:

Hvilke planter kan rådyr ikke lide?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke planter kan rådyr ikke lide?
 2. Hvad kan holde rådyr væk fra haven?
 3. Hvad spiser rådyr om vinteren?
 4. Kan rådyr lide rhododendron?
 5. Kan rådyr lide hortensia?
 6. Hvad er blodmel?
 7. Hvad skal man fodre rådyr med?
 8. Hvornår sover et rådyr?
 9. Hvilket dyr spiser rhododendron?
 10. Kan rådyr lide laurbær?
 11. Hvilket dyr spiser Hortensia?
 12. Hvilken hæk spiser rådyr ikke?
 13. Hvad er kvælstofgødning?
 14. Hvad må man fodre hjorte med?
 15. Hvad spiser et rådyr?

Hvilke planter kan rådyr ikke lide?

Buske:

 • Bambus.
 • Hyld.
 • Buksbom.
 • Uægte jasmin.
 • Klokkebusk.
 • Forsytia.
 • Hortensia.

Hvad kan holde rådyr væk fra haven?

De fleste løsninger indebærer at skræmme dyrene væk, eller at hegne haven ind. De fleste er enige om, at den mest effektive løsning er at hegne haven ind. Dyrehegn er dog også den dyreste og mest tidskrævende at løsningerne. Sæt pæle og montér trådhegn omkring de dele af haven, hvor du ikke vil have rådyr ind.

Hvad spiser rådyr om vinteren?

Om vinteren spiser de navnlig rødder, fx fra anemoner, samt skud og knopper af løv- og nåletræer, ligesom de også går i marken for at finde vinterafgrøder. Forår og sommer står menuen på kimplanter, friske skud, urter og friske blade samt agern og bog. Rådyret bevæger sig meget og har et stort energibehov.

Kan rådyr lide rhododendron?

De løvfældende og japanske rhododendron kan de godt finde på at æde af, men stedsegrønne rhododendron rører de normalt ikke. Men der kan være et dyr, som får smag for at spise de stedsegrønne blade. Det er et enkelt dyr, og når det er væk igen fra flokken, er problemet også væk. Og det er fint at plante op til skov.

Kan rådyr lide hortensia?

Ja, rådyr er vilde med hortensia. Rådyr elsker mange af havens buske, men især er de glade for hortensia. Det kan være grunden til, at mange finder afklippede hortensiaer uden at kunne finde årsagen dertil. Nogle hegner derfor deres planter ind.

Hvad er blodmel?

Blodmel er tørret blod fra slagterierne. Det indeholder ca. 13% kvælstof og 1% kalium. Det er en organisk gødning, hvor stofferne frigives langsomt, idet det først skal nedbrydes af mikro-organismer.

Hvad skal man fodre rådyr med?

Hjortevildt er drøvtyggere. Det betyder blandt andet, at maverne på råvildt kan være sarte. Du bør derfor sikre dig, at du vælger det rette råvildt-foder. Det kan være hele korn som havre og byg eller roer og kartofler.

Hvornår sover et rådyr?

I områder, hvor der er masser af føde, er territorierne små. I områder med mindre føde er territorierne større. Rådyret er aktivt og vågent både om dagen og om natten - og du kan især støde på det ved solopgang og solnedgang.

Hvilket dyr spiser rhododendron?

Den voksne øresnudebille laver billetklip i de flotte rhododendronblade. Men det er især øresnudebillens larver, der er de helt store syndere - de bor i jorden og gnaver på rødder, rodhals og stængler, så rhododendron, hortensia og løgplanter bliver ødelagte og i værste tilfælde dør.

Kan rådyr lide laurbær?

Hos os holder de sig også fra Hortensia, Jasmin, Gyvel og Rhododendron, men det varierer. Laurbærkirsebær står også nogenlunde i fred – dog ikke den småbladede. Taks er jo i sig selv giftige, men unge og dumdristige rådyr kan godt gå til en nyplantet taks, så hegn ind i starten. Det samme gælder for nyplantet tuja.

Hvilket dyr spiser Hortensia?

Dyr. Adskillige steder berettes om dokumenterede hændelse, hvor dyr spiser hortensia. Det er dyr som halsbåndmus, katte, hunde, sågar fugle, harer og rådyr. Nogle dyr spiser dog kun de friske skud, andre barken.

Hvilken hæk spiser rådyr ikke?

Rådyr går som regel uden om:

 • Små løgplanter: Fx scilla, krokus, vintergæk og erantis.
 • Flerårige blomsterplanter (stauder): Lavendel, bonderoser, juleroser, iris, ridderspore, citronmelisse.
 • Krydderurter.
 • Sommerblomster: Fx morgenfrue, okseøje og brudeslør.
 • Buske: Berberis, syren, forsytia og buksbom.
1. nov. 2019

Hvad er kvælstofgødning?

Kvælstofgødning, N-gødning, gødning med stort indhold af kvælstof (nitrogen, N). Den først anvendte kvælstofgødning var chilesalpeter (natriumnitrat); import til Europa begyndte først i begyndelsen af 1800-t. Senere blev også ammoniumsulfat, der er et biprodukt ved fremstillingen af kulgas, en vigtig kvælstofkilde.

Hvad må man fodre hjorte med?

Kraftfoder og majs er godt foder til hjortevildtet, men ligesom med de øvrige letfordøjelige fodertyper bør du være varsom med at introducere dette. Ofte fravælges kraftfoder og majs til hjortevildt grundet prisen i forhold til billigere alternativer.

Hvad spiser et rådyr?

Rådyret er planteæder som alle andre hjorte. Om sommeren lever det først og fremmest af græs og urter, men det kan også godt lide blade, knopper, bark og træfrø som bog, agern og kastanje - og så spiser det lav og svampe. På markerne æder rådyret korn og roer. Om vinteren er det meget sværere at finde føde.