:

Hvor mange timer arbejder man som arkitekt?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor mange timer arbejder man som arkitekt?
  2. Hvad vil det sige at være på jobløn?
  3. Hvor meget arbejder en arkitekt?
  4. Hvad koster arkitektrådgivning?
  5. Hvornår er det en fuldtidsstilling?
  6. Hvor meget tjener en bygningsarkitekt?
  7. Hvor meget tjener en arkitekt 2021?
  8. Hvad koster et skitseforslag?
  9. Hvad koster en tegning?
  10. Hvad betyder det hvis der står i din overenskomst at den effektive arbejdstid er på 37 timer om ugen?

Hvor mange timer arbejder man som arkitekt?

Når du ansættes på en virksomhed, der er omfattet af Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri, er arbejdstiden som udgangspunkt 37 timer om ugen. De 37 timer er inklusiv 29 minutters frokostpause, som arbejdsgiveren betaler. Du kan vælge at indgå en aftale om selv at betale din frokostpause.

Hvad vil det sige at være på jobløn?

Jobløn. Jobløn, der også betegnes bruttoløn og kontraktansat, betyder, at du ikke har en højeste arbejdstid. Du har dermed ikke ret til at afspadsere eller få udbetalt overarbejde. Selvom du har fastsat en arbejdstid på 37 timer i din kontrakt, kan du godt være ansat på jobløn.

Hvor meget arbejder en arkitekt?

Som akademisk arkitekt er man lønnet ud fra anciennitet - altså hvor længe man har været på arbejdsmarkedet. Det betyder, at ens månedsløn stiger alt efter hvor mange måneder, man har arbejdet som arkitekt. En gennemsnitlig månedsløn for en fuldtidsansat akademisk arkitekt ligger på 42.536 kroner.

Hvad koster arkitektrådgivning?

vurdere dine idéer, analysere og prioritere dine ønsker og behov, vurdere de arkitektoniske og lovgivningsmæssige muligheder i din bolig og selv komme med forslag. Et idémøde koster normalt mellem 0 og 5.000 kr. og varer typisk 1 – 2 timer.

Hvornår er det en fuldtidsstilling?

Hvis du arbejder fuldtid på en arbejdsplads med overenskomst, vil din arbejdsuge normalt være på 37 timer. Hvis din arbejdsplads ikke har overenskomst, skal du og din arbejdsgiver aftale arbejdstiden i din kontrakt.

Hvor meget tjener en bygningsarkitekt?

PrivatStat
Arbejde med bygningsarkitektur36.679 kr.41.770 kr.
Arbejde med by- og trafikplanlægning41.086 kr.40.210 kr.

Hvor meget tjener en arkitekt 2021?

En nyuddannet arkitekt tjener gennemsnitligt mellem 35.882 kroner og 44.751 kroner om måneden, inklusiv pension, tillæg og værdi af andre personalegoder. Hvor meget man tjener, afhænger både af, hvilken type arbejdsopgaver man arbejder med, samt om man arbejder i det private erhvervsliv, kommunen eller staten.

Hvad koster et skitseforslag?

2: Skitseforslag – I bestemmer selv prisen. I kan selv bestemme, hvor meget I ønsker at ofre på skitseforslaget – og dermed hvor lang tid vi bruger på skitserne. Vores faste timeløn for arkitektarbejde i forbindelse med skitseforslaget er 850 kr.

Hvad koster en tegning?

Et skitseforslag til en tilbygning eller ombygning på 30-50 m² koster typisk 20.000 – 40.000 kr. inkl. moms. Prisen vil dog stige, hvis byggeriet er særligt komplekst.

Hvad betyder det hvis der står i din overenskomst at den effektive arbejdstid er på 37 timer om ugen?

Ifølge arbejdsmiljøloven skal det ugentlige fridøgn så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden. I mange overenskomster står der, at den effektive arbejdstid er 37 timer om ugen, altså timer hvor du arbejder.