:

Hvad er et tegnsystem?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et tegnsystem?
 2. Hvor mange Sprogstammer er der?
 3. Hvad er arbitrært?
 4. Hvad er et kunstnerisk sprog?
 5. Hvad er verdens største Sprogæt?
 6. Hvad har alle sprog til fælles?
 7. Hvad kan sproget?
 8. Hvad er det at være kontrær?
 9. Hvad betyder arbitrær straf?
 10. Hvad er kunstnerisk kvalitet?

Hvad er et tegnsystem?

Ifølge Den Store Danske Encyklopædi er sprog 'tegnsystemer som mennesker anvender for at meddele sig til hinanden ved at tale, skrive, eller bruge håndbevægelser og mimik'.

Hvor mange Sprogstammer er der?

13 De fleste europæiske sprog tilhører tre store grupper: Germansk, romansk og slavisk. 14 Den germanske sprogfamilie inkluderer blandt andet dansk, norsk, svensk, islandsk, tysk, nederlandsk, engelsk og jiddisch. 15De romanske sprog omfatter italiensk, fransk, spansk, portugisisk og rumænsk.

Hvad er arbitrært?

Arbitrær betyder 'beroende på et skøn', vilkårlig eller tilfældig.

Hvad er et kunstnerisk sprog?

Et kunstsprog er et sprog der bevidst er konstrueret af en eller flere personer. Et kunstsprog kan også kaldes et plansprog. Læs mere om kunstsprog, og hør eksempler på esperanto, interlingua og volapyk. Kunstsprog står i modsætning til natursprog, fx dansk eller finsk.

Hvad er verdens største Sprogæt?

De indoeuropæiske sprog udgør verdens største sprogæt, idet knap halvdelen af Jordens befolkning taler et af dem. Den største sprogfamilie er den indoiranske, der tales af ca. 1,1 milliarder mennesker.

Hvad har alle sprog til fælles?

 • Sprog udvikler sig, præcist som levende organismer, og sprog, der nedstammer fra en fælles forløber (et såkaldt "proto-sprog"), udgør en tilsammen en sprogfamilie. ...
 • Jo større den udviklingsmæssige afstand er mellem to sprog, desto vanskeligere bliver det at fastslå, om der findes en "genetisk" relation imellem dem.

Hvad kan sproget?

Sprog ytrer sig ikke bare som skrift og tale. Sproget taler mellem linjerne om den, der ytrer sig. Sproget bærer vores mentalitet og verdensopfattelse og afspejler vores værdier. Og så er sprog handling.

Hvad er det at være kontrær?

Kontrær, (af lat. contrarius 'modsat'), logisk modsætningsforhold, i hvilket to påstande (fx "I dag er det onsdag" og "I dag er det torsdag") ikke begge kan være sande, men begge kan være falske samtidig; se logisk kvadrat.

Hvad betyder arbitrær straf?

Arbitrær straf, (af fr. arbitraire, af lat. arbitrarius 'vilkårlig', af arbitrium 'vilje, afgørelse', af arbiter), en straf, der er overladt til dommerens frie skøn.

Hvad er kunstnerisk kvalitet?

Hvad lægger du vægt på? For mig er kunstnerisk kvalitet tæt forbundet med tre ting: dels kunstnerens formelle kunnen, altså den tekniske dygtighed og medie- og materialeforståelsen. Hertil hører også evnen til at udnytte denne på en overbevisende, interessant, æstetisk og gerne også original facon.