:

Hvordan bliver lys absorberet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan bliver lys absorberet?
 2. Hvad betyder at absorbere?
 3. Hvad er absorption og emission?
 4. Hvad er absorption geografi?
 5. Hvorfor udsender grundstoffer lys?
 6. Hvorfor reflekterer lys?
 7. Hvilken betydning har jordoverfladen for om sollyset absorberes eller reflekteres?
 8. Hvad betyder det at lysstråler absorberes?
 9. Hvad betyder spektret?
 10. Hvad viser et emissionsspektrum?
 11. Hvad er forskellen på absorption og refleksion?
 12. Hvad er lysenergi?
 13. Hvad er et lysspektrum?
 14. Hvad vil det sig at lyset reflekterer?
 15. Hvad fortæller Refleksionsloven om lys der reflekteres?
 16. Hvad er absorption?
 17. Hvad er absorption af synlig lys?
 18. Hvad er Lydabsorption?

Hvordan bliver lys absorberet?

Ved absorption af synligt lys flyttes elektroner i materialets atomer eller molekyler fra de yderste fyldte elektronskaller til højereliggende tomme elektronskaller. En sådan flytning eller excitation bruger en energi, der netop svarer til energien i et kvant af synligt lys.

Hvad betyder at absorbere?

Absorbere, indsuge; optage i sig.

Hvad er absorption og emission?

emissio 'udsendelse', af ex- og afledning af mittere 'sende'), i fysikken en række fænomener, hvorunder der udsendes partikler eller stråling. Emission er den modsatte proces af absorption. Emission af elektroner fra overfladen af faste stoffer kan fx induceres termisk eller i elektromagnetiske felter.

Hvad er absorption geografi?

Absorption ved jordoverfladen er vigtig for klimaet og temperaturen. Indstrålingen fra Solen passerer gennem atmosfæren og omsættes fra korte til længere bølgelængder, når den rammer jordoverfladen. Det vil sige, der sker en ændring af strålingen til varme - dette kaldes absorption.

Hvorfor udsender grundstoffer lys?

Når atomet tilføres energi rykker elektronerne sig ud i en bane længere væk fra kernen, så jo længere ude de ligger, desto mere energi indeholder atomet. Når energien frigives sker det ved at elektronen udsender en lysbølge.

Hvorfor reflekterer lys?

Når lys passerer fra et materiale til et andet materiale, vil noget af dette lys brydes (se Refraktion) og noget reflekteres. I det tilfælde at lys passerer fra vand til luft, vil brydningsvinklen være større end indfaldsvinklen.

Hvilken betydning har jordoverfladen for om sollyset absorberes eller reflekteres?

Jorden modtager energi fra Solens stråler, men omkring 30% af sollyset reflekteres tilbage til verdensrummet af Jordens overflade og af oversiden af skyerne. Resten af energien absorberes af Jorden, der opvarmes. Jorden afgiver varme ved at udstråle infrarød stråling mod verdensrummet.

Hvad betyder det at lysstråler absorberes?

er optagelse, dæmpning af transport gennem materialer. Ved at måle lyset fra fjerne stjerner kan astronomer finde ud af hvilke grundstoffer disse indeholder. På grund af absorption, vil visse bølgelængder af lyset dæmpes, og det ses som sorte streger i et spektret.

Hvad betyder spektret?

Spektrum er et område der er bredt og varieret sammensat, og hvor variationen går fra en yderlighed til en anden.

Hvad viser et emissionsspektrum?

Emissionsspektrum, spektralfordeling af lys udsendt af anslåede atomer, molekyler, væsker eller faste stoffer. Lyset kan sorteres efter bølgelængder ved spektralanalyse.

Hvad er forskellen på absorption og refleksion?

Når sollyset rammer Jorden, bliver noget af lyset reflekteret, og noget bliver absorberet. Nogle overflader reflekterer det meste af det lys, der rammer dem. Andre overflader absorberer solens stråler i stedet.

Hvad er lysenergi?

Lys (biologi), Lysenergi er den helt basale forudsætning for biosfærens struktur og funktion. Ved fotosyntese opbygger de grønne planter vha. lysenergi det organiske stof, der er grundlag for stort set alt liv. Denne proces udvikler ilt og er baggrund for vor iltholdige atmosfære.

Hvad er et lysspektrum?

Lys betegner sædvanligvis den del af det elektromagnetiske spektrum som er synligt for det menneskelige øje ved hjælp af synssansen, kaldet synligt lys. Det er normalt defineret som elektromagnetisk stråling med bølgelængder mellem 4 nanometer, det vil sige mellem det infrarøde og det ultraviolette.

Hvad vil det sig at lyset reflekterer?

Når lys passerer fra et materiale til et andet materiale, vil noget af dette lys brydes (se Refraktion) og noget reflekteres. I det tilfælde at lys passerer fra vand til luft, vil brydningsvinklen være større end indfaldsvinklen.

Hvad fortæller Refleksionsloven om lys der reflekteres?

Refleksionsloven siger, at den indfaldende stråle, den udgående stråle og normalen til grænsefladen ligger i samme plan (indfaldsplanet), og at vinklen mellem den indfaldende stråle og normalen (indfaldsvinklen) er lig med vinklen mellem den udgående stråle og normalen (udfaldsvinklen).

Hvad er absorption?

 • Absorption er opsugning eller optagelse af vand, luftarter eller andre stoffer ved aktive eller passive mekanismer. Absorption betegner også optagelse af energi fra solstrålingen.

Hvad er absorption af synlig lys?

 • Ved absorption af synligt lys flyttes elektroner i materialets atomer eller molekyler fra de yderste fyldte elektronskaller til højereliggende tomme elektronskaller. En sådan flytning eller excitation bruger en energi, der netop svarer til energien i et kvant af synligt lys.

Hvad er Lydabsorption?

 • Ved lydabsorption omsættes lydens energi til en anden energiform i stoffet, ofte varme. Der skelnes i almindelighed mellem to former for absorption, nemlig absorption i porøse stoffer, såsom tekstiler, og lydabsorption ved en medsvingende masse, som fx en tynd plade.