:

Hvor ligger mine vandrør?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor ligger mine vandrør?
 2. Hvad er skjulte rør?
 3. Hvordan finder man skjulte vandrør?
 4. Hvor lang tid holder et vandrør?
 5. Hvor kan jeg se min vandledning?
 6. Kan ikke finde kloakbrønd?
 7. Hvordan finder man en skjult rørskade?
 8. Hvad betyder det når man siger at vandrør ikke må laves med skjulte samlinger?
 9. Hvor længe holder jernrør?
 10. Hvad koster det at få skiftet vandrør?
 11. Hvor dybt ligger en vandledning?
 12. Hvordan finder jeg min brønd?
 13. Hvad er en samlebrønd?
 14. Hvor meget dækker forsikringen ved rørskade?
 15. Hvilken forsikring dækker vandrør?

Hvor ligger mine vandrør?

Hvis du kun ønsker informationer om kloakrør på din grund, vil det nemmeste derfor være, at du kontakter din kommune, som har registreret alle kloakrør på private grunde. De forskellige forsyningsselskaber vil også kunne hjælpe dig med tegninger eller beskrivelser af, hvor deres ledninger er placeret.

Hvad er skjulte rør?

Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum.

Hvordan finder man skjulte vandrør?

De fleste vægscannere kan både finde vandrør, el-installationer og træ, når man fører dem hen over væggen. Med et enkelt “bib” fortæller vægscanneren, at der gemmer sig noget inde i væggen. Enkelt og meget praktisk.

Hvor lang tid holder et vandrør?

Vandrør kan ikke leve for evigt, og hvis de ikke bliver skiftet ud i tide, så kan det ende ud i utætheder. Ofte vil utæthederne først opstå ved samlingerne, da rørene er tyndest her. En god tommelfingerregel er en levetid på 20-50 år, så hvis I overtager en ældre bolig, så er det en god idé at få tjekket vandrørene.

Hvor kan jeg se min vandledning?

På hjemmesiden www.ler.dk kan du finde en oversigt over de ledningsejere, som har ledninger og kabler i et givent område.

Kan ikke finde kloakbrønd?

Skulle du have en brønd på din ejendom, som du ikke kan finde, kan vi ved hjælp af den lille traktor i en TV-Inspektion finde den og ud fra en søger, lokalisere den i jorden. Det kan være, at den er svær at finde pga. brønddækslet med tiden er blevet dækket til med jord eller andet fyldstof.

Hvordan finder man en skjult rørskade?

Sporing af skjult rørskade Når vi måler efter skjulte rørskader og lækager i dine varme- og vandrør, bruger vi forskellige metoder til formålet; isotoper, termografi eller sporgas. De har hver deres fordele og ulemper og bruges derfor også forskelligt afhængigt af de forhold, som arbejdsopgaven lyder på.

Hvad betyder det når man siger at vandrør ikke må laves med skjulte samlinger?

Skjulte rør har været anvendt siden 1960'erne. Siden 1990 har det ikke været lovligt at anvende skjulte rør med utilgængelige samlinger. Normalt forbindes maskinen til vandinstallationen med et slangesæt, der er monteret på maskinen, dvs. en fleksibel trykslange med fabriksmonteret vandstop (aquastop).

Hvor længe holder jernrør?

Efter ca. et år eller mere er der stor risiko for, at jernrøret er gennemtæret. Tæringerne ses ofte på samlinger og bøjninger, men reelt kan gennemtæringen ske hvor som helst.

Hvad koster det at få skiftet vandrør?

Den dyreste del af en ombygning af badeværelset er oftest VVS-arbejdet. Hvis du planlægger at rive hele badeværelset ned eller flytte inventar, kan prisen på udskiftning af rør og indkøb af nyt inventar nemt ligge mellem kr. 30-50.000,-.

Hvor dybt ligger en vandledning?

Vandledninger i jord lægges i en dybde af mindst 1,2 m til top af ledning. I rum, hvor der periodevis er risiko for mild frost, skal vandledninger lægges på en sådan måde, at de kan udnytte opvarmede bygningsdele i tilstrækkelig grad til at forhindre frysning.

Hvordan finder jeg min brønd?

Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne brønd kan tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet. Har du kun et dæksel foran dit hus, leder du til et fællessystem - ligesom i illustrationen øverst.

Hvad er en samlebrønd?

Samlebrønd. Som navnet siger, er formålet med en samlebrønd at samle alle de forskellige kloakledninger på grunden i en brønd, som så fører spildevandet i ét rør ud til skelbrønden (undtagen hvis din kloak er separeret, så regnvand og det sorte spildevand løber væk via to forskellige rørsystemer).

Hvor meget dækker forsikringen ved rørskade?

Da sætningsskader er meget afhængige af jordbundsforhold, er det svært at kalkulere den slags skader. Derfor omfatter en husforsikring ikke sætningsskader. Dog er sætningsskader dækket, hvis de er en følgeskade af en anden dækningsberettiget skade, fx en rørskade under huset, som underminerer fundamentet.

Hvilken forsikring dækker vandrør?

Sker udsivningen fra et skjult rør, fx et rør i badeværelsesgulvet, er skaden på dit hus dækket, hvis du har en udvidet rørskadedækning på din husforsikring. Skader på dit indbo er typisk også dækket af din indboforsikring.