:

Hvordan forklare kongruens?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan forklare kongruens?
 2. Hva vil det si at to figurer er kongruente?
 3. Hva er samsvarende sider?
 4. Hvordan regner man kongruens?
 5. Hva er kongruens og formlikhet?
 6. Hvordan forklare formlikhet?
 7. Hva er en formlik figur?
 8. Hvordan bevise at to figurer er formlike?
 9. Hva betyr det at noe er Formlikt?
 10. Hvordan regne ut hypotenusen?
 11. Hvordan regne ut 30 60 90 trekant?
 12. Hva betyr begrepet formlikhet?
 13. Hva er tegnet for formlikhet?
 14. Hva er formlikhet og kongruens?
 15. Hvordan gjøre formlikhet?
 16. Hvad er kongruente?
 17. Hvad er kongruente figurer?
 18. Hvad er kongruente trekanter?

Hvordan forklare kongruens?

Kongruens betyr i geometrien at to figurer A og B kan bringes til å dekke hverandre fullstendig, at figurene er like. Termen brukes derfor om geometriske figurer som har helt samme størrelse og form, men som kan være ulikt orientert (både posisjon og rotasjon).

Hva vil det si at to figurer er kongruente?

I plangeometrien sier man at to figurer A og B er kongruente hvis de er like, det vil si hvis de kan bringes til å dekke hverandre.

Hva er samsvarende sider?

To sider som ligger «motsatt» av to vinkler som er like store, ligger på «tilsvarende» plasser i de to trekantene, og vi kaller dem for tilsvarende sider eller samsvarende sider.

Hvordan regner man kongruens?

I to formlike figurer er forholdet mellom to samsvarende lengder konstant....Det betyr at to trekanter er kongruente dersom ett av disse kravene er oppfylt:

 1. Sidene i de to trekantene er parvis like lange.
 2. To sider og den mellomliggende vinkelen er like store.
 3. To vinkler og den mellomliggende siden er parvis like store.

Hva er kongruens og formlikhet?

Figurer som har samme form og størrelse er kongruente. Det vil si at de har like lange sider og like store vinkler. Figurene dekker hverandre fullstendig når de ligger oppå hverandre. Figurer som har akkurat samme form, med ulik størrelse er formlike.

Hvordan forklare formlikhet?

To figurer er formlike dersom de har samme form, men forskjellig størrelse. Dersom disse to trekantene er formlike er begge vinklene markert med stjerne like. De to markert med rød pil er like og de to med blå pil er like.

Hva er en formlik figur?

Formlike er innen geometrien det at to figurer har samme fasong, men ikke nødvendigvis samme størrelse. For eksempel er to trekanter formlike hvis de har samme vinklene.

Hvordan bevise at to figurer er formlike?

To figurer er formlike dersom de har samme form, men forskjellig størrelse. Dersom disse to trekantene er formlike er begge vinklene markert med stjerne like. De to markert med rød pil er like og de to med blå pil er like.

Hva betyr det at noe er Formlikt?

Formlike er innen geometrien det at to figurer har samme fasong, men ikke nødvendigvis samme størrelse. For eksempel er to trekanter formlike hvis de har samme vinklene.

Hvordan regne ut hypotenusen?

Pytagoras' setning: Hypotenus i kvadrat = den ene kateten i kvadrat pluss den andre kateten i kvadrat. Hvis du kaller den ene kateten fora, den andre kateten forb og hypotenus forc: c2=a2+b2 ellerc⋅c=a⋅a+b⋅b.

Hvordan regne ut 30 60 90 trekant?

I en 30/60/90-trekant er den korteste kateten halvparten så lang som hypotenusen. I en 45/45/90-trekant er katetene like lange. Kan brukes til å beregne ukjente sider i rettvinklede trekanter. I en rettvinklet trekant er arealet av kvadratet på hypotenusen lik summen av arealene av kvadratene på katetene.

Hva betyr begrepet formlikhet?

Formlike er innen geometrien det at to figurer har samme fasong, men ikke nødvendigvis samme størrelse. For eksempel er to trekanter formlike hvis de har samme vinklene.

Hva er tegnet for formlikhet?

To trekanter er formlike hvis de har samme form. De trenger ikke være like store. Tegn: ~ △ABC ~ △DEF betyr at trekant ABC og trekant DEF er formlike.

Hva er formlikhet og kongruens?

Figurer som har samme form og størrelse er kongruente. Det vil si at de har like lange sider og like store vinkler. Figurene dekker hverandre fullstendig når de ligger oppå hverandre. Figurer som har akkurat samme form, med ulik størrelse er formlike.

Hvordan gjøre formlikhet?

For å bruke formlikhet, må vi selvsagt forsikre oss om at figurene virkelig er formlike. For to trekanter er det tilstrekkelig å vise at to av vinklene er parvis like store. Siden vinkelsummen i en trekant alltid er 180ο, må da også den tredje vinkelen være den samme i begge trekantene, og trekantene må ha samme form.

Hvad er kongruente?

 • Man kalder to figurer kongruente, hvis deres form er ens, og de har samme størrelse (dvs. dækker det samme område.) Det kunne f.eks. være to felter på et skakbræt eller to "hajtænder" i et vejkryds.

Hvad er kongruente figurer?

 • Kongruente figurer. Tilbage til ordbog. Man kalder to figurer kongruente, hvis deres form er ens, og de har samme størrelse (dvs. dækker det samme område.) Det kunne f.eks. være to felter på et skakbræt eller to "hajtænder" i et vejkryds.

Hvad er kongruente trekanter?

 • Kongruente trekanter betyder at man har to eller flere geometriske ens trekanter. Det gælder alle typer af trekanter, at man siger de er kongruente trekanter, hvis størrelsen på vinkler og længden på siderne i to trekanter er fuldstændig ens.