:

Er analogi og metafor det samme?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er analogi og metafor det samme?
 2. Hvordan laver man en metafor?
 3. Hvad er forskellen på en metafor og en sammenligning?
 4. Hvad er en død metafor?
 5. Hvad er målområde og Kildeområde?
 6. Hvad kendetegner en metafor?
 7. Hvad er en sammenligning?
 8. Hvad er effekten af en sammenligning?
 9. Hvornår er det en metafor?

Er analogi og metafor det samme?

21). I begge tilfælde beror overføringen på analogi. Metaforen er en sammenligning uden "som". De romerske retorikere, især Quintilian, byggede videre på det græske grundlag, men betonede, modsat Aristoteles, metaforens karakter af pynt.

Hvordan laver man en metafor?

- Metafor: Hun er en blomst....Når man sammenligninger noget - med noget andet.

 1. Eksempel 1: ”Han var snu som en ræv.”
 2. Eksempel 2: ”Hun var grå som en efterårsdag.”
 3. Eksempel 3: "I huset var der varmt som i en ørken."

Hvad er forskellen på en metafor og en sammenligning?

Forskellen imellem en sammenligning og en metafor er ordet 'som'. En sammenligning indeholder ordet 'som' (eller end), og det gør en metafor ikke: Sammenligning: Du er som en rose. Metafor: Du er en rose.

Hvad er en død metafor?

Katakrese (af græsk katachresis 'misbrug', af kata- og chresthai'bruge'.) er i retorikken betegnelsen på en død metafor, dvs. en metafor som er blevet en del af hverdagssproget i en sådan grad, at den ikke længere opfattes som en metafor. Eksempler kan være bordben og guitarhals.

Hvad er målområde og Kildeområde?

Billedplan og realplan (kildeområde og målområde) Dét område, der overføres betydning fra, kaldes nogle gange billedplanet eller kildeområdet (de to ord betyder det samme). I vores eksempel er det 'Freias Sal', der er kildeområde/billedplan. Dét område, der overføres betydning til, kaldes realplanet eller målområdet.

Hvad kendetegner en metafor?

En metafor er et sprogligt udtryk, som ikke skal forstås bogstaveligt, men i overført betydning, dvs. at noget skal læses mellem linjerne – at noget ikke siges direkte, men kræver tolkning, såfremt man som læser eller tilhører vil have noget meningsfuldt ud af det.

Hvad er en sammenligning?

Ved en sammenligning knyttes to ting, personer eller begreber sammen ved hjælp af et sammenligningsled (som, lige som, som om). Eksempler: Morten var frisk som en havørn. Kjolen var hvid som sne. En metafor er alle de udtryk, der skal forstås i overført betydning.

Hvad er effekten af en sammenligning?

Sammenligninger har typisk den virkning, at de tydeliggør noget for tekstens modtager - netop fordi de henter betydning ind fra det, der sammenlignes med. Derudover kan afsenderen bruge sammenligninger til at fremstille noget i teksten på en bestemt måde (fx positivt eller negativt).

Hvornår er det en metafor?

En metafor er et sprogligt udtryk, som ikke skal forstås bogstaveligt, men i overført betydning, dvs. at noget skal læses mellem linjerne – at noget ikke siges direkte, men kræver tolkning, såfremt man som læser eller tilhører vil have noget meningsfuldt ud af det.