:

Hvad betyder stump vinkel?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad betyder stump vinkel?
  2. Hvilke vinkler findes der?
  3. Hvor mange grader skal en spids vinkel være?
  4. Hvad er artiklens vinkel på sagen?
  5. Hvad er en vinkel på 100 grader?
  6. Hvad gælder for en ligesidet trekant?

Hvad betyder stump vinkel?

En stumpvinklet trekant er en trekant, hvor én af vinklerne er mere end 90 grader. Da summen af de tre vinkler altid er 180 grader, må de to andre vinkler være mindre end 90 grader tilsammen. Hvis trekanten har én vinkel på nøjagtig 90 grader betegnes den retvinklet.

Hvilke vinkler findes der?

To vinkler der er lige store kaldes for kongruente vinkler. To vinkler der lagt sammen giver 90°, kaldes for komplementære vinkler. To vinkler der lagt sammen giver 180°, kaldes for nabovinkler eller suplementære vinkler. To vinkler der lagt sammen giver 360°, kaldes for eksplementære vinkler.

Hvor mange grader skal en spids vinkel være?

Spids vinkel: En vinkel, der er mindre end 90° kaldes spids. En halvcirkel: Har en vinkel på 180°.

Hvad er artiklens vinkel på sagen?

En journalistisk historie har altid en vinkel. At vinkle betyder, at man ser en historie fra en bestemt synsvinkel. Journalisten udvælger noget i en historie som det vigtigste og anbringer det i toppen. Resten af historien ses i forhold til den valgte vinkel.

Hvad er en vinkel på 100 grader?

Stump vinkel: En vinkel, der er større end 90° kaldes stump. Spids vinkel: En vinkel, der er mindre end 90° kaldes spids.

Hvad gælder for en ligesidet trekant?

En ligesidet trekant er en trekant hvor alle siderne er lige lange. På grund af symmetri er vinklerne også lige store, nemlig 60o grader (vinkelsummen i enhver trekant er 180o grader). I en ligesidet trekant falder medianer, midtnormaler, højder og vinkelhalveringslinjer sammen.