:

Er militæret og forsvaret det samme?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er militæret og forsvaret det samme?
 2. Hvad er militære styrker?
 3. Hvor mange mennesker er der i den danske hær?
 4. Hvornår kom forsvarsforbeholdet?
 5. Hvad koster det at fjerne forsvarsforbeholdet?
 6. Hvad er forskellen på hæren og Forsvaret?
 7. Hvor stort er Danmarks forsvarsbudget?
 8. Hvor stor er NATO's hær?
 9. Hvad kaldes en ridende hærafdeling?
 10. Hvor har Danmark udsendte soldater 2021?
 11. Hvem har forsvarsforbehold i EU?
 12. Hvad koster det Danmark at sige ja til forsvarsforbeholdet?
 13. Hvilke forsvarsforbehold har Danmark?

Er militæret og forsvaret det samme?

For det generelle begreb se forsvar og militær. Forsvaret er Danmarks væbnede styrker med ansvar for det militære forsvar af riget. Forsvarschefen er øverstkommanderende i kraft af sin rolle som chef for Værnsfælles Forsvarskommando, selv om den opgave de jure tilfalder Dronningen.

Hvad er militære styrker?

En militær enhed er en organisation indenfor et forsvar. Den er under kommando af en chef og består af mandskab samt noget materiel så som skibe, køretøjer og fly. Hære, flåder og luftvåben er organiseret hierarkisk i grupperinger efter funktionelle, taktiske og administrative formål.

Hvor mange mennesker er der i den danske hær?

Hæren
Overordnet myndighedVærnsfælles Forsvarskommando, Hærstaben
Størrelse8.325 militært ansatte (2015) 3.914 værnepligtige (2015) 4.070 på rådighedskontrakt
Del afForsvaret
HovedkvarterFlyvestation Karup

Hvornår kom forsvarsforbeholdet?

Danmark har siden 1993 haft fire EU-forbehold. Det betyder, at Danmark står uden for det europæiske samarbejde om forsvar, euroen og dele af EU's retspolitik.

Hvad koster det at fjerne forsvarsforbeholdet?

- Vi har spurgt til, hvad det får af økonomiske konsekvenser, og umiddelbart er det 26 millioner kroner, der bliver den umiddelbare udgift, siger Peder Hvelplund, der er forsvarsordfører for Enhedslisten. Ja-sigerne lægger da heller ikke skjul på, at det kommer til at koste penge at deltage i EU-forsvarssamarbejdet.

Hvad er forskellen på hæren og Forsvaret?

En anderledes arbejdsplads Der er både ligheder og mange forskelle mellem Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som til sammen udgør Forsvarets kerne. De resterende cirka 4.800 medarbejdere er civile og løser opgaver inden for mange forskellige fag.

Hvor stort er Danmarks forsvarsbudget?

Danmarks forsvarsbudget udgjorde i 2021 1,34 procent af bruttonationalproduktet. Med det nuværende forsvarsforlig for er det målet at nå 1,5 procent i 2023. En stigning i bruttonationalproduktet gør det dog usikkert, om det mål kan nås indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Hvor stor er NATO's hær?

I tropper råder NATO over 3.336.000 aktive soldater, mens Rusland råder over cirka en fjerdedel med sine 850.000 aktive soldater.

Hvad kaldes en ridende hærafdeling?

Regiment. Bataljon (Artilleriet: Afdeling)

Hvor har Danmark udsendte soldater 2021?

Antal udsendte

1991- 31. december 2021Udsendelser i alt
Libanon9591.496
Hormuz-strædet (EMASOH)214238
Guinea-bugten160185
Baltikum9591.496
18. mar. 2022

Hvem har forsvarsforbehold i EU?

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Vi deltager ikke i EU's militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært udstyr til EU-ledede missioner i konfliktområder.

Hvad koster det Danmark at sige ja til forsvarsforbeholdet?

For det er ikke gratis at deltage i EU's forsvarssamarbejde, hvor der både skal betales til årlige fællesudgifter og de specifikke militære missioner, som hvert enkelt land deltager i. Udenrigsministeriet anslår, at en tilslutning til forsvarssamarbejdet årligt vil komme til at koste 26,6 millioner kroner.

Hvilke forsvarsforbehold har Danmark?

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Vi deltager ikke i EU's militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært udstyr til EU-ledede missioner i konfliktområder.