:

Hvor mange grader er der i en stump vinkel?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange grader er der i en stump vinkel?
 2. Hvor mange stumpe vinkler kan en trekant højst have?
 3. Hvordan regner man stumpvinklet trekant?
 4. Hvor mange rette vinkler er der i en trekant?
 5. Hvor stor er vinkel A?
 6. Hvor meget er 120 grader?
 7. Hvor meget er 45 grader?
 8. Hvordan regner man arealet af en stump trekant?
 9. Hvad hedder trekantens sider?
 10. Kan der være to rette vinkler i en trekant?
 11. Hvor mange rette vinkler kan der være i en 6 kant?
 12. Hvordan finder man Vinkelhalveringslinjen?
 13. Hvordan finder man en vinkel uden vinkelmåler?
 14. Hvor meget er 60 grader?
 15. Hvordan regner man grader ud?

Hvor mange grader er der i en stump vinkel?

Stump vinkel: En vinkel, der er større end 90° kaldes stump. Spids vinkel: En vinkel, der er mindre end 90° kaldes spids.

Hvor mange stumpe vinkler kan en trekant højst have?

Ligesom før kan vi kun have én stump vinkel i en trekant, da vinkelsummen ellers ville være større end . En spidsvinklet trekant har hverken en stump eller ret vinkel, og dermed er alle vinklerne i trekanten spidse, altså mindre end .

Hvordan regner man stumpvinklet trekant?

Når man bruger sin-1 på sin lommeregner, vil den altid give den spidse vinkel. Ønsker man i stedet den stumpe, skal man trække den spidse fra 180.

Hvor mange rette vinkler er der i en trekant?

En retvinklet trekant er en trekant hvori ét af de tre hjørner danner en ret vinkel, dvs. en vinkel på 90 grader, π/2 radianer eller 100 nygrader. Den pågældende vinkel markeres gerne med et lille kvadrat inde i vinklen, sådan som det ses i vinkel C på illustrationen til højre.

Hvor stor er vinkel A?

Vinkelsummen i en trekant er 180 grader, og vi kender vinkel C som er 90 grader (den rette vinkel), og vi har lige beregnet vinkel A til 32,0 grader. Det vil sige at vi kan tage vinkelsummen (180 grader), og fratrække vinkel C (90,0 grader) og vinkel A (32,0 grader).

Hvor meget er 120 grader?

Omregning fra Fahrenheit til celsius

FahrenheitCelsius
210 (kogepunkt)100 (kogepunkt)
230110
250120
260130

Hvor meget er 45 grader?

45 grader er langt det mest almindelige skrå snit. To stykker træ skåret på 45 grader kan nemlig samles i en ret vinkel (= 90 grader). 60 grader finder du i hjørnerne på en trekant med lige lange sider, og 60 grader deler cirklen i 6 lige store stykker.

Hvordan regner man arealet af en stump trekant?

Arealet af en trekant er givet ved en halv højde gange grundlinje, hvor grundlinjen er (længden af) en af trekantens sider, og højden er (længden af) det linjestykke som står vinkelret på grundlinjen, og som skærer det hjørne som ligger over for grundlinjen.

Hvad hedder trekantens sider?

I en retvinklet trekant kaldes den længste side hypotenusen og de to korte sider kateter, og her gælder Pythagoras' sætning. Hvis alle tre sider er lige lange, kaldes trekanten ligesidet; i så fald er også alle tre vinkler lige store.

Kan der være to rette vinkler i en trekant?

Topvinkler. Når man har at gøre med to rette linjer, der skærer hinanden, kan man tale om topvinkler. Topvinkler er sådan nogle som v og w på tegningen herunder. Der gælder, at topvinkler er lige store.

Hvor mange rette vinkler kan der være i en 6 kant?

En sekskant eller et heksagon, er en figur i geometrien med seks sider og seks vinkler.

Hvordan finder man Vinkelhalveringslinjen?

Vinkelhalveringslinjernes skæringspunkt: I en trekant går de tre vinkelhalveringslinjer gennem samme punkt som nor- malt betegnes I, og dette punkt er centrum for den ind- skrevne cirkel. Vinkelhalveringslinjen deler modstående side i trekanten i samme forhold som forholdet mellem vinklens to hosliggende sider.

Hvordan finder man en vinkel uden vinkelmåler?

Fold et stykke papir. Du skal kun bukke to gange og du har vinklerne 90°, 45°, 60° og 30°. Med de vinkler kan du komme langt.

Hvor meget er 60 grader?

Omregning fra Fahrenheit til celsius

FahrenheitCelsius
32 (frysepunkt)0 (frysepunkt)
12550
14060
16070

Hvordan regner man grader ud?

Mål taghældningen med din telefon

 1. Læg et helt lige bræt, et stålrør, et vaterpas eller lign. på langs på taget, så du får en jævn flade at måle på.
 2. Har du tegltag, bør brættet være så langt, at det ligger over mindst 2 tagsten.
 3. Mål vinklen ved at lægge telefonen op på brættet og måle.
4. jun. 2021