:

Hvad er vinkler når de er 90?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er vinkler når de er 90?
 2. Hvor meget er 90 grader?
 3. Hvilken vinkel er en ret vinkel?
 4. Hvordan laver man en 90 graders vinkel?
 5. Hvad er 1 radian?
 6. Hvor meget er 110 grader vinkel?
 7. Hvad er en vinkel mellem 90 og 90°?
 8. Hvad er en ret vinkel?
 9. Er vinklen større end 90 grader?
 10. Hvordan laver man en vinkelmåler?

Hvad er vinkler når de er 90?

En vinkel90° kaldes en ret vinkel.

Hvor meget er 90 grader?

Der går 360 grader på en tørn (en fuld cirkel), mens en ret vinkel er på 90 grader. Man benytter også symbolet ° for grader, og skriver således f. eks. 90° for en ret vinkel.

Hvilken vinkel er en ret vinkel?

En vinkel er: ret, hvis den er ¼ af en fuld cirkel. Det er det samme som, at to linjer skærer hinanden på en måde, så alle fire fremkomne vinkler er lige store (de to linjestykker er hinandens normaler). En ret vinkel kaldes også for en kvadrant.

Hvordan laver man en 90 graders vinkel?

To 30 graders snitsamles til et hjørne på 60 grader, men oftest bruger du, at 30 plus 60 grader bliver til 90 grader. Din mest almindelige samling sker med rette vinkler, fx når to lister samles.

Hvad er 1 radian?

Radian, (afledt af radius), mål for vinkler. En vinkels radianmål er længden af den bue, som vinkelbenene afskærer på den enhedscirkel, der har centrum i toppunktet. Da enhedscirklens omkreds er 2π, svarer 2π radianer til 360°, dvs. 1 radian = 180°/π ≈57,3°.

Hvor meget er 110 grader vinkel?

Eksempel:

90° + 60° + 30° = 180°En trekant har vinkelsummen 180°
90° + 90° + 90° + 90° = 360°Et rektangel har vinkelsummen 360°
70° + 110° + 70° + 110° = 360°En firkant har vinkelsummen 360°

Hvad er en vinkel mellem 90 og 90°?

 • En vinkel mellem 0° og 90° kaldes en spids vinkel. En vinkel på 90° kaldes en ret vinkel. En vinkel mellem 90° og 180° kaldes en stump vinkel. En vinkel på 180° kaldes en lige vinkel. Vinkler kan måles med en vinkelmåler. De fleste vinkelmålere går fra 0° til 180°. Hele vejen rundt kaldes 360°.

Hvad er en ret vinkel?

 • En vinkel er: 1 ret, hvis den er ¼ af en fuld cirkel. Det er det samme som, at to linjer skærer hinanden på en måde, så alle fire fremkomne vinkler er lige store ... 2 spids, hvis vinklen er mindre end en ret vinkel. 3 stump, hvis vinken er større end en ret vinkel.

Er vinklen større end 90 grader?

 • Det er vigtigt at bemærke, at vinklen skal være mindre end 90 ° for at blive defineret som en spids vinkel. Men hvis vinklen er 90 grader nøjagtigt, er vinklen kendt som en ret vinkel, og hvis det er større end 90 grader, kaldes det en stump vinkel.

Hvordan laver man en vinkelmåler?

 • En vinkelmåler bruges ved at placere krydset på spidsen af vinklen, og lade den ene side flugte langs et af vinklens ben. Herefter aflæses vinklen, som i dette eksempel er 65°. Prøv selv at lave en spids, stump, ret og lige vinkel ved at trække i de blå punkter.