenfor nogle bestemte tidsrum. På den måde undgår, at du pludselig sidder med 500 sider dagen inden eksamen.