:

Hvad er en udtalelse?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en udtalelse?
 2. Hvad er et sæt?
 3. Hvad betyder det at være sat?
 4. Hvad er et karaktermord?
 5. Hvad er en udtalelse fra arbejdsgiver?
 6. Hvad skal der stå i en udtalelse?
 7. Hvad betyder på sæt og vis?
 8. Hvad betyder at blive sat på plads?
 9. Hvad betyder det er lirens?
 10. Hvordan skriver man en god udtalelse?
 11. Hvordan beder man om en udtalelse?
 12. Hvordan skriver man en god reference?
 13. Hvordan starter man en udtalelse?
 14. Hvad er forskellen på hvis og vis?

Hvad er en udtalelse?

JURA et råds eller en domstols offentligt fremlagte dom, konklusion på en sagsbehandling, el. lign.

Hvad er et sæt?

En pludselig bevægelse. En samling af ting der hører sammen – f. eks. et sæt tøj.

Hvad betyder det at være sat?

At være sat er at have et behersket, roligt og adstadigt temperament. Sat er også et slangudtryk, som bruges i forbindelse med sportsgrene, hvor der forekommer store samlede felter af idrætsudøvere fra starten af konkurrencen, eksempelvis langdistanceløb og kapgang i atletik, 'samlet start' i cykling, triatlon etc.

Hvad er et karaktermord?

Slår man begrebet op på ordnet.dk lyder definitionen på karaktermord, at der er tale om en »ondsindet og uberettiget ødelæggelse af en persons gode rygte«. Og at ødelægge en persons »gode rygte« er måske lettere end nogensinde før.

Hvad er en udtalelse fra arbejdsgiver?

En anbefaling er en skriftlig udtalelse fra arbejdsgiveren, der kan anvendes til den videre jobsøgning. Anbefalingens primære formål er at bekræfte ansættelsesforholdet og beskrive den tidligere ansattes arbejdsområde, kompetencer og erfaring.

Hvad skal der stå i en udtalelse?

Fokus skal primært være på de arbejdsrelaterede kvaliteter, men du kan også nævne personlige kompetencer såsom, at vedkommende har et godt humør, skaber god stemning eller er nem at arbejde sammen med. Som afslutning kan du eventuelt nævne dine personlige holdninger til medarbejderen – men kun, hvis de er positive.

Hvad betyder på sæt og vis?

Vendingen på sæt og vis betyder sådan noget som i en vis udstrækning eller set fra et vist synspunkt. Man kan sige, at noget på sæt og vis er en persons egen fejl.

Hvad betyder at blive sat på plads?

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab banke/sætte på plads overført irettesætte; tvinge til at støtte en bestemt fløj, holdning el. lign.

Hvad betyder det er lirens?

Lirens: Et udtryk for god stil blandt cykelryttere. Det kan være en rytter, der sidder flot på cyklen eller har helt styr på det med farven på sokker og styrbånd. Et respektfuldt udtryk cykelryttere i mellem.

Hvordan skriver man en god udtalelse?

Indholdet i en anbefaling kan opdeles i fem afsnit: fakta, beskrivelse af opgaver, jobkrav, kvaliteter og en samlet anbefaling. Fakta skal bestå af persondata, ansættelsesperiode (fuldtid/deltid), stillingsbetegnelse(r), hvis personen har holdt lange orlovsperioder, og grunden til ophøret af ansættelsesforholdet.

Hvordan beder man om en udtalelse?

Der er ingen formelle krav til en anbefaling, men den vil normalt indeholde:

 1. Konkrete oplysninger som arbejdsgivers navn og adresse, medarbejderens navn og ansættelsesperiode.
 2. Medarbejderens stilling og arbejdsopgaver.
 3. Kvalifikationer, kompetencer og efteruddannelse, både i forhold til jobbet og socialt.

Hvordan skriver man en god reference?

Alligevel er der nogle gode tommelfingerregler, man kan forholde sig til.

 1. Fakta om ansættelsen. Herunder ansættelsesforhold samt information om årsag til ophøret.
 2. Medarbejderens opgaver. Hvilket ansvar har medarbejderen haft, og hvilke kvaliteter har vedkommende tilført.
 3. Færdigheder. ...
 4. Personligt. ...
 5. Opsummering.
4. sep. 2020

Hvordan starter man en udtalelse?

En god anbefaling starter med at nævne de faktiske forhold om medarbejderen, herunder stilling, ansvarsområder og eventuelt større kunder, som vedkommende har udført arbejde for. Dette behøves ikke at være uddybende, da det blot skal være faktuelt.

Hvad er forskellen på hvis og vis?

Hvis” indleder ofte en sætning (især ledsætninger), og står derfor som regel lige efter et komma eller et punktum. “Vis” har ligeledes flere funktioner; det er både et navneord (substantiv) og et tillægsord (adjektiv):