:

Hvem tror katolikker på?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem tror katolikker på?
  2. Hvem tilbeder katolikker?
  3. Hvad må man ikke som katolik?
  4. Hvad kaldes den romersk-katolske messe for de afdøde?
  5. Hvilken Gud har katolikker?
  6. Hvad vil det sige at være katolik?
  7. Hvor mange helgener er der?
  8. Hvilken betydning har helgener i den katolske kirke?

Hvem tror katolikker på?

Den katolske kirke tror på, at paven er Jesus' stedfortræder på jorden. Pavens beslutninger er derfor kirkens og Jesus' beslutninger. Det betyder, at paven og den katolske kirke bestemmer, hvem der opfattes som kristne.

Hvem tilbeder katolikker?

Lad det blive sagt – endnu en gang og det i anledning af reformationsfejringen: Katolikker tilbeder ikke helgener, men alene Gud – ligesom protestanter alene tilbeder Gud.

Hvad må man ikke som katolik?

Et ægteskab kun være mellem en mand og kvinde og betragtes som et sakramente. Derfor er kirken også imod homoseksuelle vielser. Seksualiteten kun udleves inden for ægteskabets rammer og har som et vigtigt formål at få børn. Kirken forbyder brugen af prævention.

Hvad kaldes den romersk-katolske messe for de afdøde?

Var den "private" messe indstiftet til minde om en afdød person, blev messen betegnet som en 'sjælemesse'. Ved Reformationen blev af Luther indført 'Deutshe Messe', der i vidt omfang gjorde op med den romersk-katolske liturgi.

Hvilken Gud har katolikker?

I den protestantiske kirke dyrker man ikke helgener, men kun Jesus og Gud. Katolikkerne derimod går meget op i at dyrke helgener - især Jomfru Maria. Man beder til dem og fejrer deres festdage. Faktisk fungerer helgenerne som et mellemled mellem mennesket og Gud.

Hvad vil det sige at være katolik?

Ordet katolsk betyder “almindelig” og “for alle”. Som katolik er man medlem af verdens største kristne trossamfund. Den katolske kirke ser sig selv som den oprindelige kristne kirke og betragter paven som kirkens leder og apostlen Peters efterfølger.

Hvor mange helgener er der?

Antallet af martyrer og helgener, der anerkendes officielt af den romerskkatolske kirke, udgør ca. 40.000, hvoraf kun en brøkdel har fået plads i kalenderen. Som en følge af den liturgiske reform efter 2. Vatikankoncil blev helgenkalenderen stærkt revideret, bl.

Hvilken betydning har helgener i den katolske kirke?

I den romersk-katolske kirke, den ortodokse kirke og i de orientalske kirker identificerer kirken personer, der med sikkerhed kan regnes for hellige, i den forstand at de er kommet i himmelen.