:

Hvilke fisk er bæredygtig?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke fisk er bæredygtig?
 2. Er fisk sundere end kød?
 3. Hvilke fisk er bedst for miljøet?
 4. Er torsk bæredygtig?
 5. Hvad er et bæredygtigt fiskeri?
 6. Er det sundt at spise fisk fra dåse?
 7. Hvad er sundt ved fisk?
 8. Hvad er problemet med overfiskning?
 9. Hvor meget forurener fisk?
 10. Hvordan fanger man nemmest fisk?
 11. Hvorfor bider fiskene ikke?
 12. Hvor køber man bæredygtig fisk?
 13. Er en torsk truet?
 14. Er dambrug bæredygtigt?

Hvilke fisk er bæredygtig?

"Hvis du vil vælge de mest bæredygtige fisk, skal du kigge efter fisk med Ø- eller ASC-mærket, når du køber opdrættede fisk. Køber du vildtfangede fisk, skal du gå efter NaturSkånsom eller MSC-mærket. Mærkningsordningerne for bæredygtige fisk er dog ikke fejlfrie.

Er fisk sundere end kød?

Fede fisk slanker Langt bedre end fra både rødt kød og fjerkræ. Men de fede fisk er heller ikke så ringe. Fede fisk som fx laks, sild og makrel indeholder flere kalorier end de magre, men også flere sunde fedtsyrer - og netop omega-3-fedtsyrer har vist sig at kunne øge fedtforbrændingen.

Hvilke fisk er bedst for miljøet?

Vælg de danske fisk Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er ferske danske muslinger, sild, torskefisk og fladfisk særligt klimavenlige. MSC- og Dansk Fisk-mærket er gode »guides« for bæredygtige fødevarer fra havet. Ferske danske fisk og skaldyr har en væsentlig lavere CO2-påvirkning sammenlignet med frossen fisk.

Er torsk bæredygtig?

Torskebestanden i Barentshavet er forholdsvis robust, men i nogle af fiskerierne kan der forekomme skadelig påvirkning af havbunden og bifangst af sårbare arter. Gydebiomassen af torskebestanden i Nordsøen er under biologiske sikre grænser og fangsterne skal reduceres markant for at sikre en bæredygtigt fiskeri.

Hvad er et bæredygtigt fiskeri?

Bæredygtigt fiskeri betyder, at man passer på fiskebestande og beskytter levesteder og truede arter. Ved at beskytte vores oceaner kan folk, der er afhængige af fiskeri bevare deres levebrød.

Er det sundt at spise fisk fra dåse?

Du får stadig en betragtelig del af de sunde omega-3-fedtsyrer. Konserves er bestemt en god måde at opbevare ting på i lang tid, og derfor er der intet forgjort i at spise fisk fra dåsen,« forklarer Karsten Olsen, lektor i fødevarekemi på LIFE's Institut for Fødevarevidenskab.

Hvad er sundt ved fisk?

Fisk og skaldyr er gode for din sundhed. De indeholder fedtstoffer, vitaminer og mineraler, fx vitamin D, jod og selen, som kan være svære at få nok af fra andre fødevarer. De bidrager derudover med protein. Særligt fede fisk er gode kilder til de vigtige omega-3-fedtsyrer og vitamin D.

Hvad er problemet med overfiskning?

Destruktive fiskemetoder skader levesteder og forstyrrer marine økosystemer, sætter lokalsamfund og deres produktivitet under pres og ødelægger den biologiske mangfoldighed [3]. På grund af overfiskeri og ødelagte levesteder har fiskebestande ingen tid og samtidig mindre plads til at komme på fode igen.

Hvor meget forurener fisk?

Fiskeopdræt belaster klimaet Fangst og produktion i fiskeriet medfører også store mængder drivhusgasser. Eksempelvis er klimaeffekten fra rejer og jomfruhummere meget høj med en udledning af 10 kg CO2 for hvert 1 kg reje- eller hummerkød.

Hvordan fanger man nemmest fisk?

Især fiskeri med blink er rigtig populært og det kræver ikke så meget. Før linen igennem alle øjerne og bind dit yndlings blink på linen og kast ud. Husk at spinne langsomt, så fisken kan nå at fange dit blink! Når fisken hugger er det vigtigt du holder din line stram heletiden!

Hvorfor bider fiskene ikke?

Hvis fiskene ikke har bidt på efter 3 timer eller mere, er det nok ikke det rette agn, du fisker med. En rigtig god tommelfingerregel er, at du efter 20-30 minutter skifter agn, hvis ikke der er bid. Et rigtig godt tip er at prøve dig frem med powerbait i forskellige former og farver.

Hvor køber man bæredygtig fisk?

Vil du gerne spise fisk, der er fisket efter bæredygtige standarder, så findes der to mærker i Danmark, som du bør kigge efter, dér hvor du handler og spiser fisk: MSC og Naturskånsom. MSC er den internationale mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri.

Er en torsk truet?

SårbarTorsk / Bevaringsstatus

Er dambrug bæredygtigt?

Opdræt af fisk har store konsekvenser for havene Også opdræt af fisk i dambrug og havbrug har store konsekvenser for miljøet. Fiskeopdræt kræver foder i store mængder – enten i form af vildtfanget fisk eller foder dyrket på landbrugsjord. Det kræver for eksempel 5 ton vildtfanget fisk at fodre 1 ton laks i dambrug.