:

Hvad er den modsatte vektor?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er den modsatte vektor?
 2. Hvad vil det sige at to vektorer er ortogonale?
 3. Kan man gange to vektorer?
 4. Hvordan finder jeg Enhedsvektor?
 5. Hvordan tegner man en repræsentant for en vektor?
 6. Hvordan tjekker man om to vektorer er ortogonale?
 7. Hvordan bestemmer man t så to vektorer er ortogonale?

Hvad er den modsatte vektor?

Den modsatte vektor−a til en vektor er en vektor med samme længde som о a, men modsat retning. Fra regning med tal kender vi det helt specielle tal 0 (nul), der hverken er positivt eller negativt. På tilsvarende måde definerer man i teorien for vektorer en nulvektoromed længden 0, der ikke har nogen retning.

Hvad vil det sige at to vektorer er ortogonale?

At to linjer er ortogonale betyder, at de står vinkelret på hinanden. I matematikken siger man, at to vektorer er ortogonale, hvis deres indre produkt er nul. I planet R² og rummet R³ er det indre produkt typisk underforstået at være prikproduktet, så her kaldes to vektorer v og w ortogonale, hvis v w = 0.

Kan man gange to vektorer?

Som nævnt tidligere kan man ikke gange to vektorer med hinanden. I stedet kan man tage skalarproduktet af to vektorer. Man finder skalarproduktet ved at gange førstekoordinaterne med hinanden og lægge det til produktet af andenkoordinaterne.

Hvordan finder jeg Enhedsvektor?

Enhedsvektor

 1. →e1=(0.7070.707),→e2=(−0.6320.774),→e3=(0.500−0.866)og→e5=(−0.948−0.316)
 2. Vi kan have specielle enhedsvektorer, som vi betegner som basisvektorerne. ...
 3. →a=(axay)=ax⋅(10)+ay⋅(01)=ax⋅ˆı+ay⋅ˆȷ
 4. Vi skal tjekke om vektor a er en enhedsvektor. ...
 5. Vi har en vektor , som vi skal lave til en enhedsvektor.

Hvordan tegner man en repræsentant for en vektor?

Hvis man skal tegne en vektorsum, svarer det til først at tegne den ene vektor og i forlængelse af den tegne den den anden vektor. Når man forbinder den førstes startpunkt og den andens slutpunkt, får man vektorsummen. Når man trækker vektorer fra hinanden, gør man det ligeledes koordinatvist.

Hvordan tjekker man om to vektorer er ortogonale?

Opsummering

 1. To vektorer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden.
 2. To vektorer er ortogonale, hvis deres skalarprodukt (prikprodukt) er nul.

Hvordan bestemmer man t så to vektorer er ortogonale?

a) Bestem t så vektorerne er ortogonale. Prikproduktet er 0 hvis (t-2)*3+5*(-3)=0 Dvs hvis 3t-21=0. Dvs t=7. Dvs nulpunkterne for f '(x) er 0 og 2.