:

Kan en rombe være et kvadrat?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan en rombe være et kvadrat?
 2. Hvorfor er alle kvadrater rektangler?
 3. Hvordan finner man arealet av et rektangel?
 4. Hva heter de geometriske figurene?
 5. Hvordan regne ut arealet av en rombe?
 6. Hvordan regne ut bredden av et rektangel?
 7. Hva er en samsvarende vinkel?
 8. Hva heter avlang firkant?
 9. Hva er areal lett forklart?
 10. Hva er en tredimensjonal figur?
 11. Hva heter en trekant?
 12. Hvordan regner man ut arealet?

Kan en rombe være et kvadrat?

Romben er et parallellogram der sidene er like lange. Hvis alle vinklene i hjørnene av romben er rette, er romben et kvadrat.

Hvorfor er alle kvadrater rektangler?

Kvadratet er en firkant der alle sider er like lange og alle hjørnene er rette vinkler. Når en firkant er et kvadrat, er den også et rektangel. Etter som alle sidekantene er like lange, er det bare nødvendig å kjenne ett mål på kvadratet; kvadratets side.

Hvordan finner man arealet av et rektangel?

Arealet av et rektangel Vi kan altså finne arealet til et rektangel ved å multiplisere grunnlinjen med høyden, eller det vi ofte kaller lengden med bredden.

Hva heter de geometriske figurene?

Svar:

 • Linjen!
 • Polygoner: n-kanter. Du bør kjenne forskjellige typer trekanter og firkanter og de regulære n-kantene.
 • Trekanter: Likesidet, likebenet, rettvinklet.
 • Firkanter: kvadrat, rektangel, parallellogram (, rombe, trapes). ...
 • Kjeglesnitt: Du bør kjenne til ellipsen (herunder sirkelen), parabelen og hyperbelen.

Hvordan regne ut arealet av en rombe?

En rombe er en firkant der alle sidene er like lange. En rombe er et parallellogram, og har areal grunnlinje ganger høyde og omkrets fire ganger en side.

Hvordan regne ut bredden av et rektangel?

Når vi måler rektangelets sider, snakker vi om å finne rektangelets lengde og bredde. Ofte velger vi å la lengden være målet på sidene som går vannrett på papiret. Da blir bredden målet på de loddrette sidene.

Hva er en samsvarende vinkel?

Samsvarende vinkler To vinkler som enten har venstre vinkelben eller høyre vinkelben felles. Samsvarende vinkler behøver ikke være like store. Eksempel: ∠a og ∠b er samsvarende vinkler, fordi de har høyre vinkelben felles.

Hva heter avlang firkant?

Et kvadrat er både en rombe og rektangel, d.v.s. en figur der alle sidene er like lange og vinklene er 90°. Et kvadrat er altså også en rombe, et rektangel, et parallellogram og et trapes. Et kvadrat er et regulært polygon, det vil si både syklisk og likesidet.

Hva er areal lett forklart?

Areal er en matematisk betegnelse som angir hvor stor en flate er. Areal kalles også flateinnhold.

Hva er en tredimensjonal figur?

Tredimensjonal, gjenstand eller matematisk modell som har tre dimensjoner, det vil si at gjenstanden har utstrekning både i lengde, bredde og høyde.

Hva heter en trekant?

En trekant der alle sidene er like lange, kalles likesidet. En trekant der to av sidene er like lange, kalles likebeint. En trekant der en av vinklene er rett, altså 90◦, kalles rettvinklet. Den motstående siden til den rette vinkelen kalles hypotenusen, mens de to andre er kateter.

Hvordan regner man ut arealet?

En firkant med fire vinkelrette (90 grader) hjørner er enten et rektangel eller et kvadrat (fire like lange sider). Arealet til en slik figur blir bredden ganger høyden. Eksempel: Fotoet på et pass har formen av et rektangel med bredden 3 cm og høyden 4 cm. Arealet av bildet blir 3 ganger 4 = 12cm2 (kvadratcentimeter).