:

Hvornår er to linjer vinkelrette?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår er to linjer vinkelrette?
 2. Hvad er en ligesidet?
 3. Hvornår er 2 linjer ortogonale?
 4. Hvad der gælder for to rette linjers hældning når de to linjer står vinkelret på hinanden?
 5. Hvordan finder man ud af om to linjer er ortogonale?
 6. Hvad er en stump vinkel?
 7. Hvad er vinklerne i en ligebenet trekant?
 8. Hvordan finder man en hældningskoefficienten?
 9. Hvordan finder man vektor koordinater?

Hvornår er to linjer vinkelrette?

To linjer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden hvis vinklen mellem linjerne er 90°.

Hvad er en ligesidet?

Hvis alle tre sider i en trekant er lige lange, kalder vi den ligesidet. Hvis det kun er to af siderne, der er lige lange, så kalder vi den ligebenet. De to lige lange sider kalder vi for "benene", mens den tredje side kaldes for grundlinjen.

Hvornår er 2 linjer ortogonale?

At to linjer er ortogonale er altså det samme som at de står vinkelret på hinanden. På følgende tegning er linjerne l og m ortogonale. Med ord vil det sige "to linjer er ortogonale hvis og kun hvis produktet af deres hældningskoefficienter er -1".

Hvad der gælder for to rette linjers hældning når de to linjer står vinkelret på hinanden?

At to linjer er ortogonale er altså det samme som at de står vinkelret på hinanden. På følgende tegning er linjerne l og m ortogonale. Med ord vil det sige "to linjer er ortogonale hvis og kun hvis produktet af deres hældningskoefficienter er -1".

Hvordan finder man ud af om to linjer er ortogonale?

Opsummering

 1. To linjer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden.
 2. To linjer er ortogonale i matematisk forstand, hvis produktet af deres hældninger er lig med -1.

Hvad er en stump vinkel?

En vinkel mellem 90° og 180° kaldes en stump vinkel.

Hvad er vinklerne i en ligebenet trekant?

En ligebenet trekant har altid to vinkler, der er ens. En retvinklet trekant har altid en vinkel, der er 90 grader. Vinklerne i en ligesidet trekant er altid 60 grader. En retvinklet trekant har altid to vinkler, der er under 90 grader.

Hvordan finder man en hældningskoefficienten?

Hældningskoefficienten beregnes ved at dele forskellen mellem to af liniens y - værdier med liniens tilsvarende x - værdier. Tegnet "delta" lader man ofte betegne en ændring af en bestemt værdi. y stiger fra +3 til +7, d.v.s. 7 - 3 = 4 enheder, mens x stiger fra +1 til +3, d.v.s. 3 - 1 = 2 enheder.

Hvordan finder man vektor koordinater?

En vektor har to koordinater, der beskriver hvor lang vektoren er i hhv. x-aksens og y-aksens retning. Man skriver koordinaterne i en søjle med x-koordinaten øverst og y-koordinaten nederst. Når man tegner en vektor ind i et koordinatsystem, er det lige meget, hvor man starter.