:

Hvilke formler er tilknyttet lineære funktioner?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke formler er tilknyttet lineære funktioner?
 2. Hvad er ikke en lineær funktion?
 3. Hvad kan man bruge lineære funktioner til hverdagen?
 4. Hvad kendetegner en lineær funktion?
 5. Hvad er 2 punkts formlen?
 6. Hvordan finder man skæringspunktet mellem to lineære funktioner?
 7. Hvordan ser grafen for en lineær funktion ud?
 8. Hvad er en lineær funktion i to variable?
 9. Hvad kan man bruge en funktion til?
 10. Hvad kan man bruge en lineær regression til?
 11. Hvad kendetegner lineære vækst?
 12. Hvad er grafen for en lineær funktion?
 13. Hvad er en to punkts formel?
 14. Hvad er to punkts formlen?
 15. Hvad er en Førstekoordinaten?

Hvilke formler er tilknyttet lineære funktioner?

 • Hvis alle punkter på en graf ligger på en ret linje, siger vi, at funktionen er lineær. ...
 • y=x+3.
 • Hvis vi kommer forskellige tal ind på x's plads, får vi de tilsvarende y-værdier. ...
 • Generelt kan vi sige, at en lineær funktion er en funktion, der har forskriften.
 • y=ax+b.
 • x og y er variable.

Hvad er ikke en lineær funktion?

Det er mange sammenhænge fra virkeligheden, der ikke kan beskrives med lineære funktioner. Hvis I fx skal beskrive bevægelsen af en basketbold, der bliver kastet eller en bakteriekulturs vækst, så bliver det grafiske udtryk ikke en ret linje. Den type sammenhænge kan beskrives med ikke-lineære funktioner.

Hvad kan man bruge lineære funktioner til hverdagen?

Her giver vi eksempler på hvordan man til dagligt kunne bruge lineære funktioner til at beskrive sammenhænge mellem ting såsom prisen på slik som funktion af vægten eller prisen på en taxatur som funktion hvor langt man har kørt.

Hvad kendetegner en lineær funktion?

En lineær funktion er en funktion med forskriften f(x)=ax+b f ( x ) = a x + b , hvor a og b er to reelle konstanter. Tallet a kaldes hældningskoefficienten, eller hældningstallet, eller bare hældningen.

Hvad er 2 punkts formlen?

Da vores to punkter ligger på grafen, betyder det, at vi kan sætte dem ind på hver sin side af lighedstegnet i den rette linjes ligning. Og vi har således to formler for at finde b. Lad os se på et eksempel. Lad os sige, at vi har punkterne (2, 3) og (4, 7).

Hvordan finder man skæringspunktet mellem to lineære funktioner?

Man finder skæringspunkterne ved at sætte funktionerne lig hinanden og løse den ligning der fremkommer. Altså: f(x)=g(x). f ( x ) = g ( x ) .

Hvordan ser grafen for en lineær funktion ud?

Forskriften for den lineær funktion kan afbildes som en graf, og er en ret linje (deraf navnet ligningen for en ret linje).

Hvad er en lineær funktion i to variable?

Lineære funktioner i to variable. Vi husker at en funktion består af sammenhængen mellem nogle x -værdier og de tilhørende y -værdier. Dette er ikke rigtigt for funktioner i to variable. Når man har funktioner i to variable er y -værdien en uafhængig variabel ligesom x .

Hvad kan man bruge en funktion til?

En funktion er i matematik en regel, der til hvert x knytter nøjagtigt et y. Funktionen beskriver en sammenhæng mellem de to variable x og y. Man kan bruge en funktion til at finde par af samhørende variabler og indtegne disse i et koordinatsystem.

Hvad kan man bruge en lineær regression til?

Lineær regression er en metode til at undersøge sammenhængen mellem to variable – den uafhængige og den afhængige variabel. Den uafhængige variabel er en faktor, som vi tror påvirker en anden faktor, nemlig den afhængige variabel. Måske vil du undersøge sammenhængen mellem uddannelsesniveau og indkomst.

Hvad kendetegner lineære vækst?

Lineær vækst kaldes også konstant-konstant vækst. Hvis vokser med en konstant, så vokser eller aftager -værdien med en konstant værdi. Det kan man formulere mere generelt: Hvis x vokser med , så vokser eller aftager med .

Hvad er grafen for en lineær funktion?

Forskriften for den lineær funktion kan afbildes som en graf, og er en ret linje (deraf navnet ligningen for en ret linje).

Hvad er en to punkts formel?

Når du kender koordinaterne til to punkter på grafen for en lineær funktion, så kan du bruge to-punkts-formlen til at bestemme konstanterne a og b i forskriften for funktionen.

Hvad er to punkts formlen?

Den eksponentielle funktion har forskriften f(x)=bax, hvor a er funktionens grundtal og afgør, hvor hurtigt funktionen vokser, og b er funktionen skæring med andenaksen.

Hvad er en Førstekoordinaten?

, er andenkoordinaten i et (todimensionalt) koordinatsystem, hvor førstekoordinaten betegnes abscissen. Ordinataksen er almindeligvis lodret. At betegne y-aksen (ordinataksen) i et koordinatsystem som "ordinaten" er en udbredt, men mindre korrekt sprogbrug.