:

Hvad er reglerne for ligninger?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er reglerne for ligninger?
 2. Hvilke metoder der er til løsning af ligninger?
 3. Hvad er forskellen på en formel og en ligning?
 4. Hvad bruger man Førstegradsligninger til?
 5. Hvordan bestemmes grundmængden for en ligning?
 6. Hvilke regler findes der i forhold til løsning af ligninger?
 7. Hvordan Faktoriserer man?
 8. Hvordan løser man en Førstegradsligning?
 9. Hvad er funktioner og ligninger?
 10. Hvad betyder de forskellige Ulighedstegn?
 11. Hvordan finder man en Grundmængde?
 12. Hvordan kan man løse en ligning?
 13. Hvad er faktoriseret form?
 14. Hvordan løse ligninger?
 15. Hvad er en ligning?
 16. Hvad er ligninger af højere grad?

Hvad er reglerne for ligninger?

Du må trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet i en ligning. Du må gange med samme tal på begge siger af lighedstegnet i en ligning – dog ikke . Du må dividere med samme tal på begge sider af lighedstegnet i en ligning – dog ikke med .

Hvilke metoder der er til løsning af ligninger?

Opsummering

 • En ligning består af et lighedstegn og et matematisk udtryk på hver side. ...
 • En løsning til en ligning er den værdi for den ubekendte variabel, der opfylder ligningen.
 • Man kan bruge fire grundlæggende regneoperationer, når man løser ligninger: addition, subtraktion, multiplikation og division.

Hvad er forskellen på en formel og en ligning?

Ligning, i matematik en formel, der udtrykker, at to størrelser er ens. At to og to er fire, udtrykkes ved ligningen 2+2 = 4. I ligninger indgår ofte variable eller ubekendte. De værdier af de variable, for hvilke ligningen er opfyldt, siges også at være løsninger til ligningen.

Hvad bruger man Førstegradsligninger til?

Førstegradsligninger kaldes også "1. gradsligninger". Ligninger på formen ax + b = 0 kaldes for førstegradsligninger, fordi x indgår i første potens (x1 = x), men ikke i højere potenser (x2, x3, x4, ...). Graden af en ligning afgøres nemlig af den højeste potens af den ubekendte, x.

Hvordan bestemmes grundmængden for en ligning?

Grundmængden består af de værdier, der gør ligningen til et veldefineret udsagn og løsningsmængden består af de værdier, der gør ligningen til et sandt udsagn. Vi betegner ofte grundmængden med G og løsningsmængden med L. ikke defineret for x=2, da det ikke er tilladt at dividere med nul.

Hvilke regler findes der i forhold til løsning af ligninger?

Når vi omformer ligninger, er det tilladt at lægge tal til eller trække tal fra, så længe man gør det på begge sider af lighedstegnet. Vi har her trukket 3 fra på begge sider af lighedstegnet. Løsningen er stadig x=9. Det er også tilladt at gange eller dividere med et tal på begge sider af lighedstegnet.

Hvordan Faktoriserer man?

Når man omskriver noget til et produkt, kaldes det at faktorisere. Ifølge nulreglen, skal den første faktor (3) være 0, ellers skal den anden faktor (5-x) være 0. Da 3 er et konstant tal, kan det aldrig være 0, derfor må (5-x)=0, hvilket svarer til x=5.

Hvordan løser man en Førstegradsligning?

Sådan løser du en førstegradsligning Når du skal løse en førstegradsligning, skal du finde værdien af x. Det gør du ved at samle x'er og ikke-x'er på hver sin side af lig-med-tegnet, som også kaldes for at isolere x. Derefter dividerer du de to sider med hinanden.

Hvad er funktioner og ligninger?

En funktion er i matematik en regel, der til hvert x knytter nøjagtigt et y. Man kan forstå funktioner som en slags maskine, hvor man kommer et x ind, og så spytter den et y ud på den anden side. så spytter funktionen tallet 11 ud. Når x er 3, bliver y altså 11.

Hvad betyder de forskellige Ulighedstegn?

Hvor ligninger har et lighedstegn, har en ulighed ét af fire følgende såkaldte ulighedstegn: < som læses "er mindre end" ≤ som læses "er mindre end eller lig med" > som læses "er større end"

Hvordan finder man en Grundmængde?

Grundmængden består af de værdier, der gør ligningen til et veldefineret udsagn og løsningsmængden består af de værdier, der gør ligningen til et sandt udsagn. Vi betegner ofte grundmængden med G og løsningsmængden med L. ikke defineret for x=2, da det ikke er tilladt at dividere med nul.

Hvordan kan man løse en ligning?

En ligning er et matematisk udtryk, der indeholder et lighedstegn og en ubekendt (ofte kaldet ). Når man løser en ligning handler det om at finde en værdi af den ubekendte, der gør, at der står det samme på begge sider af lighedstegnet.

Hvad er faktoriseret form?

Når man omskriver noget til et produkt, kaldes det at faktorisere. Ifølge nulreglen, skal den første faktor (3) være 0, ellers skal den anden faktor (5-x) være 0. Da 3 er et konstant tal, kan det aldrig være 0, derfor må (5-x)=0, hvilket svarer til x=5.

Hvordan løse ligninger?

 • Ligninger 1 Løsning af ligninger. Når vi skal løse ligninger, kan det være rart at bruge nogle tricks til at nå frem til det rigtige... 2 Ligninger af højere grad. De ligninger, vi har set ovenfor, kaldes førstegradsligninger, fordi der ikke optræder nogen... 3 Videolektion. More ...

Hvad er en ligning?

 • En ligning er et udtryk, der indeholder et lighedstegn. F.eks. er. 5 x + 3 = 48, 54 − 2 x = 6, x + 45 = 3 x. ligninger. Ligninger vil typisk indeholde en ubekendt, som vi kalder x. At løse ligningen svarer til at finde ud af, hvad x skal være, for at der står det samme på højre og venstre side af lighedstegnet.

Hvad er ligninger af højere grad?

 • Ligninger af højere grad. De ligninger, vi har set ovenfor, kaldes førstegradsligninger, fordi der ikke optræder nogen potenser af x. Graden af en ligning svarer til den højeste eksponent af x. F.eks. er. x4 = 81. en fjerdegradsligning, og. 2x3 − 7 = 9. er en tredjegradsligning. x2 + 3x = 0. er en andengradsligning.