:

Hvad er forskellen på godartet og ondartet kræft?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er forskellen på godartet og ondartet kræft?
 2. Hvad hedder en godartet tumor?
 3. Hvad er en primær tumor?
 4. Hvad er Malignsuspekt?
 5. Er godartet tumor kræft?
 6. Hvad er ondartede knuder?
 7. Er karcinom kræft?
 8. Hvad er et Lungeinfiltrat?
 9. Hvad betyder Paraneoplastisk?
 10. Er Noduli kræft?
 11. Hvordan Metastasere en tumor?
 12. Hvad er maligne tumorer?
 13. Kan kræftceller dele sig for meget?
 14. Hvad er kræft i cellerne?
 15. Hvad er kræft?

Hvad er forskellen på godartet og ondartet kræft?

Godartede tumorer vokser ekspansivt, dvs. fortrænger eller trykker det omkringliggende væv til side, mens de ondartede tumorer vokser invasivt, dvs. vokser ind i det omkringliggende væv og samtidig har tilbøjelighed til at sende metastaser (dattersvulster) ud i kroppen gennem blod- eller lymfebanen.

Hvad hedder en godartet tumor?

Godartede svulster (benign tumor) En benign tumor kan oversættes til en godartet knude. Eksempler på godartede knuder er vorter, bindevævsknuder i brystet eller muskelknuder i livmoderen. Benigne knuder skal ikke forveksles med kræft. De kan enten forsvinde af sig selv eller blive siddende, hvor de opstod.

Hvad er en primær tumor?

De fleste forbinder det at have kræft med noget der er startet et bestemt sted. Der har været en modersvulst, en primær tumor. Og dette hvad enten det har været lunge, bryst eller tarm kræft, som vi kender, som nogle af de hyppigste kræfttilfælde, eller et helt andet sted.

Hvad er Malignsuspekt?

Ved fund af malignsuspekte forandringer Såfremt en forandring primært er vurderet benignt, men ved dobbeltgranskningen vurderes malignt, skal sekretæren have denne ændring af vide, idet en umiddelbar godkendelse af den foretagne ændring ikke ses af sekretæren og derfor ikke bliver sendt af de korrekte kanaler.

Er godartet tumor kræft?

En godartet (benign) knude er ikke kræft. Den består af celler, der deler sig mere end de omgivende celler. Den skader normalt ikke kroppen, men da den kan genere ved at trykke på det omgivende væv, kan det være nødvendigt at fjerne den.

Hvad er ondartede knuder?

Ondartede tumorer kaldes også for ”maligne”. Ondartede tumorer er karakteriserede ved, at de er invasive og spreder sig via lymfe- og blodbanerne. Op mod 30 danske børn og unge får årligt konstateret en såkaldt solid tumor. Selvom tumorerne sidder forskellige steder i kroppen, ligner deres behandlingsforløb hinanden.

Er karcinom kræft?

Kræft der udgår fra epitelceller, dvs. overfladecellerne i hud og slimhinder samt kirtelceller.

Hvad er et Lungeinfiltrat?

Lungeinfiltrater ≤ 3 cm betegnes oftest som en lungenodulus. Disse klassificeres som solide eller sub-solide, som igen kan inddeles i matglasfortætninger (groundglass nodules) eller semisolide fortætninger (part-solid nodules) (79). Noduli over 8 mm volder sjældent udredningsmæssige problemer.

Hvad betyder Paraneoplastisk?

Klassiske paraneoplastiske syndromer ses hos ca. 1% af patienter med cancer. Patofysiologien er neuronal degeneration medieret af cytotoksiske T-celler. Paraneoplastisk perifer nerve hypereksitabilitets syndrom (PNH).

Er Noduli kræft?

Et antal noduli har dog radiologiske karakteristika, som udsiger, at de er benigne og ikke kræver opfølgning eller udredning. Det drejer sig bl. a. om visse karakteristiske forkalkninger eller hvis makroskopisk tydeligt indhold af fedt (85).

Hvordan Metastasere en tumor?

Metastaser kan opstå, når kræftceller fra en kræftknude bliver ført rundt til andre steder i kroppen med blodet eller lymfen. Kræftcellerne kan derved sprede sig ved at danne nye kræftknuder (metastaser) andre steder i kroppen. En metastase består af den samme slags kræftceller som den oprindelige kræftknude.

Hvad er maligne tumorer?

 • Blandt de maligne tumorer skelnes der mellem karcinomer, der er kræft udgående fra kroppens overflader og kirtler, og sarkomer, som er kræft udgående inde fra organerne, lymfomer i kroppens rensesystem (lymfesystemet), leukæmi i blodsystemet og gliomer i kroppens nervesystem.

Kan kræftceller dele sig for meget?

 • Kræftcellerne hæmmer de normale cellers arbejde og ubehandlet fører kræft til døden på grund af spredning. Celler kan også dele sig for meget, uden det behøver at være kræft. Det forekommer forholdsvis ofte, at normale celler deler sig og laver en såkaldt godartet knude ("benign tumor" på latin).

Hvad er kræft i cellerne?

 • Kræft er en sygdom i cellerne, som opstår, hvis cellerne et sted i kroppen begynder at vokse uden kontrol og uden formål. Kræft kaldes også cancer. I alle kroppens celler findes arvemateriale, som styrer cellens aktivitet. Kræftceller kan udvikle sig, hvis arvematerialet bliver beskadiget og muterer.

Hvad er kræft?

 • Hvad er kræft? Kræft er en sygdom i cellerne, som opstår, hvis cellerne et sted i kroppen begynder at vokse uden kontrol og uden formål. Kræft kaldes også cancer. I alle kroppens celler findes arvemateriale, som styrer cellens aktivitet. Kræftceller kan udvikle sig, hvis arvematerialet bliver beskadiget og muterer.