:

Hvilken forskel er der på en blanding af to grundstoffer og en kemisk forbindelse?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilken forskel er der på en blanding af to grundstoffer og en kemisk forbindelse?
 2. Hvad er en homogen gruppe?
 3. Hvilken luftart har en kemisk forbindelse?
 4. Hvad er definitionen på et grundstof?
 5. Hvad er et homogen?
 6. Hvad er homogen og heterogen?
 7. Hvad indeholder atmosfærisk luft?
 8. Hvilke stoffer er kemiske forbindelser?
 9. Er Atomtegn?
 10. Hvad bruges et grundstof til?
 11. Hvad er homogent materiale?
 12. Hvad er kendetegnet ved Mesopausen?
 13. Hvad er den atmosfæriske cirkulation?
 14. Hvilke 4 typer af kemiske forbindelser findes der?
 15. Hvad er der i et grundstof?

Hvilken forskel er der på en blanding af to grundstoffer og en kemisk forbindelse?

Rent stof, et homogent system, der består af én kemisk forbindelse (uens atomer) eller ét grundstof (ens atomer). I modsætning hertil består en blanding af flere forbindelser (komponenter).

Hvad er en homogen gruppe?

Homogen (fra græsk: samme beskaffenhed – ensartet) betegner en tilstand/situation hvor bestanddelene indenfor et afgrænset område, system eller gruppe er ensartede. Prøver udtaget forskellige steder i en homogen blanding vil have samme egenskaber og sammensætning.

Hvilken luftart har en kemisk forbindelse?

N2 Kvælstof/nitrogen 78 % O2 Ilt/Oxygen 21 % Ar Argon 0,93 % CO2 Kuldioxid 0,031 %

Hvad er definitionen på et grundstof?

Grundstof er et element eller et stof, der består af atomer, som alle har samme antal protoner i atomkernen.

Hvad er et homogen?

Homogen, ensartet, opbygget af kun en struktur eller bestanddel (fase). Modsat heterogen.

Hvad er homogen og heterogen?

Blanding, et system, der består af flere stoffer (kemiske forbindelser). Såfremt egenskaberne er de samme overalt i en blanding, siges denne at være homogen og at udgøre én fase. I modsat fald taler man om en heterogen blanding, og den uensartede struktur kan evt.

Hvad indeholder atmosfærisk luft?

Det, vi kalder luft, består af … 78 % kvælstof, 21 % ilt og 1 % argon. Luft indeholder desuden vanddamp, der udgør mellem 0,1 % og 4 % af troposfæren. Varmere luft indeholder normalt mere vanddamp end koldere luft. Derudover indeholder luften ganske små mængder af andre gasser, såkaldte sporgasser, bl.

Hvilke stoffer er kemiske forbindelser?

Kemiske forbindelser er stoffer, hvor atomer fra to eller flere grundstoffer er bundet til hinanden som molekyler eller i et salt. Ved at kombinere atomer fra ca. 120 grundstoffer får man et enormt antal mulige kemiske forbindelser.

Er Atomtegn?

Ved disse grundstoffer er i parantes anført massetallet for den isotop, der har længst halveringstid....Atomvægtstabel.

GrundstofErbium
AtomtegnEr
Atom nr.68
Atomvægt167,26

Hvad bruges et grundstof til?

Jordens grundstoffer. Jordens grundstoffer er kemiske byggeklodser, og med dem kan man bygge alt. De består af atomer, der igen består af protoner, neutroner og elektroner. Bliv klogere på Jordens grundstoffer, radioaktive grundstoffer og isotoper her på siden.

Hvad er homogent materiale?

EU Kommissionens fortolkning, som den fremgår af kommissionens hjemmeside, er at der med "homogent materiale" skal forstås et materiale, som ikke kan adskilles i forskellige materialer ved hjælp af mekaniske metoder.

Hvad er kendetegnet ved Mesopausen?

Mesosfæren ligger fra 50 til 85 km over jordens overflade. Det er det koldeste lag, temperaturen aftager drastisk fra +10 °C. til −100 °C med højden. Det er også i dette lag, at meteorer og udtjente satellitter brænder op, da friktionsvarmen ved (gen)indtræden kan være oppe på tusinder af grader.

Hvad er den atmosfæriske cirkulation?

Atmosfærisk cirkulation beskriver de primære vindsystemer samt strømningsforholdene i den nederste del af Jordens atmosfære. Disse ændrer sig hele tiden, men følger visse hovedmønstre, hvor der bl. a. transporteres store mængder varme og fugtighed fra områderne omkring ækvator mod polerne.

Hvilke 4 typer af kemiske forbindelser findes der?

Kemiske forbindelser

 • Ion forbindelser.
 • Molekyle forbindelser.

Hvad er der i et grundstof?

Grundstoffer består af atomer, som alle har samme antal protoner i atomkernen. Atomer består derudover af neutroner og elektroner. Antallet af protoner og neutroner afgør atomets vægt. Derudover er grundstofferne nummereret efter, hvor mange protoner der er i atomets kerne.