:

Hvor lang tid er epoxy om at tørre?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor lang tid er epoxy om at tørre?
  2. Hvornår skal der opsættes skilte på indgange til områder hvor der anvendes epoxy eller isocyanater?
  3. Hvornår kan man male med epoxy?
  4. Hvordan hærder epoxy?
  5. Hvor meget epoxy skal man bruge?
  6. Er isocyanater et opløsningsmiddel?
  7. Hvem må arbejde med epoxy og isocyanater?
  8. Er epoxylim giftigt?
  9. Kan man male med epoxy på trægulv?
  10. Hvad er hærder i epoxy?

Hvor lang tid er epoxy om at tørre?

Tørretiden er 12-24 timer ved + 20° C. Temperaturen skal være over + 10° C, og den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %. Hvis den relative luftfugtighed er højere, vil gulvet blive matskjoldet. Det kan derfor tilrådes at sørge for god ventilation – også ude i krogene.

Hvornår skal der opsættes skilte på indgange til områder hvor der anvendes epoxy eller isocyanater?

Tydelig markering af, at der kun er adgang til området iført personlige værnemidler – og hvilke personlige værnemidler der skal anvendes. Eksempler på skilte: Det skal sikres, at uvedkommende ikke kommer i nærheden af isocyanater, ligesom det skal sikres, at andre områder ikke forurenes med isocyanater.

Hvornår kan man male med epoxy?

Når dit gulv har fået det første lag epoxymaling, begynder ventetiden. Du skal vente i ca. 20-24 timer, før det første lag er tørt, og før du kan påføre det andet lag epoxy maling. Efter ventetiden kan du gå i gang med din anden blanding.

Hvordan hærder epoxy?

Hærdning. PRO-SET® epoxyens hærdning kan inddeles i tre faser: arbejdstid, som også kaldes den åbne tid eller våd-lags-tid (flydende tilstand), første hærdning (gel-tilstand) og endelig hærdning (fast tilstand). Reaktionshastigheden, fasernes længde og den samlede hærdetid varierer efter omgivelsestemperaturen.

Hvor meget epoxy skal man bruge?

Epoxymalings rækkeevne beregnes næsten altid i m2/kg og ikke pr. liter som almindelig maling. Som tommelfingerregel kan du regne med, at epoxymaling rækker ca. 5 m2/kg pr.

Er isocyanater et opløsningsmiddel?

Undgå indånding Dampene fra isocyanater eller reaktive opløsningsmidler er farlige at indånde, og du bør derfor altid undgå dampene ved fx slibning af udhærdede produkter. Fjern så vidt muligt dampene ved en mekanisk ventilation og hav altid åndedrætsværn på.

Hvem må arbejde med epoxy og isocyanater?

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter kun udføres af personer, som har lovpligtig uddannelse til det. Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at de ansatte får tilstrækkelig oplæring og instruktion i, hvordan det konkrete arbejde skal udføres, så det er sikkert og forsvarligt.

Er epoxylim giftigt?

Arbejdsmiljøreglerne er lavet for at beskytte mennesker, der hyppigt er i kontakt med eller udsættes for belastninger, der ved vedvarende og jævnlig påvirkning kan gøre skade. Og fordi epoxy er et giftigt og allergifremkaldende materiale, der kan være ætsende ved hudkontakt, er det omfattet heraf.

Kan man male med epoxy på trægulv?

Når gulvet er tørt, støvsuger du endnu engang. Epoxy er en to komponent maling, som skal blandes præcist og bruges indenfor to timer, når den er blandet. Derfor, vær sikker på, at du er klar til at male, når du begynder at blande. Der skal hele tiden males våd i våd, da overgange ellers bliver synlige.

Hvad er hærder i epoxy?

Mængden af blandet epoxy Blanding af resin og hærder skaber en eksoterm (varmeproducerende) reaktion. En større mængde blandet epoxy vil skabe mere varme og gøre arbejdstiden og den samlede hærdetid kortere. Små portioner epoxy skaber mindre varme end store portioner og har længere hærdetider.