:

Hvor stejl er en trappe?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor stejl er en trappe?
  2. Hvor smal kan en trappe være?
  3. Hvor meget plads skal en trappe bruge?
  4. Hvad kan man gøre ved en stejl trappe?
  5. Hvor mange grader skal en trappe være?
  6. Hvor bred er en spindeltrappe?
  7. Hvad er trappe udladning?
  8. Hvor mange grader stiger en trappe?

Hvor stejl er en trappe?

Forholdet mellem grund (trin) og stigning (højdeforskellen mellem trinene) skal være sådan, at trappen er sikker og god at færdes på. Stigningen (højdeforskellen mellem trinene) må ikke være mere end 18 cm. På ligeløbstrapper, kvartsvingstrapper og halvsvingstrapper må grunden (trinet) ikke være mindre end 28 cm.

Hvor smal kan en trappe være?

Af hensyn til komforten anbefales det dog, at interne trapper har en bredde på mindst 0,8 meter og en fri højde på mindst 2,1 meter. Trappe til en hems og lignende trapper med begrænset trafik kan dog være smallere. Se også kapitel 3.2.3 om værn og afskærmning ved trapper.

Hvor meget plads skal en trappe bruge?

Det anbefales, at en trappes stigning, altså højden mellem trinene, er mellem 15 og 18 cm. Hvis vi tager udgangspunkt i en stigning på 15 cm, kan vi altså regne ud, at trindybden skal være 33 cm. Hvor mange trappetrin du så skal lave på din trappe, afhænger selvfølgelig helt af den tilgængelige plads i rummet.

Hvad kan man gøre ved en stejl trappe?

Trappe med vendetrin Det betyder, at trinene er skiftevis brede i den ene og den anden side. Selv om trappen stadig er lige stejl, er den behagelig og sikker at gå på. Det eneste, man skal huske, er at starte med den rigtige fod oppefra og nedefra. Men det lærer man hurtigt.

Hvor mange grader skal en trappe være?

En gammel regel for forholdet mellem grund og stigning er, at to stigninger og en grund tilsammen skal være ca. 1 alen, svarende til 61-63 cm. Dette kan for eksempel opnås med grund og stigning på hver 21 cm, men trappen vil være relativt stejl (45 grader).

Hvor bred er en spindeltrappe?

TORONTO spindeltrappe er en holdbar ståltrappe, som kommer i to forskellige diametre – Ø125 cm og Ø155 cm. Trappen er med 16 trin og rækker til en loftshøjde fra 245 cm til 399,5cm.

Hvad er trappe udladning?

Trappens grund har desuden også betydning for, hvor meget trappen fylder ud i rummet, også kaldes udladning.

Hvor mange grader stiger en trappe?

En gammel regel for forholdet mellem grund og stigning er, at to stigninger og en grund tilsammen skal være ca. 1 alen, svarende til 61-63 cm. Dette kan for eksempel opnås med grund og stigning på hver 21 cm, men trappen vil være relativt stejl (45 grader).