:

Hvornår hedder det al eller alt?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår hedder det al eller alt?
  2. Hvad er en alt?
  3. Hvad er hvad?
  4. Hvornår bruges al?
  5. Hvad betyder al?
  6. Hvad er et semikolon?
  7. Hvad betyder et al?
  8. Hvad er en Noksagt?
  9. Hvad betyder større end tegn?
  10. Hvornår skal man sætte semikolon?

Hvornår hedder det al eller alt?

En andet ord, der følger samme regel som en/et, er al/alt, fx: Man kan sige "al slags brød" eller "alt slags brød". Men man kan kun sige "al slags ost", ikke "alt".

Hvad er en alt?

som adv. til II. al: helt; aldeles; ganske.

Hvad er hvad?

hvad pronomen (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈva], [ˈvað] eller [va] som udråbsord: [ˈvɑ] eller [ˈvað] talesprogsefterlignende også i formen: hva' norrønt hvat, oldengelsk hwaet, latin quod 1 bruges spørgende for at få oplysning om noget hvis betegnelse eller indhold man ikke kender 1.

Hvornår bruges al?

Forkortelsen et al. for latin et alii (og andre, af alius anden) anvendes i videnskabelige tekster og litteraturlister, når antallet af forfattere til et refereret værk overstiger et vist antal, typisk to eller tre.

Hvad betyder al?

forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) af latin et 'og' og pluralis af alius 'anden' = et alii (og andre; med flere) bruges i henvisninger til akademiske publikationer der har flere forfattere end den nævnte m. fl. | o.a.

Hvad er et semikolon?

Semikolon ( ; ) er et symbol brugt i grammatisk tegnsætning. De seneste retskrivningsregler har nedtonet betydningen af tegnet meget. Det blev brugt som et lille punktum, hvor nærtbeslægtede sætninger ikke skulle adskilles af et helt punktum.

Hvad betyder et al?

Hvad betyder udtrykket et al., og hvordan bruger du det i din opgave? Et al. kommer af latin: af et (og) samt alius (anden). Udtrykket bruges i litteraturhenvisninger og som udgangspunkt ikke i litteraturlister og angiver, at et værk har tre eller flere forfattere.

Hvad er en Noksagt?

Svar: "Noksagt" er en såkaldt eufemisme, dvs. et erstatningsudtryk for grove eller stødende udtryk. Det kan bruges som et mildt skældsord til eller om en person, man foragter - i stedet for værre udtryk som "idiot" eller "fjols". Men det kan også betyde "et nul" eller "et skvat".

Hvad betyder større end tegn?

>-tegnet benyttes i matematikken til at angive, at noget er større end noget andet. Fx angiver x > 3, at x er større end tre. En variant af tegnet – ≥ – angiver, at noget er større end eller lig med noget andet.

Hvornår skal man sætte semikolon?

Du kan bruge semikolon, hvis du vil vise, at her er to helsætninger, som betydningsmæssigt hører tættere sammen, end hvis du havde brugt et punktum mellem dem. Efter semikolon skal du altid skrive med lille begyndelsesbogstav, og der må aldrig komme en ledsætning bagefter, altid kun en helsætning.