:

Hvad er helligt for kristendommen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er helligt for kristendommen?
 2. Hvad er hellige genstande?
 3. Hvad vil det sige at være en martyr?
 4. Hvad er helligt vand?
 5. Hvad hedder kristendommens hellige skrift?
 6. Hvad er hellige tre konger?
 7. Hvad betyder hellig tre konger?
 8. Hvad betyder præstestyre?
 9. Hvem er martyr i islam?
 10. Hvad hedder vandet i døbefonten?
 11. Hvor kommer helligt vand fra?
 12. Hvad hedder religionens hellige skrifter?

Hvad er helligt for kristendommen?

En helligdom er indenfor mange religioner en betegnelse for de begreber som er hellige, f. eks. hellige skrifter, steder, bygninger, genstande, martyrer og profeter. Indenfor kristendommen betragtes særligt biblen og ikke mindst kirker som helligdomme.

Hvad er hellige genstande?

En hellig ting er en genstand som direkte eller indirekte indgår i udøvelsen (kulten) af en re- ligion. Hellige ting er således forskellige fra kultur til kultur og fra religion til religion. Den samme ting kan være hellig i en kultur og ikke-hellig i andre kulturer.

Hvad vil det sige at være en martyr?

En martyr (af græsk μάρτυρ mártyr "vidne") er en person, som giver sit liv for sin religiøse tro eller overbevisning. Historisk er begrebet særlig knyttet til kristendommen, især til forfølgelserne i romersk tid og under det senere missionsarbejde, men også i andre religioner er martyrbegrebet vigtigt.

Hvad er helligt vand?

Vievand er velsignet vand, der benyttes i en række trosretninger. I katolicismen kendes vievand fra 100-tallet og benyttes ved indvielser og ved velsignelser til minde om dåben.

Hvad hedder kristendommens hellige skrift?

Bibelen (gr. βιβλία biblia "bøger") er betegnelsen for de grundlæggende kanoniske skrifter i jødedommen og kristendommen.

Hvad er hellige tre konger?

Helligtrekonger markerer de hellige tre kongers besøg hos det nyfødte Jesusbarn og erstattede den epifanifest, som i de tidligste kristne menigheder markerede Jesu fødsel og dåb. Altså er Helligtrekonger faktisk en af de ældste kirkelige traditioner sammen med påsken og pinsen.

Hvad betyder hellig tre konger?

De hellige tre konger er en anden betegnelse for vismændene fra Østerland (omtalt i Matthæusevangeliet, kapitel 2). Ifølge legendarisk overlevering hed de Kasper, Melchior og Balthasar.

Hvad betyder præstestyre?

Islamisk præstestyre er et teokratisk styre, hvor de ledende kræfter ligger hos mullaherne. Ordet mullah (oprindelig mawla) stammer fra arabisk og betyder lærd, og man kan derfor med rette kalde et islamisk præstestyre, de lærdes styre.

Hvem er martyr i islam?

Martyr, Alle, der har lidt og evt. er blevet dræbt som vidner for deres tro eller overbevisning, kan kaldes martyrer, og de findes i de fleste religioner. I islam er martyriet forbundet med forestillingen om jihad; den muslim, der falder i krig for sin tro, er martyr.

Hvad hedder vandet i døbefonten?

Fontehimmel over døbefonten i Østbirk Kirke.

Hvor kommer helligt vand fra?

Helligt vand fra Mekkas Zamzam-kilde er fyldt med giftstoffer, deriblandt det kræftfremkaldende og i værste fald dødelige stof arsenik. Under pilgrimsrejser drikker tusinder af muslimer vand fra Zamzam-brønden, som er placeret lige ved den islamiske helligdom kabaen i den store moske i Mekka.

Hvad hedder religionens hellige skrifter?

Vi kender allerede serien fra sidste år, hvor der udkom bøger om Bibelen/kri-stendommen og Koranen/islam. Denne gang tages der så fat på Toraen og jødedommen samt Buddhismen og de hellige skrifter. Begge bøger fortæller om religionernes oprindelse, deres hellige skrifters samling, nedskrivning og indhold.