:

Hvilke grundstoffer er væsker ved stuetemperatur?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke grundstoffer er væsker ved stuetemperatur?
 2. Hvornår er noget flydende?
 3. Hvilke tilstandsformer er der?
 4. Hvad kaldes overgangen mellem fast og flydende?
 5. Hvilke stoffer er gasser ved stuetemperatur?
 6. Hvilke stoffer er flydende?
 7. Hvad er Molekylegitter?
 8. Hvilke tre tilstandsformer kan CO2 findes på?
 9. Hvad betyder fordampet?
 10. Hvad kaldes følgende faseovergange?
 11. Hvilken tilstandsform har de fleste salte ved stuetemperatur?
 12. Er gas flydende?

Hvilke grundstoffer er væsker ved stuetemperatur?

Egenskaber. Kviksølv og brom er de eneste grundstoffer der er flydende under standardtryk og -temperatur, dvs. 1 atmosfæres tryk og 20 grader Celsius. Fire andre metaller smelter ved temperaturer ikke så langt fra stuetemperatur; det er cæsium, francium, gallium og rubidium.

Hvornår er noget flydende?

En væske er et flydende stof, der ligesom faste stoffer kun i ringe grad kan ændre rumfang under tryk, men som en gasart er flydende og således ikke har nogen afgrænset form. Der findes fire tilstande for stof: fast form, flydende form, gas og plasma.

Hvilke tilstandsformer er der?

De tre tilstandsformer kaldes gas, væske og fast stof.

Hvad kaldes overgangen mellem fast og flydende?

En faseovergang er en ændring af en fysisk egenskab i faste eller flydende stoffer. Når is smelter, eller vand fordamper, sker der fx en faseovergang. I det første tilfælde fra en fast til en flydende fase, i det andet fra en flydende til en gasformig fase.

Hvilke stoffer er gasser ved stuetemperatur?

Ud af alle grundstofferne i det periodiske system, eksisterer kun nogle få som gasser ved stuetemperatur: H2, N2, O2, F2, Cl2, og ædelgasserne.

Hvilke stoffer er flydende?

Tænk bare på eksemplet vand: Når det er koldt nok, er vandet et fast stof eller en krystal – den tilstand kalder vi normalt bare is. Når vi drikker vandet i sommervarmen, er det en flydende væske. Og når vi koger vandet, fordamper det, og vanddampen befinder sig således i tilstanden gas.

Hvad er Molekylegitter?

Faste stoffer er kendetegnet ved, at de enkelte atomer eller molekyler ikke er frit bevægelige, men udfører små svingninger omkring bestemte positioner. I krystaller udgør disse positioner et periodisk gitter, hvor afstanden mellem nabopunkter i gitteret svarer nogenlunde til udstrækningen af det enkelte molekyle.

Hvilke tre tilstandsformer kan CO2 findes på?

- Forstå at et stof kan eksistere i tre forskellige tilstandsformer: fastform, væskeform eller gasform.

Hvad betyder fordampet?

Fordampning er en proces, hvorved en væske eller et fast stof overgår til damp. Er temperaturen sådan, at dampens tryk svarer til trykket i væsken, dannes der dampbobler, hvilket kaldes kogning. Direkte overgang fra fast stof til damp kaldes sublimation.

Hvad kaldes følgende faseovergange?

Når et system går fra en fase til en anden, vil der generelt være et hop eller knæk, hvor den frie energi er ikke-analytisk. Dette benævnes en faseovergang, faseskift. Almindelige kendte faseovergange er smeltning (fast til flydende) og fortætning (kondensation, gas til flydende).

Hvilken tilstandsform har de fleste salte ved stuetemperatur?

Salte er en stor gruppe af kemiske stoffer med en række fælles egenskaber: I tør, fast form er de krystaller. Opløst i vand danner de frie ioner som giver vandet elektrisk ledningsevne. Ingen samlet elektrisk ladning.

Er gas flydende?

LPG findes både i væskeform og i luftform. Når gassen er under tryk – som i en gastank eller gasflaske – er den flydende og klar som vand. Når gassen bliver brugt, overgår den til at være i luftform.