:

Er magnetfelter farligt?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er magnetfelter farligt?
  2. Hvad er en elektromagnetisme?
  3. Er kobolt magnetisk?
  4. Hvilken type stråling er ioniserende?
  5. Hvor er der elektromagnetisme?
  6. Hvad betyder et magnetfelt?
  7. Hvad tiltrækker og svækker en magnet?
  8. Hvad gør et stof magnetisk?

Er magnetfelter farligt?

Meget store magnetfelter kan være akut skadelige, og her findes der grænseværdier. Magnetfelter måles i mikrotesla, og ICNIRP (International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection) anbefaler at magnetfeltets størrelse ikke overstiger 500 henholdsvis 100 mikrotesla på arbejdspladser og I befolkningen I øvrigt.

Hvad er en elektromagnetisme?

Elektromagnetismen er en betegnelse for de fysiske egenskaber af det elektromagnetiske felt; et felt der er til stede overalt, og påvirker elektrisk ladede partikler med en kraft, hvilket igen påvirker disse partiklers bevægelse. Samtidig påvirker partiklernes ladning og bevægelse det elektromagnetiske felt.

Er kobolt magnetisk?

Kobolt (Co) er endnu svagere end nikkel, men det er stadig stærkere end de fleste andre magnetiske materialer. Kobolt bruges sammen med aluminium og nikkel til at lave Alnico magneter.

Hvilken type stråling er ioniserende?

Typer af ioniserende stråling alfa-, beta- og gamma-stråling fra radioaktive stoffer samt energirige protoner, neutroner og eksotiske partikler fra verdensrummet fra den kosmiske baggrundsstråling.

Hvor er der elektromagnetisme?

Denne elektromagnetiske stråling er et andet ord for lys - både det lys, vi kan se med det blotte øje, men også det 'lys' eller den stråling, som vi kender som ultraviolet lys, gammastråling, radiobølger og så videre. Alle disse ting fremkommer nemlig, når ladede partikler bevæger sig helt vildt hurtigt.

Hvad betyder et magnetfelt?

I fysik er et magnetfelt en del af det elektromagnetiske felt, som opstår når elektriske felter ændres. Dette kan f. eks. ske hvis elektrisk ladning bevæges (typisk som elektrisk strøm), eller i en permanent magnet som resultat af elektroners bevægelse og subatomare partiklers kvantemekaniske spin (ferromagnetisme).

Hvad tiltrækker og svækker en magnet?

Magneter tiltrækker hinanden, hvis man vender nordpol imod sydpol (en magnet har altid begge poler) og frastøder med nordpol imod nordpol.

Hvad gør et stof magnetisk?

Magneter består ofte af legeringer af metaller, der er arrangeret ferromagnetisk, så alle atomernes magnetfelter peger i samme retning. Derved samles alle de små dipolmomenter i ét stort dipolmoment over hele magneten. Omkring magneten opstår et magnetisk felt, der bølger ud omkring magneten i lukkede feltlinjer.