:

Vad är gemensamt för Alkalimetallerna?

Indholdsfortegnelse:

 1. Vad är gemensamt för Alkalimetallerna?
 2. Vad är en alkalisk metall?
 3. Hur många Valenselektroner har alkalimetaller?
 4. Varför hittar man inte alkalimetaller i naturen?
 5. Vad har halogener för egenskaper?
 6. Vad är typiskt för alkaliska jordartsmetaller?
 7. Vad använder man jordartsmetaller?
 8. Hur många valenselektroner har grupp 8?
 9. Vad är minsta antalet valenselektroner?
 10. Hur hänger det periodiska systemet ihop med Atommodellen?
 11. Vad är typiskt för övergångsmetaller?
 12. Vad använder man halogener till?
 13. Vad menas med halogener?
 14. Vilka egenskaper har alkalimetallerna och de alkaliska jordartsmetaller?
 15. Vad är en alkalier?

Vad är gemensamt för Alkalimetallerna?

Alkalimetallerna utmärks av att de alla är silverfärgade med metallglans (när snittytan är färsk), har en hög elektrisk ledningsförmåga och är mjuka med en låg densitet. Litium, natrium och kalium har till och med lägre densitet än vatten, dvs. de flyter.

Vad är en alkalisk metall?

En alkalimetall (av arabiska: al-qaly, aska, soda) är ett metalliskt grundämne som ingår i det periodiska systemets grupp 1. Alkalimetallerna är litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium. Icke-metallen väte ingår också i grupp 1 eftersom den bara har en valenselektron, men är ingen alkalimetall.

Hur många Valenselektroner har alkalimetaller?

En alkalimetall lämnar gärna ifrån sig sin enda valenselektron, för att få ett fullt elektronskal. Därför reagerar alkalimetallerna lätt med andra ämnen t.

Varför hittar man inte alkalimetaller i naturen?

Förklara varför man sällan hittar alkalimetaller i metallform ute i naturen. En alkalimetall lämnar gärna ifrån sig sin enda valenselektron, för att få ett fullt elektronskal. Därför reagerar alkalimetallerna lätt med andra ämnen t.

Vad har halogener för egenskaper?

Halogenerna består av fluor, klor, brom, jod och astat. Halogenerna är alla mycket reaktionsbenägna och förekommer därför inte fria i naturen. Reaktions- benägenheten gör att de mycket lätt bildar negativa joner och därför förekommer frekvent i olika salter. Ordet halogen betyder just ”saltbildare”.

Vad är typiskt för alkaliska jordartsmetaller?

De alkaliska jordartsmetallerna är beryllium, magnesium, kalcium, strontium, barium och radium. De är alla silverfärgade och mjuka metaller med låg densitet, 2 valenselektroner.

Vad använder man jordartsmetaller?

Sällsynta jordartsmetaller (LREE och HREE) används bland annat till magneter i elektriska motorer och generatorer, katalysatorer, batterier samt glas och keramik. Ingen produktion sker i dagsläget inom EU.

Hur många valenselektroner har grupp 8?

Dessa ämnen har fyra valenselektroner i sitt yttre elektronskal. Den har 8 skal.

Vad är minsta antalet valenselektroner?

I valensskalet (det yttersta elektronskalet som innehåller elektroner) finns det 8 eller färre elektroner. K-skalet innehåller maximalt 2 elektroner som valensskal. Även om elektronskalet har plats för fler elektroner än 8, så fylls den bara till 8 om det är valensskal, vilket kallas för oktettregeln.

Hur hänger det periodiska systemet ihop med Atommodellen?

Runt atomkärnan finns elektroner (negativt laddade) i olika elektronskal. Antalet protoner bestämmer vilket grundämne det är. Elektronerna i det yttersta elektronskalet (valenselektroner) bestämmer grundämnets egenskaper. I det periodiska systemet finns alla grundämnen som är kända idag.

Vad är typiskt för övergångsmetaller?

Övergångsmetaller. Atomslagen som finns i grupperna 3-12 kallas för övergångsmetaller (eller övergångselement). De har generellt en eller två elektroner i sitt valensskal. Deras näst yttersta elektronskal är delvis fyllt, och fylls gradvis ju längre till höger vi kommer i det periodiska systemet.

Vad använder man halogener till?

i textilier och möbler i offentlig miljö, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial samt elektrisk och elektronisk utrustning. I sin grundform har halogenerna genomträngande lukt och angriper i gasform slemhinnorna mycket starkt. I naturen förekommer halogenerna som joner i salter och mineraler.

Vad menas med halogener?

Halogenerna är fluor, klor, brom, jod och astat. Ordet halogen kommer från grekiskan: hals, "salt", och gen, "alstrare", alltså saltbildare, då de förekommer i många salter, till exempel natriumklorid. Halogenerna bildar salter med olika sorters metaller, därav namnet halogen.

Vilka egenskaper har alkalimetallerna och de alkaliska jordartsmetaller?

Reaktioner. De alkaliska jordartsmetallerna reagerar inte med fullt så många ämnen som alkalimetallerna gör. De tar del i ungefär samma reaktioner, fast de går långsammare (om de sker över huvud taget). Det krävs dock ofta en högre temperatur på vattnet för att reaktionen ska ske.

Vad är en alkalier?

pH-värdet är ett mått på hur sur eller alkalisk (basisk) en lösning är, d.v.s. hur mycket vätejoner den innehåller. Alkaliska lösningar (pH över 7 och glatt känsla) har fler hydroxidjoner än vätejoner och tar upp vätejoner. Neutrala lösningar (pH 7) har lika många vätejoner och hydroxidjoner.