:

Hvad gør man ved Salpeterudtræk?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad gør man ved Salpeterudtræk?
 2. Kan man rense mursten?
 3. Hvorfor afsyre murværk?
 4. Er der kalk i mursten?
 5. Hvordan ser Salpeterudtræk ud?
 6. Er Salpeterudtræk farligt?
 7. Hvordan renser man brugte mursten?
 8. Hvordan fjerner man hvide pletter på mursten?
 9. Hvornår skal en mur afsyres?
 10. Hvad betyder afsyre?
 11. Hvordan kalker man?
 12. Hvad er hvide mursten lavet af?
 13. Hvad kan salpeter bruges til?
 14. Hvad er Saltudtræk?
 15. Hvordan renser man mørtel af mursten?

Hvad gør man ved Salpeterudtræk?

Tid er den bedste løsning, salpeterudtræk er ganske uskadeligt, så selv om det måske er til irritation for øjet , så sker der altså ikke noget ved at det er der. Jeg vil faktisk anbefale dig slet ikke at gøre noget ved det, det første år. Her efter kan du bruge en havekost til at feje facaden af med.

Kan man rense mursten?

Svar: Vi kan kun rense mursten fra bygninger, der er opmuret i kalkmørtel. Det er typisk bygninger, der er bygget op til år 1960. I 1960´erne begyndte man at anvende cementmørtel ved opmuring. Cement er hårdere end murstenen, og det betyder at murstenene går i stykker under rensning.

Hvorfor afsyre murværk?

Med en omgang afsyring kan din mur blive fri for mørtelrester. Kalk er basisk, syrer er surt, og sammen neutraliserer de to hinanden. Det går ud over mørtlen, der bliver ødelagt af afsyringen.

Er der kalk i mursten?

Kalkudfældninger viser sig som hvidlige udfældninger på især rødt murværk. De opstår, når uhærdnet kalk udvaskes fra murværket af større vandmængder. Kalken i KC-mørtler hærdner kun færdigt, når vandindholdet er < ca. 7 %.

Hvordan ser Salpeterudtræk ud?

Når man i Danmark bygger et hus, er det meget ofte i fugtigt vejr, hvilket betyder, at der på mange huse, kommer disse hvide plamager, som er salpeterudtræk. Når stenene tørrer, udskiller de vandopløselige salte, der populært kaldes salpeterudtræk.

Er Salpeterudtræk farligt?

Salpeter udtræk er ikke farligt, men der tilstrækkeligt fugt til at der kan forekomme salpeter udtræk, er der ligeledes tilstrækkelig fugt til at der er vækstbetingelser for skimmelsvampe.

Hvordan renser man brugte mursten?

Svar: Gamle Mursten har udviklet en patenteret teknologi, hvor vi kan rense murstenene mekanisk ved hjælp af vibrationsteknologi, der rasper mørtlen af. Det vil sige, at der hverken indgår vand eller kemikalier i processen. Efter rensning sorterer og kvalitetstjekker vi murstenene manuelt efter kvalitet, type og farve.

Hvordan fjerner man hvide pletter på mursten?

I stedet benyttes der en stiv børste eller kost til at feje saltudtrækket af med. En måde at minimere risikoen for saltudtræk på er fx ved stable murstenene op på en træpalle, så de ikke er i direkte kontakt med jorden. Endelig skal man altid afdække sit murværk for regn, når man stopper arbejdet.

Hvornår skal en mur afsyres?

Afsyring udføres normalt 5-24 timer efter opmuringen, afhængig af mørtlens bindemiddelindhold, murstenenes sugeevne og vejrliget. Før afsyringen børstes murværket med en tør, stiv kost for at fjerne løse mørtelrester. Fastsiddende mørtelrester kan fjernes med en træpind, der bruges som mejsel.

Hvad betyder afsyre?

Når man afsyrer, fjerner man gammel maling eller fernis, der indeholder syre, ved at behandle med base.

Hvordan kalker man?

Hvidtekalk påføres altid med en kalkkost – en kost med tætte hårbørster. Påføringen skal ske vådt i vådt og på kryds og tværs, så kalken presses godt ind. Når et passende stykke er kalket, trækkes overfladen op med vandrette, parallelle strøg. Kalk hele murstykker ad gangen, ellers kan der opstå tydelige overgange.

Hvad er hvide mursten lavet af?

Kalksandsten er mursten, der ikke som de traditionelle mursten er lavet af ler, men er fremstillet af en blanding af brændt kalk, sand og vand, hvor der bruges ca. 10 gange så meget sand som kalk. Stenene har samme mål som andre mursten og er letgenkendelige på farven, som er helt hvid eller hvidgrå.

Hvad kan salpeter bruges til?

Salpeters kemiske formel er KNO3 - Kaliumnitrat. Salpeter er et hvidt salt - en ionforbindelse af den positive kalium-ion K+ og den negative nitrat-ion NO3-. Kaliumnitrat bruges i kunstgødning, og det bruges til konservering af fx bacon, skinke, ost og sild - og i krudt.

Hvad er Saltudtræk?

Er der meget fugtigt på arbejdsstedet, eller er de mursten, der er brugt under arbejdet, meget fugtige, vil det give hvide skjolder som er saltudtræk på murværket. Når stenene tørrer, udskiller de vandopløselige salte, der populært kaldes salpeterudtræk.

Hvordan renser man mørtel af mursten?

Når fugen er færdig, fjernes mørtel rester der er efterladt på murstenene under opmuringen. Det gøres bedst med en svamp, som køres hen over murværket i ”pudse -bevægelser”. Mørtelrester der ikke umiddelbart forsvinder, fjernes med en pind eller en stump mursten. Skuresvampen skal være ren og tør under processen.