:

Hvad er konkav polygon?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er konkav polygon?
 2. Hvilken sammenhæng er der mellem antallet af kanter i en polygon og vinkelsummen?
 3. Hvad hedder en 10 kant?
 4. Hvordan ser en polygon ud?
 5. Hvor mange sider har en polygon?
 6. Hvad hedder en syv kant?
 7. Hvor mange grader er der i en Nikant?
 8. Hvad betyder polygoner?
 9. Hvad er trekanter?
 10. Hvor stor vinkel er en trekanter?
 11. Hvad er en retvinklet trekant?

Hvad er konkav polygon?

En konkav polygon er en, der har mindst en af ​​sine vinkler, der er større end 180º. Således er mindst en af ​​dens diagonaler uden for figuren. Det skal bemærkes, at en konkav polygon kan nedbrydes til andre figurer, for eksempel trekanter.

Hvilken sammenhæng er der mellem antallet af kanter i en polygon og vinkelsummen?

Beviset for formlen går ud på, at enhver konveks polygon består af n-2 trekanter, hvis man inddeler polygonen mest hensigtsmæssigt, og da en trekant altid har en vinkelsum på 180°, må polygonens vinkelsum derfor være antallet trekanter gange 180°.

Hvad hedder en 10 kant?

En tikant eller en dekagon, er en figur i geometrien med ti sider og ti vinkler. En tikant er således en polygon med ti hjørner.

Hvordan ser en polygon ud?

En regulær polygon, eller regulær mangekant, er en konveks polygon, hvor alle sider er lige lange og alle hjørner har samme vinkel. Man kan finde den vinkel en bestemt regulær mangekant har, ved at dividere vinkelsummen med antal kanter. Dermed er sidelængden og antal kanter, de eneste variable for regulære polygoner.

Hvor mange sider har en polygon?

Et polygon er en lukket figur med mindst 3 lige sider.

Hvad hedder en syv kant?

En heptagon (græsk, af hepta = syv), eller en syvkant, betegner indenfor geometrien en regelmæssig polygon med syv sider.

Hvor mange grader er der i en Nikant?

Vinklerne i en regulær nikant er 140°.

Hvad betyder polygoner?

Polygon, i geometri en lukket, plan kurve sammensat af linjestykker, polygonens kanter, der mødes i polygonens hjørner. Kanterne må gerne skære hinanden; i det følgende forudsættes dog, at de ikke skærer. Hvis polygonen er randen af en plan figur, kaldes denne også en polygon.

Hvad er trekanter?

 • Der findes 6 forskellige typer af trekanter: 1 Retvinklet 2 Stumpvinklet 3 Spidsvinklet 4 Ligesidet 5 Ligebenet More ...

Hvor stor vinkel er en trekanter?

 • Trekanter kan inddeles i spidsvinklede, retvinklede og stumpvinklede. I en spidsvinklet trekant er alle tre vinkler mindre end 90°. I en retvinklet trekant er den ene vinkel ret, dvs. lig 90°. I en stumpvinklet trekant er den ene vinkel stump, dvs. større end 90°.

Hvad er en retvinklet trekant?

 • Her er typerne af trekanter 1 Retvinklet trekant. I en retvinklet trekant er én af vinklerne på 90 grader. Den lille blå firkant markerer trekantens... 2 Stumpvinklet trekant. En trekant er stumpvinklet, når en af vinklerne er på mere end 90 grader. Der kan altid kun være... 3 Spidsvinklet trekant. I en spidsvinklet trekant er alle vinkler mindre end 90 grader. En spidsvinklet... More ...