:

Hvordan bliver man bøjletandlæge?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan bliver man bøjletandlæge?
  2. Hvor mange tandlæger er der i Danmark?
  3. Hvor lang tid tager det at blive bøjletandlæge?
  4. Hvad skal man have i snit for at blive tandlæge?
  5. Hvor mange penge bruger danskerne på tandlæge?
  6. Hvad er tandlægen DK?
  7. Hvad gør man hvis man ikke har råd til tandlæge?
  8. Kan kommunen hjælpe med tandlægeregning?

Hvordan bliver man bøjletandlæge?

Du får fra midten af bachelordelen mulighed for at prøve teorien af i praksis gennem klinikophold og laboratorieforsøg. Efter bacheloruddannelsen i odontologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. For at blive praktiserende tandlæge skal du gennemføre kandidatuddannelsen i odontologi.

Hvor mange tandlæger er der i Danmark?

Sundhedsdatastyrelsen har kørt en række prognoser for udviklingen frem til 2040. Prognoserne viser blandt andet: Antallet af tandlæger vil falde fra 4.2 til 3.9, hvorefter det vil stige til 4.0, hvis tilgangen til faget og optaget på studiet er uændret.

Hvor lang tid tager det at blive bøjletandlæge?

Uddannelsen til tandlæge er normeret til fem år, hvor bacheloruddannelsen tager tre år (seks semestre) og kandidatdelen tager to år (fire semestre). I Danmark kan uddannelsen til tandlæge foregå på enten Københavns Universitet eller på Aarhus Universitet på hhv. Københavns eller Århus Tandlægeskole.

Hvad skal man have i snit for at blive tandlæge?

På Københavns Universitet kræver det et karaktergennemsnit på 10,2 (kvote 1), og på Aarhus Universitet skal man have et gennemsnit på 10,0 (kvote 1). I alt har 2.092 søgt ind på tandlægestudiet i 2020.

Hvor mange penge bruger danskerne på tandlæge?

Danskerne betaler i dag af egen lomme 24 milliarder kroner årligt for tandlæge, psykolog, fysioterapeut, medicin og lignende. Det svarer til over 4.000 kroner pr. person, nyfødt som gammel. Det er cirka 18 procent af sundhedsudgifterne i Danmark, som finansieres ved egenbetaling.

Hvad er tandlægen DK?

tandlægen.dk er i dag 53 klinikker fordelt over hele Danmark. Vi har omkring 200 tandlæger, 140 tandplejere, 390 klinikassistenter og 95 øvrige faggrupper, inkl. hovedkontoret i Lyngby. Kæden vokser fortsat dels gennem opkøb og dels organisk, hvor den enkelte klinik øger antallet af patienter.

Hvad gør man hvis man ikke har råd til tandlæge?

Kommunen kan yde hjælp til din egen udgift til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lignende, hvis du ikke selv har midler til at betale udgiften med. Det gælder uanset, om du får offentlig forsørgelse som for eksempel kontanthjælp, eller har en lav arbejdsindtægt. Hjælpen kan bevilges efter Aktivlovens § 82.

Kan kommunen hjælpe med tandlægeregning?

Kommunen kan yde hjælp til tandbehandling, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis patienten ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Hjælpen ydes dog kun, hvis behandlingen er nødvendigt og helbredsmæssig velbegrundet. Kommunen skal forhåndsgodkende behandlingen.