:

Hvilke stoffer er ikke-metaller?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke stoffer er ikke-metaller?
 2. Hvad er spændingsrækken metaller?
 3. Hvilke metaller er let metaller?
 4. Hvad er en Spændingsrække?
 5. Hvordan bruger man spændingsrækken?
 6. Hvilke letmetaller findes der?
 7. Hvad er det letteste metal?

Hvilke stoffer er ikke-metaller?

Carbon, oxygen og nitrogen er alle ikke-metaller og figuren viser en oversigt over disse grundstoffer samt de andre grundstoffer, der også er ikke-metaller. Alle ikke-metallerne (undtagen hydrogen) findes i øverste højre hjørne af periodesystemet.

Hvad er spændingsrækken metaller?

Spændingsrækken er en liste over alle metallerne, hvor de er anbragt i rækkefølge efter hvor villige de er til indgå i kemiske forbindelser – fx hvor villige de er til at blive opløst i syre. Lige som i Det periodiske system, vil metallerne til venstre reagere mere voldsomt med andre stoffer end metallerne til højre.

Hvilke metaller er let metaller?

Letmetaller, metaller og legeringer, der har væsentlig lavere massefylde end stål (7,85 g/cm3). Heraf anvendes kun aluminium (2,70 g/cm3), magnesium (1,74 g/cm3), titan (4,51 g/cm3) og deres legeringer i større målestok.

Hvad er en Spændingsrække?

Spændingsrækken er en række af grundstoffer; brint samt metallerne, sorteret efter deres reaktionsvillighed: Metallerne i den venstre ende af rækken danner lettere kemiske forbindelser med andre stoffer, end metaller der står længere mod højre.

Hvordan bruger man spændingsrækken?

Man kan sammenligne de forskellige metaller ved at sætte dem i rækkefølge efter, hvor villige de er til at afgive deres elektroner. Det kalder man for spændingsrækken. Hvis et metal let afgiver elektroner, står det længst til venstre. Hvis det ikke afgiver elektroner så let, står det længst til højre.

Hvilke letmetaller findes der?

Hvad er letmetal?

 • Aluminium. Aluminium er et grundstof med den kemisk betegnelse Al, smeltepunkt er 659°C, kogepunkt er 2270°C. ...
 • Zink. Zink er et grundstof med den kemiske betegnelse Zn. ...
 • Magnesium. Magnesium er at grundstof med den kemiske betegnelse Mg. ...
 • Duralcan®

Hvad er det letteste metal?

Lithium eller litium (fra græsk: λίθος lithos, "sten") er et grundstof med symbolet Li og atomnummeret 3. Det er et blødt, sølv-hvidt metal tilhørende gruppen af alkalimetaller i det periodiske system. Ved standardbetingelser er det det letteste metal og det faste grundstof med mindst massefylde.