:

Er der online skole?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er der online skole?
 2. Kan man tage en 10 klasse online?
 3. Hvor normalt var det at gå i skole i oplysningstiden?
 4. Hvornår fik piger lov til at gå i skole i Danmark?
 5. Kan en skole kræve Coronatest?
 6. Hvad er den frie digitale skole?
 7. Hvem kan gå i 10 klasse?
 8. Kan man tage 10 klasse om?
 9. Hvornår kom den første folkeskolelov?
 10. Hvornår blev lørdagsundervisning afskaffet?
 11. Hvornår fik kvinder lov til at gå i skole?
 12. Hvornår kom den nye skolereform?
 13. Hvorfor skal 0 klasse ikke testes?
 14. Hvornår må man komme i skole efter positiv Coronatest?
 15. Hvad kræver det at komme i 10. klasse?

Er der online skole?

Skolen Fri er Danmarks største online skole med flest klasser. Vi er en moderne skole, hvor al undervisning foregår online. Det gør vi for at skabe rammerne, som giver dit barn mulighed for at lære på egne præmisser. Vi ved nemlig, at alle børn er forskellige og dermed også har forskellige behov for læring.

Kan man tage en 10 klasse online?

Avu er et fleksibelt online forløb, som kan sammensættes, så det passer til dine behov. Undervisningen svarer i niveau til folkeskolens 9. og 10. klasse.

Hvor normalt var det at gå i skole i oplysningstiden?

Alle børn, både drenge og piger, var undervisningspligtige. De behøvede ikke nødvendigvis at gå i skole, men kunne godt blive undervist hjemme enten af en privatlærer eller af familiemedlemmer.

Hvornår fik piger lov til at gå i skole i Danmark?

Skoleloven 1903: skabelsen af enhedsskolen Loven om almenskoler fra 1903 blev epokegørende, fordi den gav piger adgang til den offentlige gymnasieskole (tidligere havde de kun haft adgang til privat undervisning), og fordi den skabte forbindelse mellem skoleformerne.

Kan en skole kræve Coronatest?

Gældende særskilt for fri- og privatskoler Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

Hvad er den frie digitale skole?

Den Frie Digitale Skole er et tilbud, der kan give flere børn og unge uddannelsesmuligheder på trods af udfordringer af den ene eller andet slags. Det kunne være udfordringer som f. eks. diagnoser, skolevægring, ordblindhed, sygdom, behov for supplerende undervisning m.v.

Hvem kan gå i 10 klasse?

Folkeskolens 10. klasse er et tilbud til elever, der har opfyldt undervisningspligten. 10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kan man tage 10 klasse om?

Det er muligt at i 8., 9. og 10. klasse to gange. Ligesom det er muligt at tage Folkeskolens afgangsprøver to gange.

Hvornår kom den første folkeskolelov?

1937-loven var i øvrigt den første skolelov, der brød med alle tidligere formålsformuleringer, ifølge hvilke skolens opgave først og fremmest var at danne gode, kristne borgere. Hovedmålet blev nu i stedet at udvikle barnets evner og personlige egenskaber.

Hvornår blev lørdagsundervisning afskaffet?

august 1970. Samtidig blev der indført en hjemmel til, at ministeren kunne fastsætte nærmere regler om lørdagsundervisning. Den nævnte hjemmel er siden blevet ændret og nu ophævet, hvorefter det er overladt til lokal beslutning, om man (undtagelsesvis) vil henlægge undervisningen til en lørdag.

Hvornår fik kvinder lov til at gå i skole?

I 1859 fik kvinderne ved kongelig resolution lov til at gå op til eksamen, der svarede til seminariernes afgangseksamen, og dermed lov til at undervise i det offentlige skolevæsen. Det blev kimen til, at kvinderne holdt deres indtog på seminarierne.

Hvornår kom den nye skolereform?

Folkeskolereformer er alvor. Ikke mindre end seks år gik der fra det første spadestik til den endelige vedtagelse i både 19, årstallene for de to sidste store reformer af skolen.

Hvorfor skal 0 klasse ikke testes?

"Sundhedsstyrelsen har udelukkende rådgivet om ikke at tage 0. klasserne med, da det generelt er svært at teste de mindre børn, og at 0. klasserne stadig er så nye i skolen, at ugentlige test blev vurderet til at udgøre en ekstra belastning for deres trivsel og skoleoplevelse.

Hvornår må man komme i skole efter positiv Coronatest?

Hvis du har lette symptomer på covid-19, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din test blev taget. Hvis du får betydelige symptomer fortsættes selvisolation, indtil du ikke længere har betydelige symptomer.

Hvad kræver det at komme i 10. klasse?

For at opnå retskrav i 10. klasse skal eleven derfor i 10. klasse være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer fra 10. klasse, hvis eleven søger en treårig gymnasial uddannelse.