:

Er luften sundhedsskadelig?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er luften sundhedsskadelig?
 2. Hvordan kommer der smog?
 3. Hvor lang en periode bør der måles over ved vurdering af grænseværdi for luftforurening?
 4. Hvordan kan kommunerne tage hensyn til luftforureningen ved byplanlægning?
 5. Hvor er der luftforurening?
 6. Hvad består den luft vi indånder af?
 7. Hvordan dannes luftforurening?
 8. Hvornår startede luftforurening?
 9. Hvad betyder det når et stof er mærket med et Li Grænseværdilisten?
 10. Hvad er grænseværdien for styren?
 11. Hvad kan man gøre mod luftforurening?
 12. Hvad kan man gøre for at undgå luftforurening?
 13. Hvor er der dårligst luftkvalitet?
 14. Hvor er der mest forurening i Danmark?
 15. Hvad er det mennesker indånder?

Er luften sundhedsskadelig?

Luftforureningen påvirker helbredet for mennesker og gør skade på naturen. Hvor farlig forureningen er, afhænger både af hvilke stoffer, der er i luften, og hvor store mængder der er. Det er især folk, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløbet, der kan blive påvirket.

Hvordan kommer der smog?

Klassisk smog er resultatet af store mængder kul, der forbrændes i et område, og skyldes en blanding af røg og svovldioxid. Da kun store mængder kulforbrænding skaber smog, ses fænomenet oftest i storbyer. Smog er især et stort problem i Kina.

Hvor lang en periode bør der måles over ved vurdering af grænseværdi for luftforurening?

Hvert 4. år udgiver Miljøstyrelsen en statusrapport over miljøets tilstand i Danmark, hvor du bl. a. kan læse om luftforurening.

Hvordan kan kommunerne tage hensyn til luftforureningen ved byplanlægning?

Kommunen vil overveje at udbygge informationen om luftforurening på hjemmesiden med en daglig tre-døgnsprognose for luftforureningen på udvalgte gader. Grønt regnskab. Kommunens vil udbygge Byens Grønne Regnskab med PM2.

Hvor er der luftforurening?

Det er forurening fra kilder som landbrug, skibsfart og kraftværker, som er blæst hertil med vinden over store afstande. Når det gælder luftforurening med kvælstofdioxid (NO2) er udefrakommende kilder mindre dominerende. Her bidrager lokale kilder som vejtrafik og brændeovne med ca.

Hvad består den luft vi indånder af?

Det, vi kalder luft, består af … 78 % kvælstof, 21 % ilt og 1 % argon. Luft indeholder desuden vanddamp, der udgør mellem 0,1 % og 4 % af troposfæren.

Hvordan dannes luftforurening?

Årsager til luftforurening Luftforurening starter med en aktivitet, for eksempel forbrænding i et kraftværk eller i en bilmotor. Samtidig med at forbrændingen producerer energi, kommer der også et udslip af kemiske stoffer og gasser. De spredes og nogle omdannes til nye stoffer i atmosfæren.

Hvornår startede luftforurening?

Fotokemisk smog Den fotokemiske luftforurening blev først observeret i Los Angeles i midten af 1940'erne og har senere vist sig i Europa, hvor niveauerne nu er næsten fordoblet siden 2. Verdenskrig.

Hvad betyder det når et stof er mærket med et Li Grænseværdilisten?

I grænseværdilisten er der anført en række anmærkninger: E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi. L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

Hvad er grænseværdien for styren?

Der findes ikke en indikativ EU grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, men i Danmark er grænseværdi for styren 105 mg/m3 (25 ppm).

Hvad kan man gøre mod luftforurening?

Tre råd: Sådan kan du gøre luftforureningen mindre

 1. Transportmidler. Tag cyklen eller gå så vidt muligt, når du skal et sted hen. ...
 2. Brændeovne. Røg fra brændeovne, brændefyr og brændekedler er sammen med bilos den største kilde til luftforurening udledt i Danmark. ...
 3. Stil krav.
28. jun. 2013

Hvad kan man gøre for at undgå luftforurening?

Det kan du gøre for at undgå luftforurening:

 1. Sæt partikelfilter på din dieselbil.
 2. Få gode indeklimavaner.
 3. Fyr på den rigtige måde i din brændeovn.
12. apr. 2018

Hvor er der dårligst luftkvalitet?

EU har fastsat en årlig grænseværdi for PM2,5 på 25 μg/m3 som led i politikkerne for ren luft i Europa. I oversigten anses luftkvaliteten på langt sigt som meget dårlig, når PM2,5-niveauerne ligger på eller over denne tærskel, og fem byer i Polen, Kroatien og Italien falder ind under denne kategori.

Hvor er der mest forurening i Danmark?

De ti mest forurenede gader i København

 • Sydhavnsgade.
 • H.C. Andersens Boulevard.
 • Nørre Søgade.
 • Ågade.
 • Lyngbyvej.
 • Toftegårds Allé
 • Bernstorffsgade.
 • Gyldenløvesgade.

Hvad er det mennesker indånder?

Den luft du indånder indeholder 21% oxygen og kun cirka 0,03% CO2. Fra lungerne føres oxygenet med blodet ud til det sted, hvor du skal bruge energi. Ved hjælp af ånding nedbrydes næringsstofferne, så energien frigives. Affaldsproduktet er CO2, som efterfølgende føres med blodet tilbage til lungerne.