:

Hvordan beskattes medarbejderaktier?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan beskattes medarbejderaktier?
 2. Hvordan beskattes warrants?
 3. Hvordan beskattes optioner?
 4. Hvad er fantomaktier?
 5. Hvornår er medarbejderaktier skattefrie?
 6. Hvornår kan man sælge aktier skattefrit?
 7. Hvad er forskellen på warrants og optioner?
 8. Hvordan fungerer en warrant?
 9. Hvordan virker aktieoptioner?
 10. Hvordan beskattes finansielle kontrakter?
 11. Hvad er en medarbejder aktier?
 12. Hvor meget betaler man i skat af aktieudbytte?
 13. Hvor mange år kan man fremføre tab på aktier?
 14. Er aktier skattefri efter 3 år?
 15. Hvad er gennemsnitsmetoden?

Hvordan beskattes medarbejderaktier?

Du beskattes, når du sælger medarbejderaktierne. Beskatningen sker som aktieavance og ikke som løn, hvilket normalt betyder lavere beskatning. Selskabet har ikke fradragsret for udgiften. Arbejdsgiver indberetter erhvervelsen af dine medarbejderaktier til Skattestyrelsen.

Hvordan beskattes warrants?

Øvrige warrants bliver som udgangspunkt beskattet på udnyttelsestidspunktet. Det betyder, at vælger medarbejderen at beholde sine anparter eller aktier efter udnyttelsen sine warrants, da beskattes medarbejderen på udnyttelsestidspunktet. Øvrige warrants beskattes som lønindkomst, dvs. op til 56,5%.

Hvordan beskattes optioner?

Optioner og futures behandles skattemæssigt som udgangspunkt som finansielle kontrakter efter reglerne i kursgevinstloven. Visse optioner og futures behandles dog efter de almindelige skatteretlige regler, der er gældende for det underliggende aktiv.

Hvad er fantomaktier?

Fantomaktier” er ikke en fast definition, men betyder, at medarbejderen uden at erhverve egentlige aktier tildeles et beløb, der sættes i forhold til værdien af selskabets aktier. Det er et forhold, der ligner gratiale eller tantieme.

Hvornår er medarbejderaktier skattefrie?

Medarbejderaktier beskattes ligesom andre aktier. Forskellen er, at man ikke beskattes på tildelingstidspunktet, og at aktierne skal båndlægges i en periode. Da aktierne har været ejet i mere end 3 år, er det afgørende om de er børsnoterede eller ej.

Hvornår kan man sælge aktier skattefrit?

Hvis dine aktier er omfattet af overgangsreglen, vil en gevinst på aktierne være skattefri – forudsat at du har ejet aktierne i mere end 3 år, når du sælger dem. For børsnoterede aktier er det afgørende, om den samlede kursværdi af dine børsnoterede aktier mv. var under 136.600 kr.

Hvad er forskellen på warrants og optioner?

Warrants adskiller sig dog ved, at levering af aktien ved indløsning af en warrant sker ved, at der udstedes nye aktier i selskabet. Derfor vil værdien af en warrant være lavere end en option, idet udstedelsen af nye aktier vil kunne udvande værdien af hver enkelt aktie.

Hvordan fungerer en warrant?

Bliver du tilbudt en tegningsret (warrant), får du ret - men ikke pligt - til på et senere tidspunkt at tegne nye aktier (anparter) i din virksomhed til en på forhånd fastlagt kurs. Det vil sige aktier (anparter), som følger af en kapitaludvidelse i virksomheden.

Hvordan virker aktieoptioner?

Aktieoptioner er en ret men ikke en pligt til at købe eksisterende aktier i et selskab på et senere tidspunkt til en på forhånd fastsat kurs. Du bestemmer altså frit som medarbejder, om du senere vil udnytte optionen og købe aktier.

Hvordan beskattes finansielle kontrakter?

Finansielle kontrakter skal løbende beskattes (lagerbeskatning). Det betyder, at du skal oplyse gevinst eller tab til Skattestyrelsen hvert år. Det gælder også, selvom du ikke har afsluttet dine finansielle kontrakter. Du skal opgøre gevinst og tab for hver enkelt kontrakt ved årets udløb.

Hvad er en medarbejder aktier?

Medarbejderaktier er aktier, som arbejdsgivere kan forære deres ansatte eller tilbyde dem at købe til en lavere pris end deres reelle værdi.

Hvor meget betaler man i skat af aktieudbytte?

Hvor stor en del af dit udbytte, du skal betale i udbytteskat, afhænger af størrelsen på udbyttet. I 2022 ligger taksten for udbytteskat på henholdsvis 27% og 42%. Får du udbytte for mindre end 57.200 kr. slipper du med den lave sats på 27%, og får du udbetalt mere, skal du af med 42%.

Hvor mange år kan man fremføre tab på aktier?

Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i aktieindkomst fra børsnoterede aktier (både udbytter og gevinster) med ret til fremføring af uudnyttede tab til senere år uden tidsbegrænsning.

Er aktier skattefri efter 3 år?

Efter gældende ret beskattes selskaber ikke af gevinst og tab på aktier, der afstås efter 3 års ejertid. Ved afståelse før 3 års ejertid medregnes gevinst og tab derimod til selskabets indkomst.

Hvad er gennemsnitsmetoden?

Gennemsnitsmetoden betyder, at du skal opgøre gevinst og tab på grundlag af den gennemsnitlige købesum for din samlede beholdning af aktier i et selskab. Du skal altså ikke beregne på grundlag af købesummen for de enkelte aktier.