:

Vad betyder alkalimetaller?

Indholdsfortegnelse:

 1. Vad betyder alkalimetaller?
 2. Vad används alkalimetaller till?
 3. Vilken alkalimetall är mest reaktiv?
 4. Vad heter grupp 2 i det periodiska systemet?
 5. Vad visar grupperna i periodiska systemet?
 6. Varför ökar reaktiviteten längre ned i grupperna?
 7. Hur förändras reaktiviteten för grundämnena när man går uppifrån och ned i grupperna 1 2?
 8. Hur reaktiviteten förändras när man rör sig upp eller ner i en grupp?
 9. Är halogen korsord?
 10. Varför är egenskaperna för grupp 1 och 2 i periodiska systemet så snarlika?
 11. Vilken grupp i periodiska systemet har atomer med fullt yttersta elektronskal?

Vad betyder alkalimetaller?

grundämne som ingår i det periodiska systemets grupp 1 (litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium). Alkalimetallerna utmärks av att de alla är silverfärgade med metallglans (när snittytan är färsk), har en hög elektrisk ledningsförmåga och är mjuka med en låg densitet.

Vad används alkalimetaller till?

En sodalösning reagerar basiskt, och ordet alkalisk är då en synonym för basisk. Ett annat kännetecken för alkalimetallerna och deras föreningar, är de karakteristiska färger de ger lågan när man eldar dem, de används därför ofta i fyrverkerier för att få olika färger.

Vilken alkalimetall är mest reaktiv?

Allra mest reaktiva alkalimetallen: Francium, Fr.

Vad heter grupp 2 i det periodiska systemet?

Grupp 2-element (IIA,IIA) Alkaliska jordmetaller eller alkalisk jordartsmetallRedigera. De är alla silverfärgade och mjuka metaller med liten täthet, som lätt reagerar med halogener. Dock inte så snabbt som alkalimetaller. Kännetecken för grupp 2 är att alla har två elektroner i yttersta skalet.

Vad visar grupperna i periodiska systemet?

De lodräta raderna (kolumnerna) i periodiska systemet kallas för grupper och de vågräta raderna kallas för perioder. Det finns 18 grupper och sju perioder. Ämnena i en grupp har oftast liknande egenskaper. Det beror på att de har samma antal valenselektroner, alltså elektroner i det yttersta elektronskalet.

Varför ökar reaktiviteten längre ned i grupperna?

Ju längre ner vi kommer i gruppen alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller, desto högre reaktivitet. Alkalimetallerna har 1 valenselektron, de alkaliska jordartsmetallerna har 2vå. När alikalimetaller och alkaliska jordartsmetaller reagerar, vill de helst släppa ifrån sig valenselektronerna.

Hur förändras reaktiviteten för grundämnena när man går uppifrån och ned i grupperna 1 2?

Ju längre ned man går i gruppen, desto mer elektropositiva blir atomerna. Orsaken till detta är att atomerna långt nere i gruppen har en större radie, vilket gör att den yttersta elektronen ligger långt ifrån atomkärnan, och därmed har enklare att släppa taget om elektronen.

Hur reaktiviteten förändras när man rör sig upp eller ner i en grupp?

Går man neråt i gruppen kommer reaktiviteten att minska då antalet elektronskal ökar. Det är den positiva kärnan i atomen som med en elektromagnetisk kraft drar till sig de negativa elektronerna, men ju längre ner i gruppen man kommer desto fler elektronskal kommer dämpa kärnans attraherande kraft mot omgivningen.

Är halogen korsord?

Halogen betyder:

 • om grundämnena fluor.
 • klor.
 • brom.
 • jod o. astat.

Varför är egenskaperna för grupp 1 och 2 i periodiska systemet så snarlika?

De lodräta raderna (kolumnerna) i periodiska systemet kallas för grupper och de vågräta raderna kallas för perioder. Det finns 18 grupper och sju perioder. Ämnena i en grupp har oftast liknande egenskaper. Det beror på att de har samma antal valenselektroner, alltså elektroner i det yttersta elektronskalet.

Vilken grupp i periodiska systemet har atomer med fullt yttersta elektronskal?

Alla halogener har sju valenselektroner. I periodiska systemet finns halogenerna (grupp 17) näst längst till höger. Dessa grundämnen har maxantalet elektroner i sitt yttersta elektronskal (två eller åtta). Det kallas ädelgasstruktur.