:

Hvad gør en branddør?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad gør en branddør?
 2. Hvad koster en branddør?
 3. Hvor længe kan en tæt og lukket branddør forhindre en brands spredning?
 4. Hvornår er der krav om branddør?
 5. Hvornår skal man bruge en branddør?
 6. Hvad er en Lyddør?
 7. Hvad er en BD30 dør?
 8. Hvornår skal man have en branddør?
 9. Hvor skal der være branddør?
 10. Hvor mange udgange skal der være i et hus?
 11. Hvad er panikbelysning?
 12. Hvilken brandklasse er gips?
 13. Hvordan kan man lydisolere en dør?
 14. Hvad koster en bd30 dør?
 15. Hvad betyder ei2 30 C dør?

Hvad gør en branddør?

Branddøre er et af de vigtigste brandsikkerhedsprodukter i en bygning. De forhindrer flammer og røg i at spredes i bygningen, og er afgørende for, at evakuering foregår på en sikker og tryg måde for beboere, besøgende og ansatte i nødsituationer.

Hvad koster en branddør?

 • Branddør EI30 M21 - Safco Doors. 2.075,00 DKK. ...
 • Branddør EI30/35dB - Safco Doors. 3.150,00 DKK. ...
 • Branddør EI60 - Safco Doors, 128 mm karm. 5.200,00 DKK. ...
 • Branddør EI30 M20 - Safco Doors. 2.750,00 DKK. ...
 • Facade branddør EI30, - Safco Doors, 10,5 cm karm, Hvid. 5.580,00 DKK. ...
 • Brand/Klimadør EI30/35dB - Safco Doors. ...
 • Ståldør, 60 min.

Hvor længe kan en tæt og lukket branddør forhindre en brands spredning?

Der findes ikke en type branddøre, for det er ikke så meget et spørgsmål om dørens udseende, men der imod hvor længe den kan modstå ild. En BD-30 dør - hvor BD betyder BrandDrøj og 30 står for antal minutter - kan holde ilden væk i mindst 30 minutter.

Hvornår er der krav om branddør?

Tidligere var der ingen krav til kontrol af passiv brandsikring som fx en branddør eller en brandtætning modsat flere aktive installationer som ABA-anlæg eller sprinkleranlæg. Men fra 1. januar 2020 er kravene ændret for nye byggesager med byggetilladelse givet fra 1. januar 2020.

Hvornår skal man bruge en branddør?

Brandisolerende døre bruges i mange forskellige sammenhænge for at skabe et sikrere og mere sikkert miljø. Det kan omfatte døre til lejligheder i trapperum, lejligheder med direkte adgang udefra (gangdør), udvendige døre til rækkehuse, mellem huse og garager, i tekniske rum, og hvor man bygger tæt.

Hvad er en Lyddør?

Lyddøre. Lydklassede massive døre er en type døre, der bruges til for eksempel forskellige kontor-, mødelokaler, konferencelokaler, skolelokaler, studios og produktionslokaler osv. Overalt omkring os er der støj og larm, og behovet for at beskytte sig mod larmen er stadigt stigende.

Hvad er en BD30 dør?

Døren er klassifiseret som en BD30 dør, som kan klare til at modstå en brand i 30 min, således at branden ikke breder sig for hurtigt til rummet ved siden af.

Hvornår skal man have en branddør?

Hvis carport/garage har mindst 2 fuldt åbne sider, stilles der ingen krav til brandsikring af døre og vinduer i den adskillende bygningsdel*. B. Hvis carport/garage har mindre end 2 fuldt åbne sider, skal brand- døre og -vinduer placeret i den adskillende bygningsdel* leve op til EI230 (døre) og EI30 (vinduer).

Hvor skal der være branddør?

branddøre til rum, hvor der er brandbelastning, men ikke altid mennesker til stede, er det vigtigt at sikre, at denne lukker i af sig selv. Det kan f. eks. være døren til ejendommens vaskerum, døren mellem trappeopgang og loftrum, døre i brandsektionsadskillelser på lofter og i kældre.

Hvor mange udgange skal der være i et hus?

I enfamiliehuse skal der normalt være mindst én redningsåbning direkte til det fri i hvert beboelsesrum og i køkkenet. Det kan være i form af et vindue, en dør eller en lem. Et rum behøver dog ikke at have en redningsåbning, hvis der er to døre i rummet, som fører ind til hvert sit rum.

Hvad er panikbelysning?

Panikbelysning. Derved forstås en erstatningsbelysning, som ved strømsvigt skal tænde og give en minimumsbelysning på 1 lux i flugtvejen. Det samme gælder for flugtvejsarealer i det fri om nødvendigt. Panikbelysningsarmaturer skal være sådan udført og anbragt, at de ikke virker blændende.

Hvilken brandklasse er gips?

Moderne indervægge af gips er branddrøje og lever fuldt ud op til brandkravene til bærende og stabiliserende vægge i enfamiliehuse. Afhængigt af hvor mange lag gips væggen beklædes med og den øvrige opbygning af væggen, vil den enten opfylde brandklasse EI 30, BD-30 eller EI 30, BD-60.

Hvordan kan man lydisolere en dør?

Ved at montere små selvklæbende gummilister hele vejen rundt om døren - i dørfalsen og dørtrinet - kan du tætne døren, så der ikke kan slippe meget lyd ud den vej. Listerne skal have den rigtige tykkelse, så de spænder lidt imod dørbladet, når døren er lukket, men døren skal samtidig stadig være nem at lukke.

Hvad koster en bd30 dør?

2.199,00kr. pr. stk.

Hvad betyder ei2 30 C dør?

EI 30 er en lempelse i forhold til det normale brandcellekrav og anvendes typisk mod rum hvor der ikke kan ske brandpåvirkning på begge sider, eksempelvis mod uunyttelige loftsrum. E 30 er en røg- og flammetæt væg der kan holde i mindst 30 minutter, men som IKKE er isolerende.