:

Hvor meget må en flise tande?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor meget må en flise tande?
  2. Hvor tyk skal fliser være i en indkørsel?
  3. Hvor lang tid skal nylagte fliser tørre før man må gå på dem?
  4. Hvornår kan man fuge fliser?
  5. Hvor tyk skal en haveflise være?
  6. Hvor stejl kan en indkørsel være?
  7. Hvor lang tid skal fliser tørre?

Hvor meget må en flise tande?

Eksempelvis en flise ikke tande mere end 1 mm i højdefladen, hvilket svarer til tykkelsen på et typisk betalingskort, (dankort). Du kan også vælge at alliere dig med en bygherrerådgiver i form af en byggesagkyndig, som kan gennemgå arbejdet for og sammen med dig. Og herefter stille de rette krav til mureren.

Hvor tyk skal fliser være i en indkørsel?

Det er ikke ligegyldigt, hvilken type fliser du lægger i din indkørsel. Fliserne skal kunne holde til vægten af tunge biler, så de ikke knækker. Som hovedregel gælder det, at fliser til en indkørsel med biler skal være mindst 6 cm tykke, hvis det er små sten, og mindst 7 cm, hvis det er store sten.

Hvor lang tid skal nylagte fliser tørre før man må gå på dem?

6 - 12 timer.

Hvornår kan man fuge fliser?

Tidligst 1 - 4 døgn efter montering af fliserne/klinkerne. Jo større klinker, des længere tørretid. Overfladen fugtes let med en kraftigt opvreden svamp. Alfix fugemassen røres op til en klumpfri masse med den rette vandmængde i henhold til brugsanvisningen.

Hvor tyk skal en haveflise være?

tykkelse på en haveflise i målene 60x60 for at den kan anvendes i en indkørsel. Her vil 8 cm. tykkelse være tilstrækkelig, selvom længde divideret med tykkelse her giver 7,5 cm. Konklusionen er derfor, at ved valg af belægningssten bør man vælge mindst 6 cm.

Hvor stejl kan en indkørsel være?

En god indkørsel er ikke mere stejl end en hæld- ning på 1:4. Det vil sige at for hver 4 meter ind, kan der etableres fald eller stigning på 1 meter. 2. Hvis der er hældning ud mod vejen, skal der etab- leres afvandingsrist til opsamling af overfladevand.

Hvor lang tid skal fliser tørre?

Tidligst 1 - 4 døgn efter montering af fliserne/klin- kerne. Jo større klinker, des længere tørretid. Overfladen fugtes let med en kraftigt opvreden svamp.